Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

26.02.2015 12:39
Vuonna 2014 metsätalouden ympäristötuella suojeltiin 4 029 hehtaaria metsiä, mikä on yli kaksinkertaisesti vuoteen 2013 verrattuna ja ylitti selvästi maa- ja metsätalousministeriön Metsäkeskukselle asettaman tavoitteen. METSO-kohteiden suojelu on metsänomistajille vapaaehtoista.
26.02.2015 11:08
Suomen metsäkeskus arvioi hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja vuonna 2014 selvästi vähemmän kuin vuonna 2013. Kaikkiaan korvauksia maksetaan vuoden 2014 vahingoista noin 460 000 euroa, kun vuoden 2013 vahingoista niitä maksettiin 876 000 euroa. Vuosina 2011-2013 korvaukset ovat olleet moninkertaisia nykyiseen verrattuna.
19.02.2015 13:23
Veromessut järjestetään Katajanokalla Helsingissä 11.-12.3.2015. Metsäkeskuksen tietoiskuissa kuulet viimeisimmät kuulumiset Kemera-laista, metsälain uusista hakkuutavoista sekä maaliskuun alussa metsänomistaja-asiakkaille maksuttomaksi muuttuvasta Metsään.fi-palvelusta.
17.02.2015 14:11
Uusin yhteismetsä käynnisti toimintansa Alajärvellä kunnan aloitteesta. Kuntakohtaisten yhteismetsien lisäksi maakunnassa on vireillä useita suvun ja perheen yhteismetsän perustamisia.
17.02.2015 13:35
Metsäkeskus tarkisti vuonna 2014 vesistöjen läheisyydessä sijaitsevia metsiä, joissa oli tehty uudistushakkuu. Havainnot osoittavat, että erityisesti turvemailla maanmuokkauksessa tulisi käyttää vastaavia vesiensuojelumenetelmiä, jotka ovat käytössä kunnostusojituksissa.
17.02.2015 10:56
Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelu muuttuu maksuttomaksi yksityisille metsänomistajille 1.3.2015 alkaen. Metsäalan toimijoiden maksuihin muutos ei vaikuta.
13.02.2015 10:36
Pienillä valinnoilla on mahdollista vaikuttaa suotuisasti riistaeläinten elinmahdollisuuksiin tavallisessa talousmetsässä ja lisätä samalla metsistä saatavaa hyvinvointia ja virkistysarvoja ilman merkittäviä taloudellisia menetyksiä.
12.02.2015 14:22
Yksityismetsistä ostettiin 41,9 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta vuonna 2014. Määrä oli viimeisen 10 vuoden keskiarvoa suurempi, vaikka supistuikin 7 prosentilla edellisvuodesta. Puukauppaa käytiin alkuvuonna jonkin verran loppuvuotta vilkkaammin. Puun hintataso säilyi läpi vuoden vakaana.
06.02.2015 12:32
Kuopioon suunniteltu sellutehdas ja Äänekosken biotuotelaitos lisäisivät puun käyttöä Suomessa nykyisestä yli 10 miljoonalla kuutiometrillä. Kotimaisen puun saaminen metsäteollisuuden käyttöön vaatii aktiivisia toimia niin valtiolta, metsänomistajilta kuin teollisuudeltakin.
04.02.2015 09:50
Nykyisen Kemera-lain mukaisten hakemusten on oltava perillä Metsäkeskuksessa viimeistään 17.4.2015. Myös lisärahoitushakemusten oltava perillä viimeistään 17. huhtikuuta. Lisärahoitusta voidaan hakea käynnissä oleville hankkeille, joille rahoitus on jo myönnetty hyväksytyn suunnitelman perusteella, mutta joilla toteutuneet kulut ylittävät arvioidut. Huhtikuun 17. päivän jälkeen saapuvat hakemukset hylätään myöhästyneinä.

.