Siirry pääsisältöön

Säästetään lahopuut

Lahopuulla tarkoitetaan kuollutta puunrunkoa tai rungon osaa, jolla voi elää lahottajaeliöstöä. 

Lahoilla puilla elää tuhansia eliölajeja, jotka turvaavat metsäluonnon toimintaa osallistumalla hajotukseen ja ravinteiden kiertoon. Lahopuita säästetään lajiston monimuotoisuuden ja siitä koituvien hyötyjen ylläpitämiseksi. 

Lahonneen puun puute on tärkein yksittäinen syy metsälajien vähentymiseen. Noin 500 uhanalaista tai silmälläpidettävää lajia on riippuvaisia lahopuusta. 

Kasvatushakkuut ja uudistushakkuut 

  • Metsänkäsittelyssä säästetään lahopuut, erityisesti järeät rungot. Järeät pitkälle lahonneet rungot kierretään. Tuoreet järeät lahopuut siirretään pois tieltä. 
  • Yksittäisten kuolleiden lahoavien puiden säilyttämisestä ei koidu tulonmenetyksiä metsänomistajalle. Jos maalahopuita on runsaasti, niiden kiertäminen hakkuussa tai siirtely voi aiheuttaa tuotonmenetyksiä. 
  • Jos hakkuualueelta kerätään energiapuuta, tuoreen kuolleen puun jättäminen metsään pienentää energiapuukertymää ja siihen liittyvää tuloa. 
  • Pystyyn kuolleen puun voi kaataa, jos puun sattumanvaraiseen kaatumiseen liittyy selvä riskitekijä ihmisille tai omaisuudelle.  

Lisätietoja