Kysymyksiä ja vastauksia Kemerasta | Metsäkeskus

Kysymyksiä ja vastauksia Kemerasta

Lisätietoja

Jäikö jokin kysymys edelleen epäselväksi? Laita palautetta ja kysymys meille osoitteeseen asiakastuki(at)metsakeskus.fi, niin pyrimme vastaamaan siihen tällä sivulla.

Tältä sivulta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin kestävän metsätalouden rahoituslaista eli Kemerasta.

Voiko Kemera-tukea hakea Metsään.fi-palvelussa?

Metsään.fi-palvelun kautta voi hakea taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon tukia. Metsäkeskus suosittelee käyttämään ensisijaisesti Metsään.fi-palvelua näiden tukien hakemiseen.

Nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoidon rahoitushakemusta ei pysty lähettämään Metsään.fi-palvelun kautta silloin, kun kyseessä on yhteishanke. Rahoitushakemus on tällöin lähetettävä lomakkeella, katso lomakkeiden toimitusosoitteet. Yhteishankkeella tarkoitetaan hanketta, joka toteutetaan vähintään kahden sellaisen eri kiinteistön alueella, jotka eivät kuulu samoille tuen hakijoille (maanomistajille). Jos hanke toteutetaan yhteishankkeena, on jokaisesta hakijasta täytettävä oma lomake.

En ole vielä saanut tietoa päätöksestä. Mikä on minun hakemukseni tilanne?

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Metsäkeskuksella on käsittelyjonossa runsaasti hakemuksia, siksi yksittäisen hakemuksen tilannetta ei voida valitettavasti tarkemmin selvittää, koska tämä veisi työaikaa hakemusten käsittelyltä.

Kuinka pitkiä Kemera-hakemusten käsittelyajat ovat tällä hetkellä?

Käsittelyajat vaihtelevat tyypillisesti yhdestä viikosta kuuteen viikkoa. Kaikkein nopeimmin käsitellään sähköisesti saapuvat nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoidon rahoitushakemukset ja toteutusilmoitukset. Pisin käsittelyaika on suometsänhoidon sekä metsäteiden rakentamisen ja perusparannuksen hankkeissa. Mikäli hanke tarkastetaan maastossa, voi käsittelyaika lisääntyä merkittävästi.

Jos taimikonhoitohakemustani ei hyväksytä tänä vuonna, miten sille käy?

Jos hakemusta ei voida hyväksyä tänä vuonna, sen käsittely siirtyy ensi vuodelle. Jos hakemusta ei voida silloinkaan hyväksyä, Metsäkeskuksen on hylättävä hakemus. Hyväksymismahdollisuuteen vaikuttaa Metsäkeskukselle valtion talousarviossa osoitettu myöntämisvaltuuden määrä. Myöntämisvaltuudella säännellään Metsäkeskuksen mahdollisuutta hyväksyä hakemuksia.

Olen jättänyt Kemera-hakemuksen. Voinko olla varma siitä, että saan hankkeelleni tukea?

Kemera-tukea voi saada, jos säädöksissä mainitut edellytykset täyttyvät. Tietoa rahoituksen ehdoista löydät tukilajikohtaisilta sivuilta. Tämän lisäksi rahoituksen saaminen riippuu siitä, onko valtion talousarviossa osoitettu riittävästi tukivaroja Kemeraan. Tuen saaminen ei siis ole niin sanottu subjektiivinen oikeus. Subjektiivinen oikeus tarkoittaa sitä, että tuki olisi aina myönnettävä, jos ehdot täyttyvät.

Voiko rahoitushakemusta täydentää lisäämällä pinta-alaa?

Kyllä voi tietyn verran, jos rahoitushakemusta ei ole vielä ennätetty hyväksyä Metsäkeskuksessa.  Varhaishoito voi laajentua enintään 0,9 ha ja nuoren metsän hoito 1,9 ha. Isommista laajenemisista tulee tehdä uusi rahoitushakemus, uusi hanke. Taimikon varhaishoidossahan pienin tuettava hanke on 1 ha ja nuoren metsän harvennuksessa 2 ha.

Hakemusta ei voi enää täydentää, jos hakemus on jo hyväksytty Metsäkeskuksessa. Tällöin on aina tehtävä uusi hakemus.

Millainen ammattitaito pitää olla rahoitushakemuksen laatijalla?

Ammattitaitovaatimus vaihtelee tuettavan työn mukaan eli vaatimus on suhteutettava hankkeen vaativuuteen. Kaikki metsänomistajat ja metsäpalveluyrittäjät voivat laatia varhaishoidon, nuoren metsän harvennuksen ja terveyslannoituksen rahoitushakemuksia ja toteutusilmoituksia. Suometsän hoidon, metsätien tekemisen ja luonnonhoidon osalta vaaditaan metsänomistajalta ja metsäpalveluyrittäjältä selvitys ammattitaidosta.

Organisaatioiden osalta suometsän hoidon, metsätien tekemisen ja luonnonhoidon osaaja tulee löytyä organisaatiosta. Ammattitaito on voitu hankkia koulutuksen tai kokemuksen kautta. Uuden toimijan ammattitaito selvitetään yhteydenotolla.

Mihin Kemera-tukea voi saada?

Kemera-tukea voi saada taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon, terveyslannoitukseen, suometsän hoitoon, metsätien tekemiseen ja kunnostamiseen. Kemera-tukea voi myös saada metsän määräaikaiseen suojeluun (metsätalouden ympäristötuki) ja luonnonhoitohankkeisiin. Tarkempaa tietoa tuen ehdoista löydät työlajikohtaisilta sivuilta.

Paljonko Kemera-tukea voi saada?

1.6.2018 alkaen tukea on voinut saada Kemera-hankkeille seuraavasti:

Toimenpide tukitaso
Taimikon varhaishoito, €/ha 160
Nuoren metsän hoito, €/ha 230
Nuoren metsän hoidon korotusosuus, €/ha 200
Korotettu tukitaso yhteensä €/ha 430
Terveyslannoitus, % kokonaiskustannuksista 30
Suometsän hoito, % kokonaiskustannuksista 30 tai 60
Tien perusparannus, % kokonaiskustannuksista 50*, 50** tai 60***
Tien rakentaminen, % kokonaiskustannuksista 30*, 40** tai 50***

* eteläinen Suomi
** keskinen Suomi
*** pohjoinen Suomi

Kemeran tukitasoissa viitataan eteläiseen, keskiseen ja pohjoiseen Suomeen, missä rajat menevät?

Kemeraan sovelletaan metsäasetuksessa kuvattua aluejakoa:

  • Pohjoisella Suomella tarkoitetaan Lapin maakunnan sekä Kuusamon, Pudasjärven, Taivalkosken, Hyrynsalmen, Puolangan ja Suomussalmen kuntien muodostamaa aluetta, johon sisältyy saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4 §:ssä tarkoitettu saamelaisten kotiseutualue;
  • Keskisellä Suomella tarkoitetaan Keski-Pohjanmaan maakunnan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilta muiden kuin pohjoiseen Suomeen kuuluvien kuntien, Pohjois-Karjalan maakunnan alueelta Juuan, Ilomantsin, Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon kuntien, Keski-Suomen maakunnan alueelta Pihtiputaan, Kinnulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien sekä Pohjois-Savon maakunnan alueelta Kiuruveden, Vieremän, Sonkajärven ja Rautavaaran kuntien muodostamaa aluetta;
  • Eteläisellä Suomella tarkoitetaan Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Etelä-Karjalan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Etelä-Savon maakuntien sekä Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon maakuntien alueilta muiden kuin keskiseen Suomeen kuuluvien kuntien muodostamaa aluetta.

Kenelle Kemera-tuki maksetaan?

Kemera-tuen saajan on oltava yksityinen maanomistaja. Maanomistaja voi ohjata tukimaksun menemään asiamiesorganisaatiolleen, esimerkiksi metsänhoitoyhdistykselle, puutavarayhtiölle tai metsäpalveluyrittäjälle, ilmoittamalla tiedon toteutusilmoituksessa.

Kuka on Kemeran ehdoissa tarkoitettu yksityinen maanomistaja?

Kemera-laissa yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan seuraavia henkilöitä:

  • luonnollista henkilöä;
  • maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden haltijaa, jos haltija on luonnollinen henkilö;
  • yhteisöä, yhteenliittymää ja kuolinpesää, jonka yhtiömiehenä, jäsenenä tai osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä ja jossa yhteisön ja yhteenliittymän pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen;
  • säätiötä, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai metsätalouden harjoittaminen;
  • yhteismetsän osakaskuntaa ja yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa.

Lisäksi yksityiseksi maanomistajaksi katsotaan myös ne luonnolliset henkilöt, jotka omistavat kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, jos luonnollisten henkilöiden omistusosuus kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia.

Metsässäni on luontokohteita. Voinko saada ympäristötukea?

Ympäristötukea voidaan myöntää metsälain mukaisten elinympäristöjen ja METSO-luontokohteiden määräaikaiseen suojeluun. Voit selvittää oman kohteesi soveltuvuuden ottamalla yhteyttä luonnonhoidon asiantuntijaan.

Kuinka voin varmistaa, onko Metsäkeskus maksanut tuen?

Tuen maksamisesta lähtee automaattisesti postitse maksuilmoitus maksunsaajalle.

Pitääkö Kemera-tuesta maksaa veroja? Kuka ilmoittaa tuet verottajalle?

Kemera-tuki on pääomaveronalaista tuloa. Verottaja saa tiedot tuista suoraan Metsäkeskukselta, mutta metsänomistajan on silti ilmoitettava saamansa tuet veroilmoituksessa.

Milloin tie- ja ojitustukia aletaan maksaa?

Maksatukset ovat käynnissä ja niitä tehdään muiden maksatusten kanssa toteutusilmoitusten saapumisjärjestyksen perusteella.

Mitä tietoja tie- ja ojitushakemuksiin on liitettävä?

Tieto tarvittavista liitteistä löytyy metsätien ja suometsänhoidon toteuttamisuunnitelmalomakkeiden lopusta. Lomakkeet löydät täältä.

Mistä tiedän, onko hakemukseni tullut perille?

Jos lähetät hakemuksen sähköpostitse (kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi), saat automaattisen vastauksen, kun viesti on saapunut perille. Jos lähetät hakemuksen postitse, voit halutessasi lähettää sen kirjattuna, jolloin saat kuitin lähettämisestä. Metsäkeskus ei kuitenkaan edellytä hakemusten toimittamista kirjattuna.

Mitä tapahtuu, kun rahoituksen saamisen estävä seikka havaitaan vasta toteutusilmoituksen jättövaiheessa?

Jos rahoitusehdot eivät täyty, Metsäkeskuksen on hylättävä hanke.

Tuleeko toteutusselvityksen liitteenä toimittaa kopiot tositteista?

Tositteita ei tarvitse liittää toteutusselvityksen liitteeksi. Metsäkeskus pyytää tositekopioita tarvittaessa. Näin menetellään myös vanhan Kemera-lain hankkeissa. Tositekopiot voidaan pyytää myös kesken hankkeen toteutuksen.

Miten hankkeen kustannukset osoitetaan?

Myyntilaskut riittävät osoittamaan syntyneet kustannukset. Säädösten vaatimusten mukaisesti kustannukset on eriteltävä suunnittelu-, tarvike- ja muihin kustannuksiin. Pienpuusta tulee pyydettäessä löytyä mittausdokumentti.  Mittausdokumenttia kysytään esimerkiksi maastotarkastusten yhteydessä.

Voidaanko hieskoivu hyväksyä pääpuulajiksi taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon jälkeen?

Hieskoivun kasvatusta rahoitetaan vain kohteilla, joissa sen kasvattaminen on taloudellisesti tarkoituksenmukaista (Kemera-laki §6, 1. momentti). Hyväksyttäviä kohteita ovat turvemaat, kangasmaiden soistuneet osat sekä tiiviit savi- ja hiesuvaltaiset maat. Näillä kohteilla hieskoivu on metsälain mukaan hyväksyttävissä uudistuspuulajiksi. Taimikon varhaishoidossa lisäperusteena on, että metsälain edellyttämää taimikkoa ei ole todennäköisesti syntynyt.

Voiko nuoren metsän hoidon hankkeesta tehdä useamman toteutusilmoituksen?

Säädösten mukaan toteutusilmoituksia voidaan tehdä vain yksi. Jos päätöstä tuen lopullisesta määrästä ei ole ehditty tehdä, voidaan ottaa useampi toteutusilmoitus käsittelyyn eli voidaan katsoa, että kyseessä on edellisen toteutusilmoituksen täydentäminen. Jos Metsäkeskus on ehtinyt jo tehdä päätöksen tuen lopullisesta määrästä, ei korjaavia päätöksiä tehdä. Päätöksen jälkeen saapuvia toteutusilmoituksia ei siis voida käsitellä

Milloin rumpuputki rinnastetaan siltaan ja erillinen rahoitus on mahdollinen?

Rumpuputkisilta katsotaan erikseen rahoitettavaksi, jos rummun halkaisija on vähintään 2 metriä. Useampiputkisen sillan poikkipinta-alan tulee olla yli 3,14 m2. Rumpuputkisillan rakentamisessa sovelletaan Metsätehon metsätieohjeistusta vuodelta 2001 (luku 4.7 Rummut).

Milloin A0- ja 04-kehitysluokan metsiä voidaan hyväksyä suometsän hoitohankkeella?

A0-kehitysluokan metsän peruskuivatus ja vanhan ojaston kunnostus voidaan rahoittaa. Hyväksyttävän ojan määrän voi olla maksimissaan 280 metriä hehtaarilla. A0-kehitysluokan metsän määrää ei rajoiteta pinta-alana eikä osuutena hankkeen koosta. 04-kehitysluokan ojitus rahoitetaan vain, jos se on kuivatusteknisesti välttämätöntä, esimerkiksi jos metsikön läpi johdetaan muun alueen kuivatusvesiä.

.