Siirry pääsisältöön

Ensimmäiset joutoalueiden metsitykset toteutettu –valtaosa metsitystuen hakijoista pääsee aloittamaan työt vasta ensi keväänä

Uutinen - 08.10.2021 09:00

Maanomistajien kiinnostus joutoalueiden metsitystukea kohtaan on ollut erittäin vilkasta. Päätöksen tuesta on saanut vasta pieni osa tuen hakijoista. Kevääseen 2022 mennessä tukipäätöksen saa valtaosa hakijoista, joilla hakemus on nyt vireillä, joten töitä pääsee aloittamaan kevään 2022 aikana. 

Joutoalueelle istutettu männyntaimi.

Metsitystukea myönnetään joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja entisten turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Kuva: Eva Ekholm

Metsitystuen hakeminen on ollut mahdollista reilun puolen vuoden ajan. Tuona aikana Metsäkeskukseen on saapunut noin 1400 hakemusta. Metsitystukea on haettu yhteensä noin 5900 hehtaarin alalle. Eniten tukea on haettu turvetuotannosta poistuneiden alueiden metsittämiseen 2650 hehtaarille. Kivennäismaiden metsitykseen tukea on haettu 1800 hehtaarille, joka koostuu pääosin kivennäismaapelloista. Lisäksi tukea on haettu 1450 hehtaarille turvepohjaisia muita alueita, jotka ovat pääosin myöskin entisiä peltoja. 

ELY-keskus on antanut lausuntonsa 250 metsityshankkeesta ja näistä 200 hankkeeseen on tehty päätös Metsäkeskuksessa. Hakemuksista 73 kappaletta on hyväksytty haetun mukaisena ja 76 kappaletta on hylätty kokonaan. Päätöksen saaneista hankkeista 43:lle tuki on myönnetty osittain haetun mukaisena. 

ELY-keskukset saaneet lisäresurssia lausuntoruuhkan purkuun 

Metsäkeskus pyytää ELY-keskukselta lausunnon ennen metsitystukipäätöksen tekemistä. Lausuntoja koordinoiva Pohjois-Karjalan ELY-keskus on saanut lisää työvoimaa lausuntojen antamiseen. ELY-keskuksesta todetaan, että saapuneet lausuntopyynnöt pystyttäneen käsittelemään tulevan talven aikana. 

Metsitystukilain metsitystukiehdot rajaavat kohdevalintaa 

Metsityslaissa on määritelty varsin tarkkaan kohteet, joille tukea voidaan myöntää. Esimerkiksi torjunta-aineet tai lannoitteet pohjavesialueella, kaavamääräykset tai kuviolla oleva puusto voivat olla este tuen myöntämiselle. ELY-keskuksen kielteinen lausunto johtuu useimmiten peltoalueen aiemmista maataloustuista.  

– On muistettava, että laki asettaa rajoitteet, joiden mukaan tukipäätöksiä tehdään. Esimerkiksi pitkään viljelemättä ollut entinen peltomaa voi olla hyvinkin voimakkaasti vesoittunut, jolloin rahoitusta ei voida tuollaiselle kohteelle myöntää, koska vesoittuminen on lainsäädännön mukaan este tuen myöntämiselle, toteaa rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen Suomen metsäkeskuksesta.  

Lisätietoja metsitystuesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.   

Metsitystukihakemukset maakunnittain   

Raportti: Metsäkeskuksen neuvonnasta on hyötyä metsänomistajille Uutinen - 07.10.2021 13:54
OTSO Metsäpalvelut Oy:n konkurssi voi johtaa kemera-tukien takaisinperintään Uutinen - 08.10.2021 16:33