Edistetään luontoarvoja pellon reunavyöhykkeellä | Metsäkeskus

Edistetään luontoarvoja pellon reunavyöhykkeellä

Lisätietoja

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

 • Anna palautetta ja kehittämisehdotuksia sivustosta riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi
 • Pellon ja metsän väliset reunavyöhykkeet ovat nimensä mukaisesti peltoon rajoittuvia metsänreunoja. Ne voivat olla avoimen niittymäisiä, puoliavoimen hakamaisia tai suljettuja ja monikerroksisia.
 • Pellonreunat tarjoavat ravintoa, suojaa ja pesimäpaikkoja riistaeläimille, viljelysten ja niiden reuna-alueiden linnuille, pölyttäville hyönteisille ja hyötykasvien tuholaisia syöville pedoille. Etelään suuntautuvien reunametsien avoimilla ja paahteisilla laikuilla viihtyvät monet ketokasvit ja päiväperhoset.

Taimikon varhaisperkaus ja taimikonharvennus

 • Puustoisten reunavyöhykkeiden ja peltojen metsäsaarekkeiden hoidon päätavoitteena on puu- ja pensaskerroksen monikerroksisuuden lisääminen ja lajistollisen monimuotoisuuden säilyttäminen.
 • Pellon reunassa taimikon varhaisperkauksessa ja harvennuksessa suositaan matalakasvuisia pensaita ja puulajeja. Erityisen tärkeitä ovat marjoja tai pähkinöitä tuottavan lajit kuten pihlaja, tuomi, paatsama, tammi ja pähkinäpensas.
 • Kiviröykkiöt ja kiviaidat perataan paljaiksi puustosta ja pensaikosta.
 • Peltojen reunavyöhykkeitä voidaan hyödyntää säästöpuualueina, joko kaistoina tai ryhminä.

Kuva 1. Lehtipuusto varjostaa peltoa havupuita vähemmän, joten reuna-alueilla lehtipuuston suosiminen parantaa pellon satoisuutta.

Kuva 2. Monilajiset puut ja pensaat tuovat vaihtelua maisemaan.

Kasvatushakkuut

 • Pellon reunan harvennushakkuissa säästetään matalakasvuisia pensaita ja puulajeja. Erityisen tärkeitä ovat marjoja tai pähkinöitä tuottavan lajit, kuten pihlaja, tuomi, paatsama, tammi ja pähkinäpensas.
 • Peltojen reunavyöhykkeitä voidaan hyödyntää säästöpuualueina, joko kaistoina tai ryhminä.

Kuva 4. Monilajiset puut ja pensaat tuovat vaihtelua maisemaan.

Uudistushakkuut

 • Pellon reunan uudistushakkuissa säästetään matalakasvuisia pensaita ja puulajeja. Erityisen tärkeitä ovat marjoja tai pähkinöitä tuottavan lajit, kuten pihlaja, tuomi, paatsama, tammi ja pähkinäpensas.
 • Peltojen reunavyöhykkeitä voidaan hyödyntää säästöpuualueina, joko kaistoina tai ryhminä. 

Kuva 5. Reunametsää uudistettaessa säilytetään monilajinen pensasvyöhyke.

Kuva 6. Monilajiset puut ja pensaat tuovat vaihtelua maisemaan.

.