Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

13.04.2015 13:59
Kumoutuvan Kemera-lain mukaiset uusia hankkeita koskevat rahoitushakemukset sekä lisärahoitushakemukset jo käynnissä oleville hankkeille tulee toimittaa metsäkeskukseen viimeistään 17.4.2015 – hakemusten on siis oltava määräpäivänä perillä Metsäkeskuksessa. Tämän jälkeen saapuvat hakemukset Metsäkeskus joutuu hylkäämään myöhästyneinä.
13.04.2015 13:41
Kovat tuulet ovat viime aikoina vahingoittaneet ja kaataneet puita eri puolilla eteläistä Suomea. Voimakkaita puuskia on ollut rannikon lähellä Lounais-Suomessa ja pääkaupunkiseudulle sekä keskisen Suomen avoimilla maa- ja vesialueilla. Tuulenkaadot ovat yksittäisinä puina tai pieninä puuryhminä. Laajamittaisia yhtenäisiä tuhoja ei ole tapahtunut. Vahingoittuneen puuston määrä on koko eteläisessä Suomessa satoja tuhansia kuutiometrejä, arvoltaan miljoonia euroja.
08.04.2015 14:29
Metsäkeskuksen Loimaan toimipiste on muuttanut Virastotaloon ja palvelee uudessa osoitteessa huhtikuun alusta alkaen.
02.04.2015 12:30
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsäalan toimijat järjestävät keräyksen puurakentamisen liiketoimintaprofessuurin perustamiseksi Seinäjoelle Epanet -professoriverkostoon. Metsäkeskuksen aloitteesta pystyyn polkaistu hanke alkaa huhtikuussa 2015 ja päättyy maaliskuussa 2016. Keräys toteutetaan yhteistyössä Suomen Metsäsäätiön kanssa.
01.04.2015 12:43
Puukaupan tahti alkuvuonna on ollut, odotetustikin, viime vuotta hiljaisempi. Ensimmäisen vuosineljänneksen puukauppa oli viime vuoden vastaavaa aikaa noin kolmanneksen vähäisempää.
01.04.2015 11:16
Metsäkeskus tarkasti viime vuonna energiapuun korjuujäljen laatua 313 kohteella, yhteensä 1 005 hehtaarin alalla. Tarkastukset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön Metsäkeskukselle antamaan vuotuiseen tarkastusmääräykseen. Tarkastuksissa mitataan vaurioituneen puuston sekä kasvamaan jääneen puuston määriä, urapainumia, uraleveyttä ja uraväliä.
19.03.2015 15:17
Harjujen paahteisten elinympäristöjen hoito-ohjeet on nyt koottu yksiin kansiin. Metsä- ja ympäristöalan toimijoiden yhteistyön tuloksena syntynyttä julkaisua voidaan hyödyntää luonnonhoidon suunnittelussa ja edistää harjuluonnon ja vaateliaiden lajien elpymistä.
17.03.2015 14:57
Metsäkeskus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tekivät noin 5 400 eteläsavolaiselle metsänomistajalle helmikuussa kyselyn suhtautumisesta metsien luomusertifiointiin, metsien monikäyttöön ja jokamiehen oikeuksiin. Yli puolet vastanneista piti luomua ja metsien luomusertifiointia markkinavalttina maakunnalleen.
16.03.2015 13:34
Suomen metsäkeskuksen organisaatio uudistuu 1.4.2015. Metsäkeskus johtaa jatkossa toimintaansa valtakunnallisilla prosesseilla. Alueverkosto jakautuu viiteen palvelualueeseen.
12.03.2015 12:33
Metsäkeskus on toteuttanut päättyneellä EU-ohjelmakaudella 2007-2013 lukuisia erilaisia metsätalouden kehittämishankkeita. Kehittämis- ja investointihankkeet ovat EU-ohjelmien työväline ohjelmien laadullisten ja määrällisten tavoitteiden saavuttamiseen. Osallistuminen EU-ohjelmien toteutukseen maakunnissa on myös keskeinen osa Kansallisen metsäohjelman toimeenpanoa.

.