Uutiset

uutiskuva-kulotus-luonnonhoito.jpg
06.09.2018 10:13
Suomalaiset metsänomistajat suojelevat vuosittain tuhansia hehtaareja metsää pysyvästi tai määräaikaisilla sopimuksilla METSO-ohjelman kautta. Määräaikaisen suojelun ympäristötuen valintakriteerien tarkistus on pienentänyt vuosittaisia suojelupinta-aloja, mutta kohteet ovat luontoarvoiltaan aiempaa parempia. Yksityismetsissä luonnon monimuotoisuutta turvataan myös erilaisilla luonnonhoitotöillä, joilla voidaan palauttaa muuttuneiden elinympäristöjen luonnontilaa.
uutiskuva-juurikaapa.jpg
24.08.2018 09:44
Kuusenjuurikääpä ja männynjuurikääpä ovat sieniä, jotka lahottavat kuusikoita ja tappavat mäntyjä. Sienet leviävät sulanmaan hakkuissa uusiin paikkoihin itiöiden välityksellä. Puun hakkaaja on eteläisessä ja keskisessä Suomessa velvoitettu torjumaan sienen leviämistä toukokuun alusta marraskuun loppuun asti.
uutiskuva-metsaanfi-hivivahinkoilmoitus.jpg
23.08.2018 09:54
Metsänomistaja voi saada korvausta hirvieläinten kasvavalle puustolle aiheuttamista vahingoista. Nyt voit tehdä vahinkoilmoituksen sähköisesti maksuttomassa Metsään.fi-palvelussa. Lisäsimme elokuun päivityksessä palveluun myös uusia karttatasoja.
uutiskuva-metsa-torilla.jpg
20.08.2018 10:11
Suomen metsäkeskus ja 4H-järjestö toteuttavat neljä suurta toritapahtumaa 6.-luokkalaisille yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Metsä tulee torille Kemissä, Kuopiossa, Lahdessa ja Tampereella elo-syyskuun vaihteessa.
uutiskuva-metsastrategia.jpg
15.08.2018 08:51
Kansallista metsästrategiaa päivitetään kuluvan vuoden aikana. Metsäkeskus järjestää elo-syyskuussa kuusi alueellista tilaisuutta, joissa osallistujat pääsevät keskustelemaan strategiasta ja vaikuttamaan sen valmisteluun.
uutiskuva-bioterminaalit.jpg
14.08.2018 09:15
Uudenmaan alueelle on rakennettu ja suunnitteilla useita lämpö- ja voimalaitoksia, jotka käyttävät puupohjaisia polttoaineita. Kun puupolttoaineen kulutus kasvaa, tarvitaan sen välivarastointiin ja käsittelyyn lisää terminaalialueita. Suomen metsäkeskuksen hankkeessa sopivia alueita kartoitetaan paikkatietoaineistojen avulla sekä yhteistyössä alan toimijoiden ja kaavoittajien kanssa.
12.07.2018 14:43
Kesän aikana klapien käyttö saunan kiukaissa moninkertaistuu muihin vuodenaikoihin verrattuna. Puulämmityksessä on kuitenkin omat haasteensa. Kun sytytyksen tekee taiten, lämpenee sauna savuttamatta ja pienhiukkasia vapautuu savukaasujen mukana mahdollisimman vähän. 
11.07.2018 10:23
Juurikäävän torjumiseksi tehtävän kantokäsittelyn työnlaatu on melko hyvällä tasolla. Tämä selviää työnaikaisissa maastotarkastuksissa, jotka Suomen metsäkeskus on tehnyt tämän torjuntakauden aikana. Juurikääpä aiheuttaa vuosittain suuret taloudelliset tappiot ja torjunnan tärkeys korostuu entisestään, kun ilmasto lämpenee. Metsäkeskus on tehnyt tarkastuksia metsätuholain omavalvontavelvollisuuden piirissä oleville valtakunnallisille toimijoille eri puolilla Suomea. Tarkastukset painottuivat torjuntakauden alkuun.
02.07.2018 08:22
Puukaupan digitaalinen markkinapaikka Kuutio.fi ja Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelu ovat laajentaneet yhteistyötään metsänomistajan eduksi. Puukaupasta tulee aiempaa helpompaa, kun puukaupan tarjouspyyntöjä pääsee nyt jättämään Kuutioon suoraan Metsään.fi-palvelun etusivulta.
29.06.2018 10:02
Suomen metsäkeskus laajentaa avoimen metsätiedon palveluita ottamalla käyttöön kartta- ja rajapintapalvelut. Uudet palvelut helpottavat avoimen metsätiedon katselua ja käyttöönottoa ja näin mahdollistavat sen hyödyntämisen entistä laajemmin.