Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

28.05.2015 14:17
Sään lämpeneminen on saanut kirjanpainajakuoriaiset liikkeelle. Kuoriaiset pesiytyvät vahingoittuneisiin ja tuulen kaatamiin kuusiin ja kuusipuutavarapinoihin touko-kesäkuussa. Heinä-elokuussa kuoriutuvat uudet kuoriaiset aiheuttavat pahimmillaan laajoja tuhoja kuusikoissa. Tuhojen kohdentumista voi seurata Metsäkeskuksen karttapalvelussa.
26.05.2015 11:16
Toukokuun 23. päivän Lyyli-myrsky aiheutti tuhoja pääasiassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Suomen pohjoisosissa sekä Ylä-Savossa.
26.05.2015 10:20
Taimikon varhaishoitoa ja nuoren metsän hoitoa sekä juurikäävän torjuntaa koskevat Kemera-lomakkeet on nyt julkaistu Metsäkeskus.fi-palvelussa. Muut uuden Kemera-lain lomakkeet julkaistaan portaittain touko-heinäkuun aikana. Kemera-rahoitushakemuksia voi toimittaa Metsäkeskukseen kestävän metsätalouden rahoituslain tultua voimaan 1.6.2015.
22.05.2015 07:04
Metsänomistajilta ja toimijoilta saadun käyttäjäpalautteen perusteella Metsään.fi-palveluun on lisätty uusia, käytettävyyttä parantavia karttaominaisuuksia. Metsänomistajat näkevät kartan nyt myös niistä tiloista, joista ei vielä ole metsävaratietoja saatavilla. Palvelu on metsänomistajille maksuton.
20.05.2015 16:03
Talvi on takana ja nyt on vielä hyvä hetki tarkastaa nuoret taimikot. Mahdolliset talvituhot ovat nyt helposti nähtävissä. Kävelykierroksella voi laskea myös taimikon tiheyttä. Taimikonhoidon tarve kannattaa tarkistaa myös Metsään.fi-palvelusta ja ilmoittaa tehdyt työt Metsäkeskukseen, jotta oman metsän tiedot pysyvät ajan tasalla.
18.05.2015 10:58
Uusi määräaikainen kestävän metsätalouden rahoituslaki eli Kemera-laki on vahvistettu. Osan töistä voi aloittaa heti kesäkuussa lain tultua voimaan. Aluksi kaikki hakemukset on toimitettava paperilla. Sähköisiä hakemuksia aletaan ottaa vastaan kuluvan vuoden aikana.
07.05.2015 13:37
Vanhan Kemera-lain hakemusten jättämisen määräaika päättyi 17.4.2015. Määräajan päätyttyä Metsäkeskuksella oli noin 10 000 käsittelemätöntä hakemusta, jotka on ratkaistava kesäkuun loppuun mennessä.
24.04.2015 14:11
Metsään.fi-palvelu on pian käytettävissä myös oman mobiilisovelluksen kautta. Sovellus on ladattavissa puhelimiin ja tabletteihin kesäkuun aikana sovelluskaupoista.
20.04.2015 12:32
Metsäalan luonnonhoitokortti on keino varmistaa ja näyttää osaamistaan talousmetsien hakkuita ja hoitoa koskevissa ympäristöasioissa. Näiden taitojen hallinta on keskeinen lähtökohta jokaiselle metsätalouden parissa toimivalle. Vuonna 2015 osaamiskokeita järjestetään jälleen useissa maakunnissa.
16.04.2015 08:16
Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut päätöksillään Suomen metsäkeskukselle vanhan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamistöihin yhteensä 48,8 miljoonaa euroa.

.