Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

30.01.2015 10:10
Riskikohteiden tunnistaminen ja sähköjohtojen vierimetsien hoitaminen voi lisätä merkittävästi sähkötoimituksen luotettavuutta. Vierimetsien hakkuut on syytä teettää ammattilaisilla koneellisesti muiden hakkuiden yhteydessä.
26.01.2015 13:20
Alkutalven poikkeukselliset säät kerryttivät Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa raskaan tykkylumen puihin. Suurimman haitan lumen taittamista puista kärsivät Pohjois-Savon haja-asutusalueen sähkönjakeluverkko, jonka häiriöiden vuoksi jouduttiin jopa evakuoimaan ihmisiä.
22.01.2015 13:45
Suomen metsäkeskus seuraa luonnonhoidon laatua vuosittaisilla arvioinneilla yksityismetsissä. Tulokset osoittavat, että luonnonhoidollisesti erinomaisia tai hyviä hakkuun ja metsänuudistamisen toteutuksia oli 81 prosenttia inventoidusta pinta-alasta. Luonnonhoidollisesti välttävän toteutuksen osuus oli 18 prosenttia. Vain yhdellä prosentilla kohteista luonnonhoidon kokonaisarvio toimenpideketjulle oli heikko.
20.01.2015 13:16
Hirvien metsille aiheuttaminen korvattavien vahinkojen määrä jatkaa laskuaan Lounais-Suomessa.
15.01.2015 14:50
Metsäkeskus myönsi yksityisille metsänomistajille kestävän metsätalouden rahoitustukia eli Kemera-tukia 59 miljoonan euron verran vuonna 2014. Luonnonhoitoon oli tarkoitettu noin 7 miljoonaa euroa ja kestävän puuntuotannon tukemiseen noin 52 miljoonaa euroa. Puuntuotannon Kemera-varat loppuivat kesken ja kuluvalle vuodelle siirtyi maksettavaa 6,6 miljoonaa euroa.
15.01.2015 14:13
Pohjois-Savossa on ollut runsaasti sähkökatkoksia poikkeuksellisten sääolojen vuoksi.
14.01.2015 15:00
Metsäverotuksessa on jo muutaman vuoden ajan pärjännyt pitkälti vanhoilla opeilla. Vuodenvaihteessa astui voimaan kuitenkin muutama kiristys, jotka kannattaa huomioida puukauppoja suunniteltaessa.
12.01.2015 14:50
Vielä ehdit ilmoittautua mukaan 24.1. järjestettävään Metsään ABC-päivään. Erityisesti toivotamme tervetulleeksi uudet tai metsäasioihin muuten vasta tutustuvat metsänomistajat.
09.01.2015 13:17
Suomen metsäkeskuksen julkisissa palveluissa on käynnistetty yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Budjetin tasapainottamistarve on 1,2 miljoonaa euroa. Säästöjä etsitään henkilöstö- ja muista kuluista. Työnantajan esitys sisältää lomautuksia ja 25-30 henkilön irtisanomisen.
09.01.2015 12:07
Kyselyllä mitattiin hankkeen vaikuttavuutta. Kohdennettuun palautekyselyyn vastasi 103 metsänomistajaa.

.