Hankkeet

Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen.

Työtä rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin. Rahoitusta saadaan muun muassa EU:n LIFE Luonto -rahastosta sekä maaseutu- ja rakennerahastoista. Muutamia hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset erillisrahasto-, kuten Interreg-hankkeet. EU-rahoitteisten hankkeiden lisäksi metsän kestävän käytön edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös muunlaisella yhteisrahoituksella.

12.4.2017 Valtakunnallinen
DataBio (Data-Driven Bioeconomy) on EU-rahoitteinen projekti EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horizon 2020 -ohjelman alla. Projekti keskittyy maa-, metsä- ja kalatalouden tuotannon tukemiseen teknisin keinoin, ja siinä on mukana 48...
17.2.2017 Läntinen palvelualue
Tiedonvälityshanke 1.1.2017 – 31.8.2019. Toiminta-alueena Varsinais-Suomi ja Satakunta. Hanke pyrkii monipuolisella tiedottamisella lisäämään taimikonhoitoa, harvennuksia ja metsäenergian korjuuta yksityismetsissä, aktivoimaan metsäalan...
27.1.2017 Läntinen palvelualue
Pirkanmaalla on käynnissä Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla –tiedonvälityshanke. Hanke kestää elokuun loppuun 2019. Hankkeen kuvaus Uudet biotalouden tehdasinvestoinnit Suomessa edellyttävät puunkorjuun voimakasta lisäämistä myös...
11.1.2017 Itäinen palvelualue
Hackaa metsätieto palveluksi tai peliksi Joensuussa. Lisätietoja tapahtumasivulla. Hankkeen rahoittajat     Hankkeen kuvaus Hankkeen tarkoituksena on selvittää Suomen metsäkeskuksen keräämään ja hallinnoimaan metsätietoon...
5.1.2017 Valtakunnallinen
Målet med projektet som Skogscentralen och Naturresursinstitutet Luke samarbetar kring är att utveckla kvaliteten på stubbehandling med hjälp av egenkontroll. Projektet testar också vilken betydelse pergamentsvamp och virus har för att stoppa...
5.1.2017 Valtakunnallinen
Metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyössä toteuttaman hankkeen tavoitteena on kehittää kantokäsittelyn laatua omavalvonnan keinoin ja testata harmaaorvakkasienen ja virusten merkitystä männyn tyvitervastaudin maantieteellisen laajentumisen...
28.12.2016 Pohjoinen palvelualue
Metsissämme on paljon muutakin kuin puuta. Uusia tuotteita metsästä (UUTU) -projekti kehittää keinoja, joiden avulla metsää voidaan hyödyntää entistä monipuolisemmin ja samalla parantaa metsänomistajien liiketoimintamahdollisuuksia. Projekti...
21.12.2016 Kaakkoinen palvelualue
Kuormitus kuriin -hankkeen tavoitteena on vesiensuojelun tehostaminen ja kuormituksen vähentäminen metsätalouden vesistökuormituksen kannalta tärkeillä kohdealueilla Etelä-Savossa. Hankkeella toteutetaan Etelä-Savon vesienhoidon...
8.11.2016 Läntinen palvelualue
Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka -hankkeen tavoitteena on Keski-Pohjanmaan maakunnan puunkorjuun infrastruktuurin kehittäminen. Toimivan metsälogistiikan kehittämiseksi on tuotettava tietoa ja kehitettävä ratkaisuja alempiasteisen tieverkon...
27.10.2016 Kaakkoinen palvelualue
Naisenergiaa metsiin -hanke on Etelä-Savon alueella toimiva neuvontahanke, jonka vetäjänä toimii Suomen metsäkeskus. Tavoitteena on neuvonnan, tiedotuksen ja verkostoitumismahdollisuuksien keinoin auttaa ja kannustaa alueen naismetsänomistajia...