Uutiset

uutiskuva-metsankayttoilmoitukset.jpg
03.01.2019 09:12
Suomen metsäkeskukseen saapui vuonna 2018 yli 136 000 metsänkäyttöilmoitusta, joiden perusteella hakkuita on suunniteltu tehtäväksi kaikkiaan 809 702 hehtaarilla. Tästä määrästä yksityismetsien hakkuita on 574 110 hehtaaria. Metsäkäyttöilmoitukset lisääntyivät viime vuonna 13,3 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.
21.12.2018 13:51
Suomen metsäkeskus on myynyt Halkoliiteri.com -verkkopalvelun ja siihen liittyvät liiketoimet Venpo Energia Oy:lle. Kauppakirja allekirjoitettiin 20.12.2018.
uutiskuva-metsatie.jpg
19.12.2018 10:16
Suomen metsäkeskuksen tarkastuksissa ilmeni, että kolmannes tänä vuonna Kemera-tuella rakennetuista ja perusparannetuista metsäteistä oli korjaustöiden tarpeessa. Aiemmin rakennetuilla ja perusparannetuilla metsäteillä kunnossapitotyöt oli tehty kohtuullisen hyvin. Metsäteiden kuntoa voidaan parantaa riittävällä sorastuksella, lanauksilla ja tieluiskien raivauksilla.
uutiskuva-herttuainen1.jpg
17.12.2018 13:00
Suomen metsäkeskuksen läntisen palvelualueen tuore aluejohtaja on metsänhoitaja Helena Herttuainen. Herttuaisella on vahva osaaminen niin sidosryhmätoiminnasta kuin metsäisistä sisällöistä.
uutiskuva-keilaus-metsatiet.jpg
13.12.2018 10:05
Suomen metsäkeskus, Tieto Oyj ja Geotrim Oy ovat kartoittaneet metsäteiden kuntoa uusilla menetelmillä. Pilottikokeilussa metsäteitä laserkeilattiin ja kuvattiin autosta sekä drone-lennokilla ja tehtiin aineistosta 3D-malli. 3D-mallinnuksella saadaan entistä tarkempaa tietoa metsäteiden kunnosta ja muodoista. Tämä helpottaa esimerkiksi tien perusparannustöiden suunnittelua ja kunnostustöiden toteutusta.
uutiskuva-joulukuuset.jpg
12.12.2018 10:03
Joulukuusi hankitaan useampaan kuin joka toiseen suomalaiseen kotiin. Kotimainen kuusi on edelleen suosituin joulupuu, mutta perinteessä on tapahtunut myös muutoksia viime vuosina. Kotiin kannetaan yhä pienempiä kuusia.
uutiskuva-tarkastukset.jpg
29.11.2018 09:36
Suomen metsäkeskus tarkastaa vuosittain tuhansia metsissä tehtyjä töitä. Tähän asti tarkastukset on tehty maastossa otannan ja harkinnan perusteella ihmistyönä. Jatkossa tarkastusten tiedonkeruuta on tarkoitus digitalisoida. Digitalisointi tehostaa työtä, mutta parantaa myös kerätyn tarkastustiedon laatua ja käytettävyyttä.
26.11.2018 12:53
Metsäkeskuksen eteläisellä palvelualueella Heinolan toimisto sulkeutuu marraskuun lopussa.
uutiskuva-metsaanfi-kannattaa-kirjautua.jpg
21.11.2018 08:07
Näin toteaa suurin osa Metsään.fi-palvelua käyttäneistä metsänomistajista palautekyselyn perusteella. Palvelu sai alkuvuonna tehdyssä kyselyssä yleisarvosanaksi 4 asteikolla 1–5. Kyselyyn vastasi 1 600 viime vuonna palvelua käyttänyttä metsänomistajaa.
uutiskuva-kasvupolku-uusiutuvametsajamaaseutu.jpg
20.11.2018 08:13
Uusiutuva metsä ja maaseutu -kasvupolulle etsitään mukaan yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu metsiin, luontoon tai maaseudun palveluihin. Haku on avoinna 20.1.2019 saakka. Suomen metsäkeskus on yksi kasvupolun kumppaneista.