Skip to main content
Uutinen - 22.02.2021 09:41

Kulotuksilla lisää metsäluonnon monimuotoisuutta

Suomen metsäkeskus hakee tekijöitä ensi kesäksi monimuotoisuutta lisääviin metsän kulotuksiin. Kulotuksissa metsiin syntyy palanutta ja hiiltynyttä puuta, mitä useat eliölajit tarvitsevat. Vuoden ensimmäisessä luonnonhoidon hankehaussa on tarjolla yhdeksän kulotushanketta eri puolilla Suomea.

Mies kulottaa metsää liekinheittimen kanssa.

Kuvateksti: Metsän kulotusta Pertunmaalla. Kuva: Riikka Salomaa

Vuoden ensimmäinen luonnonhoitohankkeiden haku avautuu 22. helmikuuta. Haussa on yhdeksän monimuotoisuutta edistävää kulotusta Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.  

Kulotusalueiden koko vaihtelee kolmesta hehtaarista kahdeksaan hehtaariin. Kulotuksen yhteydessä poltetaan hakkuualueelle jätetyt säästöpuuryhmät. Työt toteutetaan ensi kesän aikana.  

– Kulotusten luonnonhoidollisena tavoitteena on hoitaa lajistoa, joka hyödyntää palossa vaurioitunutta puuainesta, paljastunutta maanpintaa tai kulotusalueelle syntyvää erityistä elinympäristöä, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Riikka Salomaa  Suomen metsäkeskuksesta.   

Metsäkeskus on sopinut maanomistajien kanssa luvat hoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeen toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa.  

Luonnonhoitotöihin rahoitus valtion kemera-varoista

Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeita voivat hakea toimijat, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun töiden toteutuksesta. Luonnonhoitohankkeisiin myönnetään valtion kemera-rahoitus, joka kattaa töiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat kulut. Hankehaussa valitut toimijat hakevat itse kemera-rahoituksen.  

Tarkemmat tiedot eri luonnonhoitohankkeista julkaistaan kahden viikon kuluessa Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Hankekohtainen hakuaika on noin 2-4 viikkoa.  

Säästöpuuryhmä ja savua kulotuksen jälkeen.

Kuvateksti: Onnistunut kulotus on hyvän suunnittelun tulos. Kuva: Riikka Salomaa