Yhteismetsäomistuksen edistäminen Kainuussa

Lisätietoja

Jarmo Mulari
projektipäällikkö
puh. 050 314 0424
jarmo.mulari(at)metsakeskus.fi

 

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata toimintamalleja ja menetelmiä, joilla parannetaan aktiivisen ja yritysmäisen metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä. Kehittää menetelmiä yhteismetsäomistuksen lisäämiseksi ja edistämiseksi Kainuussa. Parhaassa tapauksessa hankkeessa tuotettavien menetelmien avulla Kainuuseen syntyy uusia yhteismetsiä ja jo olemassa olevien yhteismetsien toiminta tehostuu. Metsätalouden harjoittaminen ja puun jalostus tuottavat hyvinvointia Kainuulaisille metsänomistajille ja yhteiskunnalle. Metsätilarakenteen ja metsänomistusrakenteen pirstoutumisen vähenemisellä hanke pyrkii turvaamaan niin kannattavan jalostustoiminnan pysyminen Kainuussa kuin uusien investointien mahdollisuuskia. Hanke pohjautuu Yhteismetsien edistäminen Kainuussa esiselvitys -hankkeen (1.1. - 30.6.2018) tuloksiin.

Toimenpiteet

Kehittämishankkeen toimenpiteet kohdistetaan edellä kuvattuihin tavoitteisiin. Toimenpiteet jaetaan kohderyhmittäin seuraavasti

  1. Uuden yhteismetsän perustamiseen aktivoivien menetelmien kehittäminen ja testaus (Kuhmo)
  2. Keskimääräistä suuremmille metsänomistajille suunnattujen viestintämenetelmien kehittäminen ja testaus
  3. Olemassa olevien yhteismetsien toiminnan tehostumista tukevien menetelmien kehittäminen ja testaaminen
  4. Yleinen tiedottaminen ja tiedon hankkiminen

Hanke toteutetaan Metsäkeskuksen ja Maanmittauslaitoksen välisenä yhteistoimintahankkeena.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 - 31.12.2020.