Siirry pääsisältöön

Juurikäävän torjuntavelvoite lievenee väliaikaisesti 6.5. alkaen

Toimijatiedote - 05.05.2022 14:07

Maa- ja metsätalousministeriön asetusmuutos lieventää juurikäävän torjuntavelvoitetta 6.5.2022 alkaen. Perusteena muutokselle ovat Ukrainan sodasta ja Venäjän-pakotteista johtuvat ongelmat urean saatavuudessa. Ureaa käytetään juurikäävän torjunta-aineena.  Torjunta-aineen loppuminen johtaisi hakkuiden keskeytymiseen ja asetusmuutoksella pienennetään tätä riskiä.  

Juurikäävän torjuntavelvoite lievenee 6.5.2022 alkaen. Kun asetusmuutos tulee voimaan, juurikääpää ei tarvitse torjua turvemailla tehtävien hakkuiden yhteydessä. Velvollisuutta torjuntaan ei myöskään ole, jos hakkuuvuorokauden alin lämpötila hakkuukohteella on alle 7 celsiusastetta. Muutokset torjuntavelvoitteeseen ovat voimassa 30.11. saakka.  

Ennen asetusmuutosta juurikääpää on pitänyt torjua myös turvemailla ja torjuntaan edellyttävä lämpötilaraja on ollut 0 celsiusastetta.  

Juurikääpää tulee torjua sen leviämisen riskialueilla toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana. 

– Torjuntavelvoitteen lieventäminen lisää juurikäävän leviämisen riskiä, sille ei mahda mitään. Juurikäävän aiheuttamat taloudelliset menetykset metsänomistajille ovat arviolta 50–60 miljoonaa euroa vuodessa. Jos torjunta-aineita vaan riittää, torjuntaa olisi hyvä tehdä entisten kesien malliin, sanoo valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta. 

Sekä kuusen juurikääpä että männyn juurikääpä ovat yleisiä koko eteläisessä ja keskisessä Suomessa ja niiden levinneisyysalue laajenee kohti pohjoista.    

Juurikäävän torjunta perustuu kantokäsittelyyn 

Juurikäävän torjunta hakkuun yhteydessä perustuu ensisijaisesti kantokäsittelyyn. Kantokäsittely voidaan toteuttaa joko urealla tai harmaaorvakkasienellä. Ureaa käytetään tällä hetkellä torjunta-aineena yli 90 prosentissa kaupallisista hakkuista.  

Harmaaorvakkasieneen perustuvan biologisen torjunta-aineen osuus on ollut alle 10 prosenttia. Kantokäsittelyliuoksen kulutus vuonna 2021 oli noin 10 miljoonaa litraa. Tehoaineena käytettävän urean osuus tästä on noin kolmannes.  

Lisätietoa juurikäävän torjunnasta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.  

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote: Juurikäävän torjuntavelvoitetta lievennetään väliaikaisesti urean saatavuusongelmien takia 
  
Lisätietoja:  
Yrjö Niskanen 
valmiuspäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 040 065 3863 
yrjo.niskanenatmetsakeskus.fi

Kuinka energian huoltovarmuus turvataan? - Metsäkeskuksen ensimmäinen tulevaisuuskatsaus avaa metsäenergiatoimialan näkymiä Toimijatiedote - 27.04.2022 09:00
Metsien ensimmäiset harvennushakkuut ovat usein liian voimakkaita Toimijatiedote - 06.05.2022 09:00