Skip to main content
Toimijatiedote - 26.02.2021 13:25

Kemera-tuetuissa terveyslannoituksissa käytettävät lannoitteet

Kemera-lain mukaan tukea voidaan myöntää suometsien tuhkalannoitukseen sekä lannoitukseen kohteella, jonka maaperässä esiintyy boorinpuutosta. Lisäksi edellytetään, että lannoitevalmiste soveltuu ravinne-epätasapainon korjaamiseen.

Tukea ei myönnetä, jos lannoituksessa käytetään pelkästään kasvatuslannoitukseen tarkoitettua lannoitevalmistetta. Toteuttamissuunnitelmalla on ilmoitettava käytettävän lannoitevalmisteen nimi ja arvioitu käyttömäärä. 

Kemera-terveyslannoituksessa hyväksytään seuraavat lannoitevalmisteet ja lannoitteiden käyttömäärät: 

 • Ecolan Horus: Käyttömäärä 3000-4000 kg/ha 
 • Ecolan Cinis: Käyttömäärä 4000-6000 kg/ha 
 • Ecolan Borea: Käyttömäärä 250-300 kg/ha. Käyttömäärä saa olla korkeintaan 310 kg/ha, mikäli boorinpuutosta ei ole todettu maaperä-, neulas- tai lehtianalyysillä. 
 • Voimalaitosten tuhkatuotteet: Tuoteselostetta edellytetään, käyttömäärä tuoteselosteen mukaisesti, fosforin ja kaliumin yhteispitoisuus 2 % 
 • Hankkijan/Kekkilän booriravinne: Käyttömäärä 250-300 kg/ha 
 • Raeboori: Käyttömäärä 250 kg/ha. Käyttömäärä saa olla korkeintaan 275 kg/ha, mikäli boorinpuutosta ei ole todettu maaperä-, neulas- tai lehtianalyysillä. 
 • BioA Oy:n boorituhka (Metsän booriravinne): Käyttömäärä 250 kg/ha. Käyttömäärä saa olla korkeintaan 275 kg/ha, mikäli boorinpuutosta ei ole todettu maaperä-, neulas- tai lehtianalyysillä. 
 • YaraVita BORTRAC 150: Käyttömäärä 10-15 l/ha. Käyttömäärä saa olla korkeintaan 17 l/ha, mikäli boorinpuutosta ei ole todettu maaperä-, neulas- tai lehtianalyysillä. 
 • Nekon booriliuos 150: Käyttömäärä 10-15 l/ha. Käyttömäärä saa olla korkeintaan 17l/ha, mikäli boorinpuutosta ei ole todettu maaperä-, neulas- tai lehtianalyysillä. 
 • Rosabor: Käyttömäärä 10-15 l/ha. Käyttömäärä saa olla korkeintaan 17 l/ha, mikäli boorinpuutosta ei ole todettu maaperä-, neulas- tai lehtianalyysillä. 
 • Maatilan booriliuos: Käyttömäärä 10-15 l/ha. Käyttömäärä saa olla korkeintaan 17 l/ha, mikäli boorinpuutosta ei ole todettu maaperä-, neulas- tai lehtianalyysillä. 
 • Boron 150: Käyttömäärä 10-15 l/ha. Käyttömäärä saa olla korkeintaan 17 l/ha, mikäli boorinpuutosta ei ole todettu maaperä-, neulas- tai lehtianalyysillä. 

Metsässä käytettävän tuhkalannoitteen ravinnepitoisuuksien on oltava vähintään seuraavat: 

 • Kalium (K) + Fosfori (P) 2,0 % 
 • Kalsium (Ca) 6,0 % 

Metsässä käytettävissä epäorgaanisissa lannoitteissa, joihin on lisätty booria (B), saa hehtaarikohtaisen boorin levitysmäärä olla korkeintaan 2,5 kg booria/ha paitsi silloin, kun maaperä-, lehti- tai neulasanalyysillä boorin puute on maaperässä tai kasvustossa todettu. Tällöin voidaan hehtaarille levittää korkeintaan 4 kilogrammaa booria rakeisissa epäorgaanisissa metsälannoitteissa. 

Tärkeille pohjavesialueille (I-luokka) ja muille vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille (II-luokka) suunniteltuja terveyslannoituksia tuhkalla ei hyväksytä. Lannoitevalmisteasetuksen mukaisesti myöskään boorilannoitus ei ole sallittua I-luokan pohjavesialueilla. Mikäli ravinne-epätasapainon korjaamiseksi II-luokan pohjavesialueella kuitenkin tarvitaan lannoitusta (muulla kuin tuhkalla), sen pohjavesivaikutukset on arvioitava ja lisäksi on syytä olla yhteydessä paikalliseen ely-keskukseen lannoitusedellytysten selvittämiseksi. 

Uudistuskypsät metsät eivät kuulu tuen piiriin 

Uudistuskypsien metsiköiden uudistaminen on lähtökohtaisesti taloudellisesti tarkoituksenmukaisempaa kuin niiden edelleen kasvattaminen. Kemera-terveyslannoituksen tuki ei siten ole taloudellisesti tarkoituksenmukaista tällaisissa kohteissa. Uudistuskypsäksi katsotaan metsikkö, joka on ylittänyt iän tai läpimitan perusteella metsänhoitosuositusten mukaisen alimman uudistuskypsyyden rajan. 

Lisätietoja: 

Mikko Korhonen 
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 040 352 3090 
mikko.korhonenatmetsakeskus.fi