Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

uutiskuva-avoinmetsatieto.jpg
13.02.2020 12:58
Suomen metsäkeskus kartoitti avoimen metsätiedon käyttäjien kokemuksia ja kehittämisideoita laajalla kyselyllä viime vuoden lopulla. Kyselyyn vastanneista yli puolet käytti avointa metsätietoa viikoittain tai jopa päivittäin. Eniten käyttäjiä ovat kiinnostaneet metsävarakuviot sekä tiedot metsänkäyttöilmoituksista.
Näet Metsään.fi-palvelussa taustakarttana olevan ilmakuvan kuvausvuoden, kun zoomaat karttaa.
12.02.2020 14:31
Metsään.fi-palvelussa voi metsätilan kartalla tarkastella monenlaista metsä-, luonto- ja ympäristötietoa. Oletuksena tilakartan taustalla näkyy maastokartta, mutta käyttäjä voi valita taustalle myös ilmakuvan tai vääräväri-ilmakuvan. Tuoreimmat vääräväri-ilmakuvat Metsään.fi-palvelussa ovat vuodelta 2019.
uutiskuva-kemera-raivaus.jpg
07.02.2020 09:59
Nykyinen Kemera-laki on voimassa 31.12.2020 saakka, jonka jälkeen maa- ja metsätalousministeriö on kaavaillut lain voimassaolon jatkamista vuodella. Nykyisen Kemera-lain jatko on tarkoitus saada voimaan heti vuoden 2021 alusta, jolloin Kemera-hankkeiden käsittely jatkuisi tänä ja ensi vuonna ihan normaalisti.
I Suomi.fi-skogsfastighetsuppgifterna ser du bl.a. arealen, uppgifter om beståndet och naturobjekt.
06.02.2020 15:12
Suomi.fi-verkkopalvelussa voit tarkistaa mitä tietoja sinusta on eri viranomaisten rekistereissä. Myös metsäkiinteistötietosi löydät nyt Suomi.fistä.
uutiskuva-omavero.jpg
05.02.2020 09:06
Metsätalouden harjoittajien tulee toimittaa metsätalouden veroilmoitus 2.3.2020 mennessä Verohallintoon. Määräaika koskee myös niitä metsänomistajia, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia. Maatalouden sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajilla metsäveroilmoituksen määräaika on 2.4.2020. Pysyvästi ulkomailla asuvien tulee jättää metsäveroilmoitus toukokuussa samaan aikaan oman henkilökohtaisen esitäytetyn veroilmoituksen kanssa.
uutiskuva-puhutaanmetsasta.jpg
31.01.2020 13:58
Puhutaan metsästä -tulevaisuuspäivät kokoavat yhteen metsäalan vaikuttajat ja tekijät. Suomen metsäkeskus järjestää tilaisuuksia alkuvuonna 13 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Maksuttomiin tapahtumiin ovat tervetulleita kutsuvieraiden lisäksi kaikki metsäasioista kiinnostuneet.
uutiskuva-hakkuuaikomukset.jpg
30.01.2020 09:06
Metsänkäyttöilmoitusten perusteella yksityismetsien hakkuuaikomukset laskivat vuonna 2019 neljänneksellä verrattuna vuoteen 2018. Lasku kohdistui erityisen voimakkaasti uudistushakkuiden pinta-alaan ja niiltä kertyvän tukkipuun määrään. Myös kuitupuun hakkuuaikomusten puumäärä laski, mutta metsänhoidollisesti tärkeiden harvennushakkuiden pinta-ala pysyi lähellä edeltävän vuoden tasoa.
uutiskuva-monimetsa-koulutus.jpg
28.01.2020 13:03
Kuinka voin lisätä monimuotoisuutta omassa metsässäni? Entä miten vähentäisin metsästäni tulevaa vesistökuormitusta? Näihin kysymyksiin saa vastauksia metsänomistajille suunnatussa uudessa talousmetsien luonnonhoidon verkkokoulutuksessa. Maksuttoman koulutuksen ovat tuottaneet Suomen metsäkeskus ja Tapio Oy valtakunnallisessa Monimetsä-hankkeessa.
uutiskuva-varhaishoito.jpg
16.01.2020 09:33
Suomen metsäkeskus maksoi vuonna 2019 metsänomistajille 49,4 miljoonaa euroa kestävän metsätalouden rahoitustukea puuntuotantoon, mikä oli 0,3 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Valtion talousarviossa Kemera-tukea oli osoitettu kaikkiaan 55,9 miljoonaa euroa. Puuntuotannon lisäksi tukea maksettiin luonnonhoitohankkeille ja ympäristötukena yhteensä 5,8 miljoonaa euroa.
uutiskuva-tietohuolto.jpg
14.01.2020 14:01
Suomen metsäkeskuksen metsälakikohteiden aineiston erillinen tietohuolto on ollut keskeytettynä viime vuoden marraskuusta saakka. Nyt valmistunut metsälain arviointityö ja sitä seuraavat toimenpiteet vaikuttavat tietohuollon jatkoon. Ratkaisuja syntyy alkuvuoden aikana.

.