Uutiset

29.06.2018 10:02
Suomen metsäkeskus laajentaa avoimen metsätiedon palveluita ottamalla käyttöön kartta- ja rajapintapalvelut. Uudet palvelut helpottavat avoimen metsätiedon katselua ja käyttöönottoa ja näin mahdollistavat sen hyödyntämisen entistä laajemmin.
27.06.2018 10:01
Suomen metsäkeskuksen testaama satelliittiseurantamenetelmä tehostaa metsälain valvontaa ja tuo läpinäkyvyyttä metsien hakkuisiin. Uusimpien seurantatulosten mukaan metsänomistajat ja metsäalan toimijat huolehtivat verrattain hyvin metsänkäyttöilmoituksista. Laiminlyöntejä havaittiin yhteensä 66 uudistushakkuukohteella pilottialueilla, mikä oli vähemmän kuin edellisvuonna.
uutiskuva-metsatuholain-aikarajat.jpg
19.06.2018 11:06
Metsänomistajien ja puutavaran omistajien tulee huolehtia puutavaran korjuusta metsätuholain määräajoissa, etteivät hyönteistuhot pääse leviämään metsissä. Kuusia vahingoittavien kirjanpainajakuoriaisten populaatio on pienentynyt merkittävästi muutaman vuoden takaisesta huippumäärästä, mutta lämmin toukokuu on suosinut tämän kevään parveilua.
uutiskuva-versosurma.jpg
18.06.2018 11:48
Surmakkasienen aiheuttama versosurma tuhoaa männiköitä eri puolilla Suomea. Viime vuoden runsaat sateet ovat edesauttaneet kasvitaudin leviämistä. Versosurma voi heikentää mäntyjen kasvua jopa 40 prosentilla.
uutiskuva-puupolttoaineet.jpg
15.06.2018 10:31
Puupolttoaineiden energiakäyttö kasvoi vuonna 2017 edellisvuodesta. Kotimaan lämpö- ja voimalaitokset polttivat kaikkiaan 19,9 miljoonaa kuutiometriä puuta energiaksi. Metsäteollisuuden sivutuotepuun ja erityisesti puun kuoren käyttö kasvoi edellisvuodesta, mutta metsähakkeen kulutus väheni. Puupolttoaineiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli reilu neljännes viime vuonna.
uutiskuva-okra2018.jpg
14.06.2018 10:49
Suomen metsäkeskus on mukana Okra-maatalousnäyttelyssä, joka järjestetään Oripäässä heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Esillä on paljon metsällistä asiaa.
13.06.2018 12:41
Ei arvannut kiuruvetinen Salme Tarkkonen, minkälainen vaikutus voi kelirikolla olla. Metsäkeskuksen asiakasneuvoja Seppo Turpeisen kanssa oli sovittu tapaaminen Tarkkosen kotitilalle Rytkylle Metsään.fi-palvelun merkeissä, mutta kelirikon vuoksi tapaamista siirrettiin neljällä viikolla. Ja onneksi siirrettiin, sillä asiakastapaamisen yhteydessä Metsään.fi-palveluun tapahtunut kirjautuminen oli 100 000 metsänomistaja Metsään.fi-palvelussa.
uutiskuva-tiedonsiirtopalvelu.jpg
13.06.2018 10:18
Metsäkeskuksen uudistettu tiedonsiirtopalvelu on valmistunut ja sen käyttäjäksi on voinut liittyä maaliskuusta alkaen. Vanha tiedonsiirtopalvelu poistuu käytöstä vuoden 2020 alussa.
uutiskuva-digiriistametsa.jpg
12.06.2018 10:04
Kesäkuussa pääsevät metsänomistajat ja metsäalan toimijat tarkastelemaan potentiaalisia riistakohteita Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa. Palvelussa näkee, onko omalla metsätilalla pienriistalle erityisen suotuisia alueita. Aineisto julkaistaan aluksi pilottialueilla, joita ovat Pori, Kuopio, Pudasjärvi ja Sodankylä.
uutiskuva-fenix.jpg
07.06.2018 13:30
Kun turvetuotanto suolla loppuu, jäljelle jää paljas suonpohja. Mikäli suonpohjalle ei tehdä mitään, se pysyy kasvittomana pitkään ja on hiilen lähde ilmakehään. Samalla huuhtoutuu vesistöihin ravinteita, ennen kaikkea typpeä, sekä kiintoainesta. Metsitettynä suonpohja tuottaa puuta ja muita ekosysteemipalveluja.