Skip to main content
Mediatiedote - 06.07.2021 12:45

Kauhavalla kerättiin yli 700 kiloa luomukuusenkerkkää

Kauhavan yhteismetsästä kerättiin kesäkuussa yhteensä 735 kiloa luomukuusenkerkkää. Luomuluonnontuotteiden arvostus on korkealla ja niiden avulla metsistä voikin saada lisätuloja.

Kauhavan yhteismetsän vähän yli 1800 hehtaaria sertifioitiin luomukeruualueeksi keväällä 2021, jonka jälkeen sieltä on kerätty männynkuorta ja kuusenkerkkää luomuna. Kuusenkerkkää innostuttiin keräämään Suomen metsäkeskuksen hankkeiden kautta. 

- Olemme nyt tehneet tällaisia keruukokeiluja männynkuoren ja kuusenkerkän osalta, kehitämme tässä samalla keruuprosesseja, Kauhavan yhteismetsän hoitokunnan sihteeri Arto Valkama kertoo. 

Kauhavan yhteismetsä on hyvä esimerkki siitä, kuinka metsästä voi puutuotannon lisäksi saada myös luonnontuotteita. 

- Suomalaisesta metsästä saataville luomulaatuisille raaka-aineille on todellakin kysyntää. Luomulaatuiset luonnontuotteet menevät hyvin kaupaksi, kertoo Luomua metsäluonnosta-hankkeen projektipäällikkö Anne Annala Suomen metsäkeskuksesta. 

Luomukeruualueeseen voi liittyä kahdella eri tavalla 

Metsänsä voi liittää luomukeruualueisiin kahdella eri tavalla, perusmallilla ja selvittäjämallilla. Perusmallissa liitytään itse luomuvalvontaan, ja tässä edellytetään esimerkiksi vuosisuunnitelmaa metsästä kerättävistä ja myytävistä luonnontuotteista. Selvittäjämallissa taas ulkoinen selvittäjä hoitaa luomukeruualueeseen liittyvät asiat, mutta metsänomistaja sitoutuu luomutuotannon ehtoihin. Perusmallilla liityttäessä metsänomistaja pystyy hyödyntämään metsänsä antimia monipuolisemmin kuin selvittäjämallilla liityttäessä. Esimerkiksi kuusenkerkkien myynti luomuna edellyttää perusmallilla liittymistä. 

Molemmissa liittymismalleissa selvitetään metsäalueiden luomukelpoisuus, eli ettei luomuksi haetulla alueella ole viimeisen kolmen vuoden aikana käytetty kiellettyjä lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita. Alueet, joilla kiellettyjä tuotteita on käytetty, rajataan pois luomukeruualueesta. Kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen alueet voidaan liittää luomukeruualueisiin. Metsäammattilaisilta on mahdollista saada tiedot käytetyistä kielletyistä lannoitteista ja kasvinsuojeluaineista. Lisätietoja metsien sertifioimisesta luomukeruualueeksi saa Metsäkeskuksen Luomua metsäluonnosta -hankkeen kautta.

Metsien liittäminen luomukeruualueisiin vaatii tietoa ja aikaa. Kauhavan yhteismetsä on liitetty luomukeruualueeseen perusmallilla. 

- Suurin työ on siinä, kun pitää selvittää missä on käytetty luomussa kelpaamattomia lannoitteita tai torjunta-aineita viimeisen kolmen vuoden aikana. Esimerkiksi millä kuvioilla on tehty hakkuita, joissa on käytetty kantokäsittelyaineita tai missä istutetuissa taimissa on käytetty taimisuoja-aineita, Valkama kuvaa. 

Luomukeruualueisiin liittyminen kannattaa sillä niistä saatavien tuotteiden arvostus on korkealla.

- Luomuluonnontuotteiden kysyntä on kasvussa niin kotimaan markkinoilla kuin vientiinkin. Puhdas pohjoismaalainen luomuluonnontuote on kysytty raaka-aineena tai jalostettuna tuotteena. Luomuluonnontuotteita keräämällä ja myymällä saa tuloja metsästä myös hakkuiden välillä, kertoo Annala. 

Yhteistyöllä hyviä tuloksia

Luomukerkkää kerättiin kesäkuun alussa 735 kiloa noin 30 kerjään voimin. Kerääjät löytyivät paikallisen 4H-yhdistyksen sekä Annin marjatarhan kautta. 

- Olemme tehneet yhteistyötä paikallisen Annin marjatarhan kanssa. Sieltä saimme kerääjiä avuksi kuusenkerkkien keräämiseen. Siellä tehtiin myös kerkkien pakkaaminen ja pakastaminen, sanoo Valkama. 

- Luomukeruualueita tulisi saada rutkasti lisää Suomeen, jotta tällaisia onnistuneita raaka-aineketjuja saataisiin toimivaksi ja raaka-aineensaanti pysyväksi, muistuttaa Annala. 

Kerkät ostaa Lapin Maria Oy. Yrittäjä Saska Tuomasjukka näkee luonnontuotteiden vahvuudeksi ainutlaatuisuuden. 

- Kerkkä on aineosa, jonka systemaattista käyttöä suomalaisessa elintarviketuotannossa kannattaa kaikkien lisätä. Raaka-aine ei lopu kesken, painottaa Tuomasjukka. 

Jotta raaka-ainetta saadaan, hankkii Lapin Maria luomukuusenkerkkää ympäri Suomen vähintään 500 kilon erissä. 

- Parhaimmillaan olemme hankkineet 5 tonnia, ja uskomme määrän nousevan jatkossa, lisää Tuomasjukka. 

Suomen metsäkeskuksen vetämän Luomua metsäluonnosta -hankkeen tavoitteena on lisätä luomukeruualueiden määrää viestinnän avulla. Hanketta ovat toteuttamassa myös Arktiset Aromit ry ja Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Kuva: Luomukuusenkerkkien keräyksessä täytyy käyttää suojakäsineitä. Kuvaaja: Anne Annala.

Lisätiedot:

Anne Annala

projektipäällikkö

Suomen metsäkeskus

p. 050 517 4077

anne.annalaatmetsakeskus.fi