Vierimetsien puustotulkinta | Metsäkeskus

Vierimetsien puustotulkinta

Lisätietoja

Ari Lamminaho
metsätietoasiantuntija, projektipäällikkö
Vierimetsät kuntoon Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa - hanke
puh. 040 178 9318
ari.lamminaho(at)metsakeskus.fi

Keskijännitteisten sähkölinjojen vierimetsäkartat on tuotettu osana Vierimetsät kuntoon Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa -hanketta. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää kaukokartoitusperusteista sähkölinjojen vierimetsien puustotulkintaa. Hankkeessa on tehty puustotulkintaa kahdella pilottialueella, Kuhmoisissa ja Maaningalla.

 Vierimetsäkartan aineistot ovat vektorimuodossa. Ne koostuvat keskijännitteisten sähkölinjojen vierimetsien kuvioista ja pistemäisistä riskikohteista. Kuviot on luokiteltu kartoissa pääpuulajin mukaan. Kuvioiden tunnustekstinä on käytetty kuvion kehitysluokkaa. Yksittäiset kohteet on teemoitettu sen mukaan kuinka paljon ne kohtisuoraan kaatuessaan yltäisivät linjalle. 

Aineisto on tuotettu tekemällä pienipiirteinen (kuvion minimipinta-ala 0.03 ha) vierimetsien kuvionti ja tuottamalla sille puustotunnukset harvapulssisesta kaukokartoitusaineistosta (laserkeilaus). Yksittäisten kohteiden arvo on laskettu kaukokartoitusaineiston (laserkeilauksen) pistepilvestä 4x4 metrin gridin keskipisteelle.

Lähtöaineistona on käytetty kaukokartoitusaineistoa (laserkeilaus).  Aineiston paikkansapitävyyttä ei ole tarkastettu kattavasti maastossa.

Aineistosta on tehty selaimella käytettävä karttasovellus. Karttasovelluksella aineistoa voi selata taustakarttamateriaalin päällä. 

Aineiston formaatti

Aineisto on vektorimuodossa ja sisältää piste- ja aluemaisia kohteita.

Aineiston käyttöoikeudet

Aineisto on avointa aineistoa ja käyttölupa on Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen.

Lisenssin kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin edellyttäen, että datan lähde mainitaan. Lähteenä on mainittava lisenssinantajan nimi ja aineiston nimi. Esimerkki: Vierimetsäkartat / Lähde: Suomen metsäkeskus.

.