Skip to main content
Uutinen - 16.12.2020 10:38

Ilmoita metsätuhosta metsänkäyttöilmoituksessa

Metsätuhosta tulee tehdä merkintä metsänkäyttöilmoitukseen, kun tuho on johtanut hakkuun suunnitteluun. Metsänkäyttöilmoitukselle tehtävät merkinnät tuhoista antavat tärkeää tietoa metsien terveydestä ja tuhotilanteesta. Metsäkeskus koostaa ja päivittää tuhotietoja kartalle, mistä ne ovat metsäammattilaisten ja kaikkien muidenkin käytettävissä.

Myrskyssä katkennut puu

Kuvateksti: Tyypillisimpiä metsätuhoja ovat myrsky-, hyönteis- ja lumituhot.

Metsänkäyttöilmoitukseen tehtävät merkinnät metsätuhoista antavat tärkeää tietoa ja auttavat metsätuhojen paikantamisessa ja tilastoinnissa. Metsätuhosta tulee tehdä merkintä metsänkäyttöilmoitukseen aina, kun tuho on johtanut hakkuun suunnitteluun. Yksittäisten ja laajalta alalta kerättyjen tuhopuiden hakkuusta merkintää ei tarvitse tehdä.  

Merkintä tehdään kuviokohtaisesti sen mukaan, millä kuvioilla metsätuhoa on esiintynyt. Hakkuusta kertovat merkinnät ovat hakkuun tarkoitus ja hakkuun toteuttamistapa. Myrsky- ja hyönteistuhotapauksissa hakkuun tarkoitukseksi merkitään koodi 6: metsätuhoalue. Lisäksi merkitään hakkuun toteuttamistapa ja tuhon laatua tarkentava koodi, kuten esimerkiksi:  

  • 20: myrskytuhoalue, kasvatushakkuu, tuhon laatu 1504 
  • 21: myrskytuhoalue, uudistushakkuu, tuhon laatu 1504 
  • 22: hyönteistuhoalue, uudistushakkuu, tuhon laatu 1600 
  • 23: hyönteistuhoalue, kasvatushakkuu, tuhon laatu 1600 

Lumituho ja metsäpalo merkitään niin, että hakkuun tarkoitus on koodi 6: metsätuhoalue. Lisäksi merkitään hakkuun toteuttamistapa sekä tuhon laatua tarkentava koodi: 

  • lumituho: 1501 
  • metsäpalo: 1503 

Tuhokoodeja tulisi käyttää metsänkäyttöilmoituksessa aina, kun se vain on mahdollista. Näin tuhojen tilastoinnin luotettavuus paranee. Metsänkäyttöilmoituksessa lisätietoihin kirjoitettavia tekstejä tulisi välttää. 

Ajantasaista tietoa tuhoista kartalla 

Tyypillisimpiä metsätuhoja ovat myrsky-, hyönteis- ja lumituhot. Hirvieläinvahingoista Metsäkeskus saa tiedon erillisistä vahinkoilmoituksista.  

Metsäkeskus koostaa metsänkäyttöilmoituksella ilmoitetut tuhotiedot ja päivittää niitä kartalle.

Karttaesityksestä metsäammattilaiset ja kaikki muutkin kiinnostuneet saavat ajantasaista tietoa tuhotilanteesta eri puolilla Suomea. 

Metsätuhoihin liittyvät metsänkäyttöilmoitukset 

Metsänkäyttöilmoituksissa käytettävät tuhokoodit