Metsätilan omistajanvaihdos perintönä | Metsäkeskus

Metsätilan omistajanvaihdos perintönä

Lisätietoja

Sanna Peltola
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 5033
sanna.peltola(at)metsakeskus.fi

Antti Pajula
metsätilarakenteen johtava asiantuntija
p. 029 432 4705
antti.pajula(at)metsakeskus.fi

Esa Lappalainen
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 4617
esa.lappalainen(at)metsakeskus.fi

Metsätilan omistajanvaihdos tapahtuu usein vanhan omistajan kuoleman jälkeen perinnön kautta. Näissä tapauksissa edetään perintöverosäädöksien mukaan.

Perinnön jakautumiseen tai esimerkiksi hallintaoikeuteen ja avio-oikeuteen voidaan vaikuttaa testamentin kautta. Testamentti tulee aina laatia tapauskohtaisesti asiantuntijan toimesta.

Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirja on toimitettava yhden kuukauden kuluessa sen tekemisestä vainajan viimeisen asuinpaikan verotoimistoon.

Perintövero (I veroluokka) 1.1.2017 alkaen: 

​Lahjan arvo, €

​Vero alarajalla, €

​Vero ylimenevältä osin, %

​20 000 – 40 000

​100

7

40 000 – 60 000

​1 500

10

​60 000 – 200 000

3 500 

13

​200 000 – 1 000 000

​21 700

16

​1 000 000

149 700

19

*I-veroluokkaan kuuluvat perinnönjättäjän aviopuoliso, lapsi, ottolapsi, lapsen lapsi, vanhemmat, isovanhemmat, ottovanhemmat, aviopuolison lapsi tai lapsen lapsi.

Perintövero (II veroluokka) 1.1.2017 alkaen: 

​Lahjan arvo, €

​Vero alarajalla

​Vero ylimenevältä osin, %

​20 000 – 40 000

​100

​19

40 000 – 60 000

​3 900

​25

​60 000 – 200 000

​8 900

​29

​200 000 – 1 000 000

49 500

31

1 000 000 –

297 500 33

* II –perintöveroluokkaan kuuluvat perinnönjättäjän muut sukulaiset ja vieraat.

Edellisen omistajan käyttämätön metsävähennysoikeus siirtyy kuolinpesän tai perillisten käyttöön perinnön yhteydessä.

Myös keskeneräiset kunnostusojitus- ja metsätienrakennuspoistot siirtyvät kuolinpesän käyttöön perinnön yhteydessä.

Perintöverolaskurilla voi laskea etukäteen perintöveron määrän erilaisissa tilanteissa.

.