Uutiset

uutiskuva-kemera-varhaishoito.jpg
15.03.2019 10:22
Suomen metsäkeskus tarkasti vuonna 2018 maastossa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töitä, joihin oli haettu Kemera-tukea. Maastotarkastuksissa havaittiin merkittävästi Kemera-tuen rahoitusehdoista poikkeavaa ja virheellistä työnjälkeä. Virheelliseksi todetun työn osuus nousi edellisvuoteen verrattuna sekä otanta- että harkintatarkastetuilla kohteilla.
uutiskuva-riistametsakohteet-kartalla.jpg
12.03.2019 10:25
Metsäkanalinnuille soveltuvia metsäalueita voi nyt selata koko Suomen alueelta Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa. Riistakohdetietojen avulla metsänomistajat voivat huomioida metsäkanalinnut ja muutkin riistaeläimet metsänhoidossa. Metsäammattilaisilta voi pyytää apua riistakohteiden säilyttämiseen ja hoitoon esimerkiksi hakkuiden suunnittelun yhteydessä.
uutiskuva-metsastrategia.jpg
11.03.2019 07:31
Kansallisen metsästrategian muutokset vahvistettiin hallituksessa helmikuun loppupuolella. Ilmastokestävä metsätalous ja puupohjaiset tuotteet nousivat uusina tavoitteina mukaan strategiaan.
uutiskuva-maalahopuu.jpg
08.03.2019 10:45
Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tilasta on saatu tuoreet arviot. Arviointien tulokset osoittavat, että uhanalaisten lajien taantumista ei ole saatu pysähtymään. Tilannetta on kuitenkin mahdollista parantaa METSO-ohjelman ja talousmetsien luonnonhoidon keinoilla yhteistyössä metsänomistajien ja metsätoimijoiden kanssa.
uutiskuva-avoin-metsatieto-vuosi.jpg
01.03.2019 09:24
Avointa metsätietoa on ladattu ensimmäisen vuoden aikana yli 3 miljoonaa kertaa Metsäkeskuksen Metsään.fi-verkkosivuilta. Tiedon pohjalta on syntynyt useita uusia sovelluksia ja palveluita metsänomistajien ja metsäalan käyttöön.
uutiskuva-kemerat-kartalla.jpg
28.02.2019 07:34
Jos taimikossasi on hoidon tarvetta, niin tarkista voitko saada työhön Kemera-rahoitusta joko verkkosivuiltamme tai metsäammattilaiselta. Kun ehdot täyttyvät niin tuen haku onnistuu kirjautumalla maksuttomaan Metsään.fi-palveluun.
uutiskuva-lh-hankehaku-2019.jpg
25.02.2019 10:42
Suomen metsäkeskus avaa vuoden ensimmäisen luonnonhoitohankkeiden haun 25. helmikuuta. Kemera-tukea myönnetään monimuotoisuutta edistäviin metsien kulotuksiin, elinympäristöjen kunnostukseen ja vesiensuojelutöihin.
21.02.2019 15:27
VYYHTI II -hankkeen päätavoitteena on ollut rakentaa Pohjois-Pohjanmaalle vesienhoitoa ja - kunnostuksia edistävä toimijaverkosto, joka toiminnallaan tukee paikallisia kunnostajia.
metsanomistaja-tutkimus.jpg
19.02.2019 09:20
Helmikuussa 2019 monen metsänomistajan postiluukkuun kolahtavan kyselyn tavoitteena on selvittää, millaisia ovat tämän päivän metsänomistajat ja mitä tavoitteita ja tarpeita heillä on. Kyselyn vastaajiksi on arvottu noin 16 000 erilaista metsänomistajaa ympäri Suomen. Heidät on poimittu Suomen metsäkeskuksen tietojärjestelmästä.
18.02.2019 12:58
Suomen metsäkeskuksen projektipäällikkö Jouni Silvast on saanut tunnustusta pitkäjänteisestä ja tuloksekkaasta työstään piensahojen ja höyläämöiden hyväksi.