Uutiset

uutiskuva-poro-ja-metsanhoito-750x416.jpg
23.01.2019 07:45
Opas perustuu uusimpaan tutkimustietoon sekä Metsäkeskuksen toteuttaman poro- ja metsäammattilaisille suunnatun kyselyn vastauksiin. Kyselyyn vastasi 29 henkilöä, jotka valitsi Metsähallitus Metsätalous Oy ja Paliskuntain yhdistys.
17.01.2019 08:41
Suomen metsäkeskuksen hallinnoiman hankkeen tavoitteena on selvittää kuntien halukkuutta perustaa yhteismetsiä yksityisten metsänomistajien kanssa. Samalla halutaan lisätä tietoa yhteismetsästä omistusmuotona. Yhteismetsä halutaan tehdä tunnetuksi etenkin kuntapäättäjille.
uutiskuva-taimikkoa.jpg
11.01.2019 12:37
Suomen metsäkeskus automatisoi Kemera-tukihakemusten ja -toteutusilmoitusten käsittelyä sekä tuen myöntämistä ja sen lopullista määrää koskevaa päätöksentekoa. Automaattisen päätöksenteon mahdollistaa kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin tehty muutos, jonka presidentti vahvisti 11.1.2019. Lain muutokset tulevat voimaan 16. tammikuuta.
uutiskuva-kemera.jpg
10.01.2019 10:09
Suomen metsäkeskus maksoi vuonna 2018 metsänomistajille 49,1 miljoonaa euroa kestävän metsätalouden rahoitustukea puuntuotantoon. Valtion talousarviossa Kemera-tukea oli osoitettu 56,2 miljoonaa euroa.
uutiskuva-lumituhot.jpg
08.01.2019 10:17
Viime talven lumituhoja on edelleen korjaamatta laajoilla alueilla Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Kesän yli metsiin jäi noin puolet tuhoutuneista puista. Tulevan talven aikana päästään todennäköisesti korjaamaan puuta viimeisiltäkin tuhokohteilta.
04.01.2019 09:00
Pitkään valmisteilla ollut uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Se korvaa edellisen vuonna 1963 voimaan tulleen yksityistielain. Uusi lakipaketti on entistä selvästi helppolukuisempi ja luo tiekunnille nykyaikaiset toimintaedellytykset tien hallinnointiin. Vastuuta tulee myös tiekunnalle roppakaupalla lisää.
uutiskuva-myrskytuhot.jpg
03.01.2019 15:06
Aapeli-myrsky aiheutti merkittävimmät tuulituhot Pohjanmaan maakunnassa. Tuhojen suuruusluokka on Pohjanmaalla noin 100 000 kuutiometriä puuta. Vahingoittuneiden puiden arvo on noin 3,5 miljoonaa euroa ja varsinaisen vahingon määrä lähes miljoona euroa.
uutiskuva-metsankayttoilmoitukset.jpg
03.01.2019 09:12
Suomen metsäkeskukseen saapui vuonna 2018 yli 136 000 metsänkäyttöilmoitusta, joiden perusteella hakkuita on suunniteltu tehtäväksi kaikkiaan 809 702 hehtaarilla. Tästä määrästä yksityismetsien hakkuita on 574 110 hehtaaria. Metsäkäyttöilmoitukset lisääntyivät viime vuonna 13,3 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.
21.12.2018 13:51
Suomen metsäkeskus on myynyt Halkoliiteri.com -verkkopalvelun ja siihen liittyvät liiketoimet Venpo Energia Oy:lle. Kauppakirja allekirjoitettiin 20.12.2018.
uutiskuva-metsatie.jpg
19.12.2018 10:16
Suomen metsäkeskuksen tarkastuksissa ilmeni, että kolmannes tänä vuonna Kemera-tuella rakennetuista ja perusparannetuista metsäteistä oli korjaustöiden tarpeessa. Aiemmin rakennetuilla ja perusparannetuilla metsäteillä kunnossapitotyöt oli tehty kohtuullisen hyvin. Metsäteiden kuntoa voidaan parantaa riittävällä sorastuksella, lanauksilla ja tieluiskien raivauksilla.