Uutiset

06.04.2018 09:41
Käytäväharvennus osoittautui nuoren mäntyvaltaisen metsän ensiharvennuskohteella perinteistä valikoivaa harvennusta tuottavammaksi menetelmäksi. Sen valttina oli hakkuukoneen ketterämpi ja tuotteliaampi työskentely, lisäksi käytäväharvennuksessa poistettavat puut olivat kookkaampia kuin valikoivassa harvennuksessa.
uutiskuva-hirvivahinko-korvaukset.jpg
05.04.2018 10:16
Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille tänä keväänä noin 1,4 miljoonalla eurolla. Korvausten määrä on lähes kolminkertainen edellisvuoteen verrattuna. Hirvivahinkoasetuksen muutos viime keväänä nosti korvaushakemusten määrää voimakkaasti loppuvuodesta.
uutiskuva-kemeravarat.jpg
26.03.2018 15:02
Suomen metsäkeskus voi myöntää 56,23 miljoonaa euroa puuntuotannon Kemera-tukea tänä vuonna. Valtaosa valtion kestävän metsätalouden tuesta käytetään nuorten metsien ja taimikoiden hoitotöihin. Viime vuonna tukea käytettiin yhteensä noin 53 miljoonaa euroa.
uutiskuva-avoin-metsatieto-lataukset.jpg
20.03.2018 07:47
Avointa metsätietoa on julkaistu Metsään.fi-verkkosivuilla maaliskuun alusta alkaen. Ensimmäisten viikkojen aikana avoimia aineistoja ladattiin sivuilta yli 77 000 kertaa.
uutiskuva-voittajat-kasvupolku.jpg
15.03.2018 12:35
Lappeenrantalainen tukkienmittausjärjestelmiä valmistava yritys, Finnos Oy, on valittu Kasvu Openin Metsä- ja luontoyrittäjyyden kasvupolun lupaavimmaksi kasvuyritykseksi. Kunniamaininnan sai Puhdistamo – Real Foods Oy Lempäälästä. Yritykset etenevät valtakunnalliseen finaaliin, joka järjestetään 24.-25.10. Jyväskylässä.
12.03.2018 14:36
Suomen metsäkeskuksen Metsään-jatkokurssi tarjoaa syventävää tietoa ajankohtaisista ja päivän polttavista metsäasioista. Koulutukseen ovat tervetulleita jo hieman metsäomaisuuteensa ja sen hoitoon tutustuneet metsänomistajat sekä kaikki, jotka kaipaavat syventävää tietoa metsäasioista. Verkkoluentoina toteutettavaan koulutukseen on helppo osallistua mistä tahansa.
uutiskuva-tykkytuhohakkuut.jpg
09.03.2018 11:08
Tykkylumi kaatoi ja katkoi puita laajoilla alueilla Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa alkuvuodesta. Lumituhoalueille on suunniteltu hakkuita ja puunkorjuuta noin 10 miljoonan euron arvosta. Tykkylumituhojen selvittely jatkuu kesään saakka. Metsäkeskus tutkii, voiko tuhokohteita havaita satelliittikuvien avulla.
Soluista lisättyjä kangasajuruohon taimia kasvamassa lasipurkeissa. Kuva: Irmeli Ruokanen
28.02.2018 15:04
Suomen metsäkeskus on edistänyt monimuotoisuutta paahde-elinympäristöjen hyväksi EU:n osittain rahoittamassa Light & Fire -LIFE hankkeessa. Metsäkeskus on mukana kahdeksan Natura 2000 -ohjelman harjualueella. Rokuan yksityismetsien hoitotöissä erikoista oli se, että ensimmäistä kertaa maastoon tehtyihin laikkuihin istutettiin solusta kasvatettuja eli mikrolisättyjä taimia.
uutiskuva-purokunnostus.jpg
27.02.2018 14:07
Suomen metsäkeskus avaa vuoden ensimmäisen kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen luonnonhoitohankkeiden haun 27.2.2018. Kemera-tukea myönnetään esimerkiksi arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen ja vesiensuojelutöihin.
uutiskuva-avoin-metsatieto-maaliskuu.jpg
27.02.2018 10:21
Suomen metsäkeskuksen hallinnoimaa metsätietoa on mahdollista hyödyntää nykyistä tehokkaammin 1.3.2018 alkaen, kun metsätietolain muutokset astuvat voimaan. Ympäristötiedoksi katsottavat metsätiedot ovat jatkossa avoimesti saatavissa Metsään.fi-verkkosivujen uudessa avoimen tiedon osiossa.