Siirry pääsisältöön

Energiapuuterminaaliselvitys

TIESIT-hankkeen energiapuuterminaaliselvityksessä laaditaan sekä valtakunnallinen että maakunnallinen tarkastelu bioterminaaliverkoston nykytilasta. Selvityksessä kootaan olennainen tieto merkittävistä metsäenergian käyttöpaikoista sekä bioterminaaliverkoston laajentamis- ja kehittämistarpeista. Analyysien perusteella tunnistetaan huoltovarmuuden kannalta merkittäviä haasteita. 

Tiedonkeruun ja -esittämisen sähköiselle alustalle kerätään tietoa metsäenergiapotentiaalin sijainnista, kuljetusverkostosta sekä alueiden terminaalien ja käyttöpaikkojen volyymeista ja ennakoidaan niiden kehittymistä tulevina vuosina.  Alustalle kerätään myös muuta logistista paikkatietoa. Kohteiden kehittämiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa. 

Kerätyn tiedon perusteella voidaan tehdä esityksiä myös uusista, terminaalitoimintaan soveltuvista kohteista. Ensisijaisesti etsitään ratkaisuja, joilla olisi toiminnallinen yhteys esimerkiksi kiertotalouden toimintoihin.  

Projektissa toteutettava puskuritarkastelu tarkoittaa vaikutusaluetarkastelua esimerkiksi erilaisin etäisyysmäärein. Tarkastelussa arvioidaan myös mm. metsäenergiavarojen sijaintitiedon ja korjuukelpoisuusolosuhteita koskevan paikkatiedon vaikutusta terminaalien sijoitteluun. 

Kohdetarkastelun yhteydessä selvitetään myös terminaalien perustamisessa toteutuneet lupaprosessit. Samalla pyritään ennakoimaan mahdollisiin laajentamisiin tai uudiskohteisiin liittyvät lupakysymykset. Kaavoitukseen vaikutetaan, jos se on eri alueilla ja eri kaavatasoilla mahdollista. Tämä työ edellyttää yhteydenpitoa ja viestintää kuntien, kaupunkien ja maakuntien liittojen suuntaan. Lupa-asioissa kehitetään yhteistyötä myös Aluehallintoviraston ja ELY-keskusten kanssa. 

Alueittainen selvityksen työjärjestys määritellään metsäenergian käyttövolyymien ja niiden kehittymisen perusteella. Eteläisen Suomen alueella metsähakkeen käyttövolyymit ovat suurimmat. Alueella on myös lähes puolet Suomen kaukolämpöasiakkaista. Tarkastelujärjestyksen suhteen kuullaan energia-alan toimijoiden ja huoltovarmuuskeskuksen näkemyksiä.

Projektin lopputuloksena vuonna 2024 on luotu logistinen ja toiminnallinen malli, joka turvaa metsäenergian huoltovarmuutta. Lisäksi käytössä on julkinen palvelu tai sovellus, jossa terminaaliaiheinen paikka- ja kohdetieto hyödynnettävissä.

Puusta energiaa

Kotimaisten puupolttoaineiden kysyntä ja käyttö kasvoivat viime talvena, kun energiapuutoimitukset Venäjältä loppuivat. Hämeenlinnalaisen Loimua Oy:n operointipäällikkö Karoliina Kärkäs muistuttaa, että puupolttoaineen saanti metsistä lämpölaitokselle vaatii saumatonta ketjua ja monta eri vaihetta. Lue Metsään-lehden jutusta, kuinka puusta tulee kaukolämpöä. Lue juttu Metsään-lehdestä

Lisätietoja