Uutiset

uutiskuva-yrittajat.jpg
16.11.2018 08:16
Metsäpalveluyritysten ja luontoalan yritysten määrä on kasvanut viime vuosina, ja yrityksillä on myös halua laajentaa liiketoimintaansa. Metsäkeskuksen ja Työtehoseuran MeLua metsään -hanke järjestää marraskuussa ja alkuvuodesta eri puolilla Suomea 13 tilaisuutta, joissa yrittäjät voivat verkostoitua ja saada valmennusta pienryhmissä.
uutiskuva-laatumetsa.jpg
13.11.2018 13:05
Suomen metsäkeskuksen uusi Laatumetsä-mobiilisovellus helpottaa metsänhoitotöiden laadun omavalvontaa. Mobiilisovelluksella voi myös ilmoittaa maastossa havaituista metsätuhoista. Sovelluksen käyttöä opastetaan maksuttomassa verkkokoulutuksessa.
uutiskuva-liito-orava.jpg
08.11.2018 10:01
Rakentaminen ja metsien käyttö ovat kaventaneet liito-oraville sopivia elinympäristöjä. Liito-oravia voi auttaa jättämällä metsään järeitä lehtipuita ja kolopuita ruokailu- ja pesäpaikoiksi. Laji hyötyy myös kulkuyhteyksistä elinympäristöjen välillä. Suomen metsäkeskus on mukana Euroopan unionin rahoittamassa Liito-orava-LIFE-hankkeessa, jossa parannetaan liito-oravien suojelua ja elinolosuhteita Suomessa ja Virossa.
uutiskuva-kasvuopen.jpg
29.10.2018 08:50
Finnos Oy voitti startup-yritysten sarjan Kasvu Open Karnevaaleilla. Voittajayritys valittiin finaaliin metsä- ja luontoyrittäjyyden kasvupolulta. Suomen metsäkeskus oli kasvupolun kumppanina yhdessä METO metsäalan yrittäjien ja Suomen Luontoyrittäjyysverkoston kanssa.
uutiskuva-metsanhoito.jpg
24.10.2018 09:53
Kotimaan taimikoihin kertyy edelleen hoitovelkaa. Taimikonhoitomäärät tulisi tuplata nykyisestä, jotta metsien kasvu turvataan myös tulevina vuosina.
15.10.2018 13:32
Suomen metsäkeskus avaa vuoden viimeisen luonnonhoitohankkeiden haun 15. lokakuuta. Kemera-tukea myönnetään arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen, vesiensuojelutöihin ja monimuotoisuutta edistäviin metsien kulotuksiin.
uutiskuva-puhutaanmetsasta-tiilikainen.jpg
09.10.2018 13:47
Metsäalan tulee varautua ilmastonmuutokseen, ennakoida tulevia luonnontuhoja, huolehtia luonnosta ja käydä harvennusrästien kimppuun, kannusti asunto-, energia- ja ympäristöministeri Suomen metsäkeskuksen Puhutaan metsässä -tulevaisuuspäivässä.
08.10.2018 09:52
Viikonlopun kestänyt käyttökatko sähköisessä asioinnissa on ohitse.
uutiskuva-spv-webinaarit.jpg
28.09.2018 08:42
Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Omistuksenvaihdokseen on useita eri vaihtoehtoja, joista voi valita perheen tilanteeseen sopivimman. Metsäkeskus järjestää loka-marraskuussa uuden webinaarisarjan, jossa asiantuntijat antavat neuvoja sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun ja toteutukseen.
uutiskuva-pienpuun-korjuu.jpg
27.09.2018 13:58
Metsänomistajat ovat korjanneet tänä vuonna metsistään ahkerasti pienpuuta, eli pienirunkoista puuta, jota saadaan nuorten metsien harvennuksista. Pienpuun korjuualueille on maksettu Kemera-tukea 8,8 miljoonaa euroa syyskuun puoliväliin mennessä. Taimikon varhaishoidon määrä puolestaan on lähes puolittunut edellisvuodesta. Varhaishoidon Kemera-tukea on tähän mennessä maksettu 2,4 miljoonaa euroa.