Harjoittelu- ja kesätyöpaikat | Metsäkeskus

Harjoittelu- ja kesätyöpaikat

Tarjoamme vuosittain opiskelijoille ympäri Suomea harjoittelupaikkoja toimistossa ja metsässä. Harjoitteluaika painottuu kesäaikaan. Pääsääntöisesti paikat on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opiskeluunsa liittyvää harjoittelua.

Sinulla on mahdollisuus päästä tekemään koealamittauksia maastoon joko yksin tai työpareittain. Lisäksi tehtäviä on metsävaratiedon ylläpidon ja julkaisun parissa. Paikkoja avautuu myös asiakastiimeihin, joissa pääset opastamaan metsänomistajia metsien käytössä ja hoidossa sekä metsäluonnon huomioimisessa. Näissä tehtävissä saat monipuolista asiakaspalvelukokemusta.

Harjoittelupaikoista ilmoitetaan alkuvuodesta, tammikuussa ja mahdollisesti myös alkusyksystä avoimissa työpaikoissa. Ilmoitamme haun käynnistymisestä myös Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Mukaan harjoitteluhakuun pääsee sähköisen haun kautta ilmoituksessa mainittuna hakuaikana.

Kannattaa seurata myös muita avoimia tehtäviä. Niistä voi löytyä sopivia määräaikaisia tehtäviä myös opiskelijoille.


Lue Metsäkeskuksen harjoittelijoiden kokemuksista:

 

Noora Pakkanen

"Minulla on harjoittelukokemusta Metsäkeskuksesta kolmelta kesältä. Ensimmäisenä kesänä tein Joensuussa elinkeinopalveluille selvitystä liittyen yleiskaavan huomiointiin metsänkäyttöilmoitusten tarkastamisessa. Kaksi viimeisintä kesää taas tein metsävaratiedon julkaisun työvaiheita Seinäjoella ja Joensuussa, eli valmistelin useiden työvaiheiden kautta hilamuotoista aineistoa kuviomuotoiseksi aineistoksi. Käytännössä työ oli esimerkiksi kuvioilta puuttuvien kasvupaikkatietojen täydentämistä, käsittelytietojen tuontia ja puustotietojen poistamista taimikkoa esittäviltä kitukasvuisilta soilta. Julkaisun lisäksi vastasin metsävaratietopyyntöihin eli kirjoitin Aarni-metsävaratietojärjestelmästä ulos avointa metsävaratietoa pyyntöjen perusteella.

Julkaisun työvaiheiden moninaisuus toi mukavaa vaihtelua työpäiviin; ajoittain edistyminen oli hengästyttävän nopeaa, kun taas välillä saman asian äärellä pakerrettiin pitkään. Haasteellista työssä oli esimerkiksi se, että päätökset täytyy tehdä metsänkäyttöilmoitusten, CHM:n eli puun mitan näyttävän karttatason ja ilmakuvien perusteella, vaikka joskus se varmasti oikea tieto löytyy vain metsästä. Oli kuitenkin palkitsevaa huomata, miten oma osaaminen CHM:n ja ilmakuvien tulkinnassa kehittyi!

Mikäli mietit, kannattaako Metsäkeskukselle hakea harjoitteluun, vastaus on kyllä! Kolmen kesän ja kahden toimiston kokemuksellani sanoisin, että Metsäkeskuksella työskentelemisessä parasta on hyvä työporukka. Harjoittelijat otetaan Metsäkeskuksella hyvin vastaan, ja mahdollisissa kiperissä tilanteissa apua on aina saatavilla."


Kari Karhula

"Toimin kesän aikana paikkatietoharjoittelijana Metsäkeskuksessa Seinäjoella. Pääasialliset työtehtäväni liittyivät metsävaratiedon päivittämiseen ja julkaisemiseen, joten metsävaratiedon ylläpitoon ja luontotiedon hallintaan käytettävä tietojärjestelmä Aarni tuli kesän aikana tutuksi. Välillä pääsin tekemään myös hieman maastomittauksia, jotka toivat mukavaa vaihtelua toimistohommiin.

Kokonaisuutena harjoittelun parasta antia oli tutustua Metsäkeskuksen toimintaan. Metsäkeskus on kirjaimellisesti hyvin keskeinen toimija metsäalalla Suomessa, ja tavalla tai toisella alan kaikki toiminta linkittyy jollain tavalla Metsäkeskukseen.

Kesän aikana sain hyvän kuvan Metsäkeskuksen toiminnasta ja palveluista. Uskon että tästä on minulle hyötyä myös tulevaisuudessa. 

Hienoa harjoittelussa olivat myös hyvät työkaverit, uuden oppiminen ja tietysti maastohommat. Opin paljon metsävaratietojen keruuseen liittyvistä toiminnoista ja aineiston käsittelystä.

Haastavinta kesässä oli Aarnin toimintojen oppiminen, mutta hyvällä perehdytyksellä ja toistoilla oppii mitä vain.

Henkilölle joka harkitsee tulevansa Metsäkeskukseen harjoitteluun, sanoisin: Sama mihin metsäsektorille suuntaudut, tulet törmäämään töissäsi Metsäkeskukseen, joten ainakin yksi kesä kannattaa ehdottomasti talossa viettää."

 

 

 

.