VYYHTI II -hanke | Metsäkeskus

VYYHTI II -hanke

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt Suomen metsäkeskuksessa:
Irmeli Ruokanen
luonnonhoidon asiantuntija
puh. 0400 286 030
irmeli.ruokanen(at)metsakeskus.fi


Kyllikki Maaranto
projektineuvoja
puh.  040 732 2064
kyllikki.maaranto(at)metsakeskus.fi

VYYHTI II -hanke kehittää vesistökunnostajien verkoston ja paikallisten toimijoiden käyttöön kunnostushankkeiden suunnittelua helpottavia työkaluja, joita testataan hankkeen aikana yhteistyössä paikallisten kunnostajien kanssa.

Lisäksi hankkeen keskeisinä tavoitteina on laatia laaja-alaisia pilottialuesuunnitelmia, aktivoida omaehtoista kunnostustoimintaa ja tukea paikallisten kunnostajien verkostoitumista.

Suomen metsäkeskus vastuualueet VYYHTI II –hankkeessa

Metsänomistajien pienryhmätoiminta vesiensuojelussa. Valituilla pilottialueilla tehdään metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden yleissuunnittelua tiiviissä yhteistyössä metsänomistajien, metsätoimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Työssä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia suunnittelumenetelmiä, monipuolista tietoa ja paikkatietoaineistoja.

Metsätaloustoimijoiden linkittäminen vesistökunnostajien verkostoon ja tiedottaminen vesiensuojelun kehitystyöstä ja rahoitusmahdollisuuksista.

Hankkeen päätoteuttaja:
ProAgria Oulu/ Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ Oulun Kalatalouskeskus
www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhti-ii/

Osatoteuttajat:
Suomen metsäkeskus
Suomen ympäristökeskus

Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa 1.1.2016–31.12.2018.

Hankkeen ovat rahoittaneet EU:n maaseuturahasto sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

   

.