Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

uutiskuva-tietohuolto.jpg
14.01.2020 14:01
Suomen metsäkeskuksen metsälakikohteiden aineiston erillinen tietohuolto on ollut keskeytettynä viime vuoden marraskuusta saakka. Nyt valmistunut metsälain arviointityö ja sitä seuraavat toimenpiteet vaikuttavat tietohuollon jatkoon. Ratkaisuja syntyy alkuvuoden aikana.
uutiskuva-suonpohja.jpg
13.01.2020 09:05
Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen valtakunnallinen Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi –hanke edistää uusien hiilinielujen syntymistä Suomeen huomioiden samanaikaisesti metsityksen kokonaiskestävyyden. Metsittämällä suonpohjia ja peltoheittoja lisätään metsäpinta-alaa ja hiilensidontaa, mikä on ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tärkeää.
uutiskuva-kasvupolku2020.jpg
10.01.2020 09:15
Uusiutuva metsä, maaseutu ja elintarvikkeet -kasvupolulle etsitään mukaan yrityksiä, jotka tahtovat kasvattaa liiketoimintaansa ja saada neuvoja siihen. Haku on avoinna 11.3.2020 saakka. Suomen metsäkeskus on yksi kasvupolun kumppaneista.
porontimalla.jpg
02.01.2020 08:33
Yksityismetsien kätköissä on luontohelmiä, joita kartoitettiin Metsäkeskuksen hallinnoimassa Kuusamon yksityismetsien luontohelmet tutuiksi -hankkeessa. Hankkeen aikana valmistui kaikkiaan 14 luontomatkailureittiä.
uutiskuva-uudistaminen.jpg
19.12.2019 09:41
Metsäkeskuksen tarkastusten perusteella metsän uudistaminen onnistuu tasaikäisrakenteisissa metsissä selvästi varmemmin viljelemällä kuin luontaisesti uudistaen. Metsän uudistamisen tarkastuksia tehtiin viime kesänä hakkuualueilla, joilla oli toteutettu päätehakkuu noin kolme vuotta sitten.
uutiskuva-joulukuuset.jpg
10.12.2019 09:00
Suomalaiset hankkivat tänä jouluna noin 1,5 miljoonaa kuusta. Viljelmiltä ja metsästä hankitut joulukuuset ovat tänä vuonna hyvälaatuisia ja terveitä, eivätkä karista paljon neulasia.
uutiskuva-leikkohavut.jpg
05.12.2019 08:01
Joulun alla on havutuotteiden vilkkain myyntisesonki, jolloin leikkohavuista valmistetaan erilaisia köynnöksiä, havupalloja ja joulukransseja. Kotimaiset havuntuottajat ovat harvassa, ja valtaosa koristehavuista tulee nykyään Tanskasta.
uutiskuva-metsaanfi-luonnontuotemetsa-kartalla.jpg
04.12.2019 09:13
Metsään.fi-palvelussa metsänomistajat näkevät nyt kaikki taimikon varhaishoitoa ja nuoren metsän hoitoa koskevat voimassaolevat Kemera-rahoitushakemukset. Tämä helpottaa toteutusilmoituksen tekoa palvelussa, sillä ilmoitukseen kopioituu perustiedot hakemuksesta jo valmiiksi.
03.12.2019 14:03
Suomen metsäkeskuksen tietojärjestelmissä tehdyt huoltotyöt on saatu päätökseen. Olemme palanneet normaaliin sähköiseen asiointiin.
29.11.2019 11:09
Suomen metsäkeskuksen tietojärjestelmissä tehdään parhaillaan huoltotöitä järjestelmien tehokkuuden ja toimintakunnon parantamiseksi. Tämä aiheuttaa ajoittaisia katkoksia keskeisissä järjestelmissämme. Sen vuoksi Metsäkeskuksessa ei pystytä tällä hetkellä käsittelemään metsänkäyttöilmoitusten poikkeuslupahakemuksia.

.