Ilmastoviisas metsänomistaja - Klimatsmart skogsägare | Metsäkeskus

Ilmastoviisas metsänomistaja - Klimatsmart skogsägare

Lisätietoja

Pia-Maria Thomssen
projektipäällikkö / projektchef
Suomen metsäkeskus / Finlands skogscentral
p./ tfn 050 3500 547
pia-maria.thomssen(at)metsakeskus.fi / pia-maria.thomssen(at)skogscentralen.fi

Metsäkeskuksen eteläisellä palvelualueella käynnistyi lokakuussa 2019 kaksivuotinen hanke Ilmastoviisas metsänomistaja - Klimatsmart skogsägare.

Hankkeen tavoitteena on jakaa metsänomistajille ajankohtaista ja riippumatonta tietoa metsien hiilensidonnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Hankkeessa tuotetaan infomateriaalia ja järjestetään tilaisuuksia liittyen esim. metsien kasvun parantamiseen sekä hiilensidonnan ja hiilivarastojen optimointiin metsänomistajan omat tavoitteet huomioiden.

Muistutamme metsänomistajia siitä, kuinka aktiivisella metsänhoidolla voidaan varautua muutoksiin ja ennaltaehkäistä riskejä sekä parantaa metsien hiilinieluja ja  varastoja. Huomioonotettavia seikkoja ovat mm. taimien alkuperä, maanmuokkaus sekä taimikonhoidon ja harvennusten oikea ajoitus. Ilmastoviisas metsänhoito tähtää metsien kasvun ja hyvinvoinnin turvaamiseen, joka tuo myös taloudellista hyötyä metsänomistajalle. 

Projektin myötä toivomme myös kuntien huomaavan millaisia mahdollisuuksia metsät, metsänhoito ja puurakentaminen tarjoavat ilmastotavoitteiden ja hiilineutraaliuden saavuttamisessa. 

Hanketta rahoittaa Uudenmaan ja Varsinaissuomen ELY-keskusten Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmat sekä yksityiset Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr ja Föreningen för Skogskultur r.f.

Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Suomen metsäkeskus. Hanke on kaksikielinen.

Hankeaika: 1.10.2019 - 30.8.2021

 

Tulevat tapahtumat:

Metsittämällä lisää hiilinieluja -webinaari ke 4.11. klo 18-19. Ilmoittaudu viimeistään 2.11. klo 16.

Mera skog ger flera kolsänkor -webinaari (ruotsinkielinen) ma 16.11 klo 18-19 Ilmoittaudu viimeistään 13.11.

Puurakentamisen webinaarisarja, osa 5: Miten puutuotteen hiilijalanjälki osoitetaan vuonna 2025 -webinaari 24.11. klo 14-15.30

Mer skog på vägen mot kommunens kolneutralitet -webinaari (ruotsinkielinen). HUOM! Uusi päivämäärä: 26.11 klo 10-11 Lisätietoa tulossa.

 

Menneet tapahtumat:

29.10.2020 Kuntien joutomaat metsittämällä hiilinieluiksi -webinaari

14.10.2020 Kustannustehokas puurakentaminen -webinaari (ruotsiksi)

16.9.2020 Puurakentamisen palosuunnittelu ja -mitoitus webinaari (Yhteistyö hankkeiden välillä.)

27.5.2020 Puurakentaminen: Hiilibudjetointi tulee - rakennuksen vähähiilisyyden arviointi (Yhteistyö hankkeiden välillä)

11.2.2020 Skogsbrukets vinterdagar, Helsinki

21.2.2020 Skogsbrukets vinterdag, Vaasa

 

- - -

 

Det tvååriga projektet Ilmastoviisas metsänomistaja – Klimatsmart skogsägare inleddes i Skogscentralens södra serviceområde i oktober 2019.

Målet med projektet är att ge skogsägarna aktuell och objektiv information om skogens kolbindning och om vilka faktorer som påverkar kolbindningen. I projektet producerar vi informationsmaterial och ordnar tillställningar till exempel kring förbättrad skogstillväxt och optimering av kolförråden på ett sätt som tar skogsägarens egna mål i beaktande.

Ämnen som behöver uppmärksammas är bland annat plantornas ursprung, markberedning och plantbeståndsvård och gallringar i rätt tid. Klimatsmart skogsvård strävar efter att trygga skogens tillväxt och hälsa, vilket också ger skogsägaren en ekonomisk nytta.

I och med projektet hoppas vi att också kommunerna upptäcker vilka möjligheter skogen, skogsvården och träbyggandet innebär när det gäller att nå klimatmålen och kolneutralitet. 

Projektet finansieras av Nylands och Egentliga Finlands NTM-centraler, programmen för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr och Föreningen för Skogskultur r.f.

Projektet administreras och genomförs av Finlands skogscentral. Projektet är tvåspråkigt.

Projekttid: 1.10.2019–30.8.2021

 

Kommande evenemang:

Metsittämällä lisää hiilinieluja -webbinarium på finska på onsdag 4.11 kl. 18-19. Anmälan senast 2.11 kl.16.

Mera skog ger flera kolsänkor -webbinarie mån 16.11 kl.18-19 Anmäl dig senast 13.11.

Puurakentamisen webinaarisarja, osa 5: Miten puutuotteen hiilijalanjälki osoitetaan vuonna 2025 -webbinarie på finska 24.11. kl. 14-15.30

Mer skog på vägen mot kommunens kolneutralitet -webbinarie. OBS! Nytt datum: 26.11 kl. 10-11 Tilläggsinformation på kommande.

 

Evenemang som projektet ordnat:

29.10.2020 Kuntien joutomaat metsittämällä hiilinieluiksi -webinaari

14.10.2020 Kostnadseffektivt träbyggande -webbinarium

16.9.2020 kl. 14-15 Puurakentamisen palosuunnittelu ja -mitoitus, webbinarium på finska

27.5.2020 Puurakentaminen: Hiilibudjetointi tulee - rakennuksen vähähiilisyyden arviointi (I samarbete mellan projekt)

11.2.2020 Skogsbrukets vinterdagar, Helsingfors

21.2.2020 Skogsbrukets vinterdag, Vasa

 

Webbinarier som har varit:

Tisdag 22.4.2020
Skogens tillväxt och kolbindningen vid olika skogsbruksmetoder
Vi går igenom åtgärder som ökar skogens tillväxt och ser på kolbindningen i olika bestånd.
Föreläsare är kundrådgivare Andreas Ahlholm och projektchef Pia-Maria Thomssen.
Titta på webbinariet

Tisdag 29.4.2020
Hur stärka beredskapen mot skogsskador och hur sköta torvmarksskog klimatsmart? 
Du får veta hur du med god skogsvård kan stärka motståndskraften mot olika skogsskador. Vi går också igenom olika skogsbruksalternativ i torvmarksskog.
Föreläsare är kundrådgivare Lars Ekman och skogsvårdsexpert Annikka Selander.
Titta på webbinariet

 

.