Vierimetsät kuntoon Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa | Metsäkeskus

Vierimetsät kuntoon Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa

Lisätietoja

Ari Lamminaho
projektipäällikkö
puh. 040 178 9318
ari.lamminaho(at)metsakeskus.fi

Vierimetsät kuntoon Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa -kehityshankkeessa testataan Metsäkeskuksen keräämän metsävaratiedon käyttöä sähkölinjojen vierimetsien kartoituksessa. Tavoitteena on ennalta ehkäistä maaseudun sähkönjakelun katkoja kohdistamalla hakkuita linjanvarsien riskikohteille.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Elenia Oy:n ja Savon Voima Verkko Oy:n kanssa. Hankkeessa pilotoidaan mallia, jossa metsävaratiedosta etsitään tuuli- ja lumituhoille alttiimmat vierimetsät ja kohdentaa linjanvarsien hakkuita näille riskikohteille.

Hankkeessa selvitetään, kuinka kaukokartoitusmenetelmällä kerättyä metsävaratietoa voitaisiin tulkita siten, että aineistosta löydettäisiin todennäköisimmät riskikohteet. Metsäkeskuksen metsävaratiedosta etsitään tuuli- ja lumituhoille herkimmät vierimetsät, jotta sähkölinjojen varsien hakkuut voidaan suunnata näille riskikohteille myös ennakoivasti.

Hankkeen materiaalit

Pilottialueet

Hankeeseen on valittu kaksi pilottialuetta: Keski-Suomen pilottialue ja Pohjois-Savon pilottialue.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen osa-alueeseen:

  1. Metsävaratiedon jalostamisen pilotointi niin että metsävaratiedon avulla toimenpiteet voidaan ohjata kriittisiin kohteisiin.
  2. Metsänkäyttöilmoituksiin ja Kemera-hakemuksiin liittyvän vuorovaikutteinen toimintamallin kehittäminen.
  3. Metsänomistajille ja toimijoille kohdistettu tiedotus.

Hankkeen rahoittavat Pohjois-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset sekä Elenia Oy ja Savon Voima Verkko Oy. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös alueiden maanomistajien ja metsätoimijoiden kanssa.

 

             

 

.