Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

15.12.2014 10:29
Lounais-Suomessa lisätään palaneen ja hiiltyneen puun määrää polttamalla säästöpuuryhmiä.
12.12.2014 14:41
Vuoden kylä –palkinnon saanut Alpua luottaa oman voimalan lähienergiaan.
08.12.2014 09:43
Yksityismetsien puunmyyntimäärä nousee kuluvana vuonna korkealle tasolle. Hintatason ennakoidaan pysyvän nykytasolla tulevan talven ja kevään ajan. Eväät toimiville puumarkkinoille ovat nyt hyvät.
05.12.2014 13:55
Kuusen parhailla kasvupaikoilla Etelä-Suomessa juurikääpä aiheuttaa noin 80 prosenttia kuusen tyvilahosta. Männiköissä juurikääpä aiheuttaa tyvitervastautia, jossa juuret pihkoittuvat ja lahoavat. Seurauksena puut kuolevat pystyyn tai kaatuvat.
02.12.2014 12:59
Naantaliin rakennettava uusi monipolttoainelaitos tulee lisäämään metsäenergian käyttöä merkittävästi Varsinais-Suomessa. Laitoksen käyttämän kotimaisen biopolttoaineen hankinnan arvioidaan työllistävän satoja ihmisiä.
24.11.2014 13:48
Pohjois-Pohjanmaalla Iin kunnassa on tehty pitkäjänteisesti töitä metsänuudistamisen parissa. Työ on vaatinut niin maanpinnan kuin asenneilmapiirin muokkausta.
18.11.2014 09:24
Polvelta toiselle – metsätilan sukupolvenvaihdosmessut järjestettiin 8.11. Seinäjoki Areenalla. Metsänomistus toimivaksi -hankkeen ja 18 eri organisaation toteuttamassa messutapahtumassa vieraili noin 450 nykyistä tai tulevaa metsänomistajaa. Neljässä luentosalissa oli yhteensä 24 sukupolvenvaihdoksiin liittyvää luentoa.
14.11.2014 14:37
Yrittäjien huipputapahtuma keräsi Tampereelle lähes 2000 yrittäjää eri aloilta. Suomen metsäkeskus oli paikalla esittelemässä muun muassa yrittäjille suunnattuja koulutus- ja asiantuntijapalveluja.
14.11.2014 14:00
Metsänomistajat voivat käyttää Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-asiointipalvelua maksutta marraskuun puolivälistä vuoden 2014 loppuun asti. Tätä ennen palvelua on voinut kokeilla maksutta viikon ajan.
13.11.2014 12:28
Halonhakkuun Suomen mestaruus ratkaistiin Metsämessujen yhteydessä järjestetyssä loppukilpailussa.

.