Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

uutiskuva-metsaanfi-raivaussaha-arvottu.jpg
26.11.2019 12:09
Kysyimme Metsään.fi-palvelun käyttäjiltä heidän metsiensä hoidosta. Vastanneiden kesken arvoimme marraskuun alussa raivaussahan, jonka voitti Jukka Miettinen Siilinjärveltä.
uutiskuva-metsatie.jpg
26.11.2019 09:08
Suomen metsäkeskus on tarkastanut metsäteitä, joiden rakentamiseen tai perusparannukseen on käytetty valtion Kemera-tukea. Metsäteiden kääntöpaikkojen mitoituksessa ja teiden sorastuksessa havaittiin puutteita. Perusparannetuilla metsäteillä kunnossapitotyöt on tehty kohtuullisen hyvin.
uutiskuva-puurakentaminen1.jpg
25.11.2019 15:15
Puun käyttö julkisessa rakentamisessa on lähtenyt viime vuosina vahvaan kasvuun. Puurakentaminen nähdään terveellisenä, turvallisena ja ekologisena vaihtoehtona. Ilmapiiri puurakentamiselle on suotuisa, mutta tietoa tarvitaan lisää. Metsäkeskuksen koko maan kattava puurakentamisen hanketoiminta neuvoo ja kouluttaa puurakennusalan yrityksiä ja kehittää alan toimintaa yhä paremmaksi.
uutiskuva-metsaanfi-palkinto.jpg
21.11.2019 10:32
Suomen Metsätieteellisen Seuran Taksaattoriklubi antoi innovaatiopalkinnon Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelulle, Metsäkeskukselle ja maa- ja metsätalousministeriölle. Palkinto myönnetään kolmen vuoden välein.
uutiskuva-purokohde.jpg
14.11.2019 14:49
Suomen metsäkeskus aloitti selvityksen metsälain 10 pykälän mukaisten erityisen tärkeiden elinympäristöjen erillisestä tietohuoltotyöstä marraskuun alussa. Selvitystyö aloitettiin, kun julkisessa keskustelussa heräsi huoli siitä, miten tietohuolto vaikuttaa 10 pykälän mukaisten kohteiden määrään ja erityisesti puro- ja norokohteisiin.
uutiskuva-lannoitus.jpg
14.11.2019 09:10
Biopolttoaineiden palamisjätteenä syntyy Suomessa vuosittain 600 000 tonnia tuhkaa, jota hyödynnetään vain osittain. Tuhkasta saataisiin paras kokonaishyöty suometsien lannoitteena, mutta nykyisin huomattava osa tuhkasta päätyy maanrakennukseen tai jopa kaatopaikoille.
uutiskuva-metsaanfi.jpg
11.11.2019 13:53
Maanantaina 11.11.2019 alkanut postilakko vaikuttaa kirjepostin kulkuun. Metsäasioinnissa kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan Metsäkeskuksen sähköistä Metsään.fi-palvelua.
uutiskuva-purokohde.jpg
07.11.2019 15:17
Suomen metsäkeskus on päättänyt keskeyttää metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen tietohuollon. Keskeytyksen aikana käydään läpi tehtyä tietohuoltoa ja sen vaikutuksia aineistoon. Parhaillaan on käynnissä myös metsälain arviointityö, joka saattaa vaikuttaa aineistojen käsittelyyn.
uutiskuva-ymparistotuki.jpg
01.11.2019 10:10
Ensi vuonna yksityismetsien ympäristötukeen ja luonnonhoitoon on luvassa varoja 7 miljoonaa euroa, eli kaksi miljoonaa enemmän kuin kuluvana vuonna. Metsäkeskus tarvitsee yhä laajemman toimijajoukon apua METSO-ohjelman ympäristötukihakemusten valmistelussa.
uutiskuva-metsanhoidon-abc.jpg
29.10.2019 10:12
Metsänhoidon ABC -opetusvideoiden sarja on karttunut uusilla videoilla, jotka kertovat esimerkiksi taimikonhoidosta, metsän kehityksestä, verotuksesta ja kuolinpesistä sekä metsäluonnon monimuotoisuudesta ja sen lisäämisestä. Käytännönläheisiä opetusvideoita tuottavat yhteistyössä Suomen metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset sekä Stora Enso, Metsä Group ja UPM.

.