Uutiset

18.02.2019 12:58
Suomen metsäkeskuksen projektipäällikkö Jouni Silvast on saanut tunnustusta pitkäjänteisestä ja tuloksekkaasta työstään piensahojen ja höyläämöiden hyväksi.
uutiskuva-pilke-talo.jpg
14.02.2019 15:09
Metsätalouteen ja metsien monikäyttöön liittyviä hyviä käytänteitä koottiin ensimmäistä kertaa esittelykohteiksi Rovaniemellä sijaitsevan tiedekeskus Pilkkeen verkkosivuille. Esittelykohteet sopivat sekä itsenäiseen tutustumiseen että ovat avuksi etsittäessä vierailukohteita tai lappilaisia asiantuntijoita erilaisista metsäisistä teemoista.
uutiskuva-korjuujalki-tarkastus.jpg
14.02.2019 10:08
Lämpimät ja sateettomat säät helpottivat puunkorjuuta vuonna 2018. Sääolosuhteiden myönteinen vaikutus näkyi myös Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastusten tuloksissa. Kasvatushakkuiden korjuujälki parani edellisvuoteen verrattuna. Eniten huomautuksia tarkastuksissa annettiin puustovaurioista, liian leveistä ajourista sekä liiallisesta harvennusvoimakkuudesta.
uutiskuva-kasvupolku-uusiutuvametsajamaaseutu.jpg
08.02.2019 15:21
Kasvu Openin Uusiutuva metsä ja maaseutu -kasvupolulle on valittu 30 yritystä 42 hakijan joukosta. Valitut yritykset pääsevät osallistumaan maksuttomaan yritysvalmennukseen tänä keväänä sekä kilpailemaan yrityskilpailun voitosta. Suomen metsäkeskus on Uusiutuva metsä ja maaseutu -kasvupolun kumppanina.
uutiskuva-hakkuuaikomus3.jpg
08.02.2019 10:11
Suomen metsäkeskuksen Hakkuuaikomukset-tietopalvelu on jälleen käytössä alkuvuoden tauon jälkeen. Palveluun on lisätty asiakkaiden toiveesta uusia ominaisuuksia. Käyttäjä voi nyt verrata puun tarjontaa suurimpaan kestävään teollisuuspuun hakkuumäärään.
uutiskuva-veroilmoitus.jpg
07.02.2019 10:03
Metsätalouden harjoittajien tulee toimittaa veroilmoitus 28.2.2019 mennessä Verohallintoon. Määräaika koskee nyt myös metsänomistajia, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia. Maatalouden sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajilla veroilmoituksen määräaika on 2.4. ja pysyvästi ulkomailla asuvilla toukokuussa.
uutiskuva-kulotus-pori.jpg
05.02.2019 10:56
Kulotukset lisäävät talousmetsien monimuotoisuutta ja samalla ne tuovat metsänhoidollisia hyötyjä. Metsäkeskus haluaa lisätä kulotuksia, ja tänä vuonna on tavoitteena käynnistää kymmenen kulotushanketta. Kulotuksista kiinnostuneita metsänomistajia kannustetaan nyt olemaan yhteydessä.
uutiskuva-luonnonhoito-osaamiskoe.jpg
01.02.2019 09:53
Suomen metsäkeskuksen luonnonhoitokortin osaamiskokeeseen tulee tänä vuonna muutoksia. Oppimateriaaleja sekä kokeen sisältöä on uudistettu. Lisäksi osaamiskokeen sisäosuus järjestetään jatkossa sähköisenä kokeena.
uutiskuva-metsaan-tie-sovellus2.jpg
25.01.2019 10:00
Suomen metsäkeskuksen ja RoadsML:n Metsään Tie -mobiilisovelluksella voi tallentaa ja ilmoittaa havaintoja kotimaan metsäteiden kunnosta. Ilmoitetut tiedot metsäteistä kootaan Metsäkeskuksen karttapalveluun, jossa ne ovat avoimesti kaikkien tienkäyttäjien nähtävissä ja hyödynnettävissä.
23.01.2019 12:25
Suomen Sahayrittäjien Lähipuu-tuotemerkki on saanut ympäristöselosteen, joka kertoo sahatavaran pienestä hiilijalanjäljestä ja ympäristövaikutuksista. Ympäristöseloste on saha-alalla Suomen ensimmäinen.