Uutiset

uutiskuva-istutus.jpg
18.05.2018 10:25
Metsänviljelykausi on alkanut lähes koko maassa. Tänä keväänä puuntaimia istutetaan arviolta 80 000 hehtaarille ja siemeniä kylvetään noin 25 000 hehtaarin alalle. Metsä palkitsee huolellisen ja ripeän uudistajan. Uudistusalaa ei kannata pitää tuottamattomana yhtään kasvukautta, sillä avonainen ala heinittyy ja vesoittuu nopeasti.
uutiskuva-metsatie-kemera.jpg
17.05.2018 14:42
Yksityisteiden perusparannuksiin ja uusien metsäteiden rakentamiseen myönnettävä Kemera-tuki nousee 1.6.2018 alkaen eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Suomen metsäkeskus voi ottaa vastaan korotetun tuen saavia hakemuksia jo nyt heti, sillä asetuksen mukaan uudet tukitasot koskevat myös Metsäkeskuksessa vireillä olevia hankkeita.
uutiskuva-luonnonhoidon-hankehaku.jpg
17.05.2018 10:10
Metsäkeskus on avannut vuoden toisen luonnonhoitohankkeiden haun 14.5.2018. Kemera-tukea myönnetään esimerkiksi arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen ja vesiensuojelutöihin.
uutiskuva-laikkumatastys.jpg
14.05.2018 11:36
Metsänviljelyssä käytettävästä maanmuokkauksesta jää nykyisin aiempaa vähemmän jälkiä ja ympäristö palautuu aiempaa nopeammin ennalleen.
uutiskuva-luonnonhoitokortti.jpg
11.05.2018 09:15
Mistä tunnistaa arvokkaan elinympäristön? Entä kuinka valita sopivat säästöpuut leimikosta? Nämä ovat kysymyksiä, joita metsäammattilaiset ratkovat Metsäkeskuksen luonnonhoitokorttikokeissa. Arvostetun luonnonhoitokortin ovat suorittaneet jo tuhannet alan ammattilaiset. Osaamiskoe uudistuu ensi vuonna.
uutiskuva-taimikonhoito-kemera.jpg
07.05.2018 10:53
Oikeaan aikaan tehty taimikonhoito tuo metsänomistajalle Etelä-Suomessa kolmanneksen suuremmat nettotulot, kuin jos työ jää tekemättä. Varhaishoidon määrää voitaisiin kaksinkertaistaa nykyisestä. Kemera-tuki lisää taimikonhoidon kannattavuutta.
uutiskuva-kemera-tarkastustulokset.jpg
26.04.2018 10:25
Suomen metsäkeskus tarkasti vuonna 2017 maastossa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töitä, joihin oli haettu Kemera-tukea. Maastotarkastuksissa havaittiin paljon työnjälkeä, joka ei täyttänyt Kemera-tuen rahoitusehtoja. Näiden kohteiden osuus nousi edellisvuoteen verrattuna. Eniten korjattavaa havaittiin nuoren metsän hoitokohteilta, joilta oli kerätty myös pienpuuta.
25.04.2018 10:57
Porotalous ja metsätalous käyttävät samoja luonnon resursseja. Yhteentörmäyksiltä ei voi aina voi välttyä. Poronhoidon kannalta oleellisia asioita metsien käsittelyssä ovat uudistushakkuut maan muokkauksineen sekä taimikonhoidon ja harvennushakkuiden toteutuksessa käytettävät toimintatavat.
uutiskuva-ilmastometsa-raportti.jpg
19.04.2018 14:20
Suomalaisella metsätaloudella ja alan tieteellisellä tutkimuksella on tärkeä tehtävä ilmastonsuojelussa, kirjoittaa Helsingin yliopiston ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi uudessa Metsät ilmastopolitiikassa -raportissa. Suomen metsäkeskuksen julkaisemassa raportissa Kauppi ottaa kantaa jakautuneeseen LULUCF-keskusteluun ja arvioi puunkäytön tulevaisuutta.
uutiskuva-monimetsa-koulutuskiertue.jpg
12.04.2018 10:45
Metsätalouden kestävyydestä täytyy huolehtia nykyistä paremmin, kun hakkuita ja puunkäyttöä lisätään. Tästä vallitsee yhteisymmärrys koko metsäalalla. Metsäalan toimijoiden yhteinen Monimetsä-hanke järjestää tänä vuonna laajan koulutuskiertueen, jolla noin tuhat metsäammattilaista pääsee perehtymään talousmetsien luonnonhoidon keinoihin.