Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

uutiskuva-suonpohja.jpg
13.01.2020 09:05
Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen valtakunnallinen Peltoheitot ja suonpohjat metsittämällä hiilinieluiksi –hanke edistää uusien hiilinielujen syntymistä Suomeen huomioiden samanaikaisesti metsityksen kokonaiskestävyyden. Metsittämällä suonpohjia ja peltoheittoja lisätään metsäpinta-alaa ja hiilensidontaa, mikä on ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tärkeää.
uutiskuva-kasvupolku2020.jpg
10.01.2020 09:15
Uusiutuva metsä, maaseutu ja elintarvikkeet -kasvupolulle etsitään mukaan yrityksiä, jotka tahtovat kasvattaa liiketoimintaansa ja saada neuvoja siihen. Haku on avoinna 11.3.2020 saakka. Suomen metsäkeskus on yksi kasvupolun kumppaneista.
porontimalla.jpg
02.01.2020 08:33
Yksityismetsien kätköissä on luontohelmiä, joita kartoitettiin Metsäkeskuksen hallinnoimassa Kuusamon yksityismetsien luontohelmet tutuiksi -hankkeessa. Hankkeen aikana valmistui kaikkiaan 14 luontomatkailureittiä.
uutiskuva-uudistaminen.jpg
19.12.2019 09:41
Metsäkeskuksen tarkastusten perusteella metsän uudistaminen onnistuu tasaikäisrakenteisissa metsissä selvästi varmemmin viljelemällä kuin luontaisesti uudistaen. Metsän uudistamisen tarkastuksia tehtiin viime kesänä hakkuualueilla, joilla oli toteutettu päätehakkuu noin kolme vuotta sitten.
uutiskuva-joulukuuset.jpg
10.12.2019 09:00
Suomalaiset hankkivat tänä jouluna noin 1,5 miljoonaa kuusta. Viljelmiltä ja metsästä hankitut joulukuuset ovat tänä vuonna hyvälaatuisia ja terveitä, eivätkä karista paljon neulasia.
uutiskuva-leikkohavut.jpg
05.12.2019 08:01
Joulun alla on havutuotteiden vilkkain myyntisesonki, jolloin leikkohavuista valmistetaan erilaisia köynnöksiä, havupalloja ja joulukransseja. Kotimaiset havuntuottajat ovat harvassa, ja valtaosa koristehavuista tulee nykyään Tanskasta.
uutiskuva-metsaanfi-luonnontuotemetsa-kartalla.jpg
04.12.2019 09:13
Metsään.fi-palvelussa metsänomistajat näkevät nyt kaikki taimikon varhaishoitoa ja nuoren metsän hoitoa koskevat voimassaolevat Kemera-rahoitushakemukset. Tämä helpottaa toteutusilmoituksen tekoa palvelussa, sillä ilmoitukseen kopioituu perustiedot hakemuksesta jo valmiiksi.
03.12.2019 14:03
Suomen metsäkeskuksen tietojärjestelmissä tehdyt huoltotyöt on saatu päätökseen. Olemme palanneet normaaliin sähköiseen asiointiin.
29.11.2019 11:09
Suomen metsäkeskuksen tietojärjestelmissä tehdään parhaillaan huoltotöitä järjestelmien tehokkuuden ja toimintakunnon parantamiseksi. Tämä aiheuttaa ajoittaisia katkoksia keskeisissä järjestelmissämme. Sen vuoksi Metsäkeskuksessa ei pystytä tällä hetkellä käsittelemään metsänkäyttöilmoitusten poikkeuslupahakemuksia.
uutiskuva-hakkuutulkinta1.jpg
28.11.2019 09:22
Suomen metsäkeskus on selvittänyt kohdennetuilla maastotarkastuksilla, kuinka hakkuissa jätetään suojakaistoja vesistöjen ympärille ja säästöpuita. Metsäkeskus käyttää hakkuiden valvonnassa ja tarkastusten kohdentamisessa apuna satelliittikuvista tehtyjä erotuskuvia. Uusilla menetelmillä on mahdollista valvoa entistä tarkemmin, kuinka metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt säilyvät talousmetsien hakkuissa.

.