Hankkeet

Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen.

Työtä rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin. Rahoitusta saadaan muun muassa EU:n LIFE Luonto -rahastosta sekä maaseutu- ja rakennerahastoista. Muutamia hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset erillisrahasto-, kuten Interreg-hankkeet. EU-rahoitteisten hankkeiden lisäksi metsän kestävän käytön edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös muunlaisella yhteisrahoituksella.

17.4.2018 Itäinen palvelualue
Hankkeen konkreettisena tavoitteena on luoda toimintamalleja ja palvelukuvauksia korkearesoluutioisten ilmakuvamateriaalien käytölle metsässä tehtävien toimenpiteiden laadunvarmistukseen. Näiden pohjalta metsäpalveluja ja metsäkartoituksia tarjoavat...
29.3.2018 Eteläinen palvelualue
Suomen Metsäkeskus on käynnistänyt uuden KreMark (luovaa maankäyttöä) -hankkeen metsien käytön uusista käyttötarkoituksista ja tulomahdollisuuksista. Pohjanmaalla on metsämaata 468 000 hehtaaria, mikä on 67 prosenttia maakunnan kokonaispinta-...
23.3.2018 Pohjoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus. on osatoteuttajana 4H-järjestön koordinoimassa nuorten metsäyrittäjyyshankkeessa, joka yhdistää 4H-yrittäjyyden ja metsänhoitotyöt. Metsäalalle tarvitaan lisää palveluyrittäjiä ja hankkeessa kannustetaan nuoria vastaamaan...
20.3.2018 Läntinen palvelualue
Kohdealueen rajaus Karttaupokkeen linkki Metsäkeskuksen toiminta Saarijärven reitin valuma-alueella Ilmoita havaintosi meille! Kohdealueella tapahtuu Yhteistyötahot Kohdealueen rajaus Saarijärven reitin Natura-alue kattaa vain...
19.3.2018 Läntinen palvelualue
Metsäkeskuksen toiminta Koitajoen alueella Kohdealueen kartta Kohdealueella tapahtuu Yhteistyötahot Metsäkeskuksen toiminta Koitajoen alueella Freshabit-hankkeen Koitajoen kohdealueella Metsäkeskuksen toimenpiteet kohdistuvat...
19.3.2018 Läntinen palvelualue
Metsäkeskuksen toiminta Isojoen kohdealueella Alueellinen vesiensuojelusuunnitelma Kohdealueen kartta Kohdealueella tapahtuu Yhteistyötahot Metsäkeskuksen toiminta Isojoen kohdealueella Isojoella Freshabit-hankkeen tavoitteena on...
19.3.2018 Läntinen palvelualue
Målområdet Målomrodets karta Vad skogscentralen gjort på målområdet Meddela platser där det finns behov av vattenvårdsåtgärder Tiivistelmä Samarbetspartner Målområdet Esse å har sin början i Soini och rinner ut i Larsmo-Öja sjön...
12.3.2018 Pohjoinen palvelualue
Metsäinen innostaa -hankkeella innostetaan metsänomistajia sekä lapsia ja nuoria astumaan älylaitteita ja digitalisaatiota hyödyntäen yhä syvemmälle Suomen metsiin ja metsätalouteen. Hankkeen taustalla on tarve etsiä ja löytää metsänomistajien...
9.3.2018 Itäinen palvelualue
Julkinen, avoin metsävaratieto muodostaa perustan metsätietoinfrastruktuurille. Tiedon tehokas käyttö parantaa palvelua ja toimintaa. DigiELMO-hanke edistää avoimeen metsävaratietoon perustuvien palvelujen kehittymistä. Hanke on Joensuun Tiedepuisto...
7.3.2018 Itäinen palvelualue
Puu, metsän henki, josta saadaan hyvinvointia ja viehättävyyttä puurakentamisella ja puutuotteilla. Rakennetaan Puusta -hanke toimii tiedonvälittäjänä ja aktivoi puunkäyttöä. Rakentaminen kuluttaa varsin paljon energiaa ja raaka-aineita....