Uutiset

26.02.2018 13:23
Metsäkeskuksen Jyväskylän toimiston postilokero poistetaan käytöstä maaliskuun alusta alkaen.
uutiskuva-puro.jpg
23.02.2018 11:06
Metsien monimuotoisuutta turvaavan METSO-ohjelman kautta suojeltiin vuonna 2017 yhteensä yli 5 000 hehtaaria metsää. Lisäksi luonnonhoitotöitä tehtiin arvokkaissa elinympäristöissä 111 hehtaarilla. METSO-ohjelman kymmenes toimintavuosi alkoi tänä vuonna, ja ohjelman kokonaissuojelutavoitteesta on tähän mennessä saavutettu noin 60 prosenttia.
uutiskuva-korjuujalki.jpg
20.02.2018 10:11
Runsaat sateet ja maan roudattomuus vaikeuttivat puunkorjuuta viime vuonna. Sääolosuhteiden vaikutus näkyi myös Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastusten tuloksissa. Huomautusten määrä lähes kaksinkertaistui tarkastuskohteilla edellisvuoteen verrattuna. Eniten huomautuksia annettiin puusto- ja maastovaurioista sekä tarpeettoman voimakkaista harvennuksista.
20.02.2018 09:41
Utajärven toimiston metsäneuvoja Pertti Kamula päättää pitkän työuransa ja samalla Utajärven toimisto suljetaan.
15.02.2018 10:10
Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen metsäkeskus käynnistävät ”Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin” LULU-ME -hankkeen Pohjois-Karjalassa. Sen tavoitteena on lisätä edellytyksiä itäsuomalaisten luonnontuoteyritysten liikevaihdon kasvattamiseksi.
uutiskuva-metsaanfi-taimikonhoito-metsuri-talvi.jpg
07.02.2018 08:29
Metsään.fi-palvelusta julkaistiin uusi versio perjantaina 9.2. Uudet ominaisuudet helpottavat Kemera-asiointia.
uutiskuva-luontomatkailusopimus.jpg
01.02.2018 15:33
Ensimmäinen sopimus luontokohteiden käytöstä metsänomistajan ja luontomatkailuyrittäjän välillä syntyi vuoden vaihteessa Kuusamossa. Luontomatkailuun sopivia retkeilyreittejä yksityismetsissä on valmisteltu Suomen metsäkeskuksen Kuusamon luontohelmet tutuksi -hankkeessa.
uutiskuva-luontolahjani-suojelutulos.jpg
31.01.2018 14:27
Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjassa perustettiin viime vuonna 170 uutta yksityistä suojelualuetta, eli yhteensä 3 064 hehtaaria. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kampanjan tavoitteena oli suojella 1 800 hehtaaria, eli tavoite ylittyi reilusti. Valtio suojelee yhtä paljon alueita kuin yksityiset maanomistajat.
uutiskuva-sarka-metsanhoito.jpg
31.01.2018 08:29
Metsäteollisuuden investoinnit vauhdittavat metsien hakkuita eri puolilla Suomea. Kuinka metsänomistajat voivat ylläpitää ja lisätä metsien kasvua? Miten luontoarvot huomioidaan, kun hakkuumäärät lisääntyvät? Entä millainen metsä on sijoituskohteena? Metsäalan asiantuntijat vastaavat näihin kysymyksiin Seinäjoen Sarka-messuilla.
uutiskuva-metsaanfi-arvonta.jpg
25.01.2018 12:33
Metsäkeskus kysyi Metsään.fi-palvelussa 1.9.-31.12.2017, miten aiot hoitaa metsääsi? Arvontaan osallistui kaikkiaan 5277 vastaajaa. Vastanneiden kesken arvottiin raivaussaha.