Uutiset

uutiskuva-monimetsa.jpg
16.08.2019 15:08
Suomessa on yli puoli miljoonaa metsänomistajaa, jotka omistavat 60 prosenttia kotimaan tuottavasta metsämaasta. Metsänomistajien päätökset vaikuttavat siihen, kuinka näitä metsiä hoidetaan. Monimetsä-hanke vie tänä syksynä metsänomistajia ja metsäammattilaisia metsään keskustelemaan talousmetsien luonnonhoidosta.
uutiskuva-luontomatkailu.jpg
16.08.2019 08:30
Suomen metsäkeskus on valmistellut yhteensä 18 luontomatkailuun sopivaa reittiä eri puolille Kuusamoa. Reiteistä valmiina on nyt kymmenen. Reitit kulkevat pääasiassa yksityisten metsänomistajien mailla, ja metsänomistajat voivat saada siitä korvausta. Luontomatkailureitit on suunniteltu Kuusamon yksityismetsien luontohelmet tutuksi -hankkeessa.
uutiskuva-metsatuleetorille.jpg
14.08.2019 10:18
Suomen metsäkeskus ja 4H-järjestö toteuttavat kaksi suurta toritapahtumaa 6.-luokkalaisille yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Metsä tulee torille -tapahtumat järjestetään Seinäjoella ja Kajaanissa elo-syyskuun vaihteessa.
uutiskuva-kartan-piirto-kemera-hakemus
31.07.2019 08:30
Moni metsänomistaja raivaa itse taimikkonsa ja hakee työhön Kemera-tukea. Tuen saamiseksi on työn suorittamisestä jätettävä myös toteutusilmoitus Metsäkeskukseen. Raivaussahan lisäksi työmaalle kannattaakin ottaa mukaan myös neljän metrin keppi, vaikka teleskooppivartinen ongenvapa. Sillä voi työn edetessä mitata työn jälkeä, kuten kasvamaan jäävän puuston määrää. Kun tiedot on laittanut ylös jo työtä tehdessään, ei tarvitse lähteä enää jälkikäteen metsään mittamaan.
Lounais-Suomen metsäneuvosto ja ministeri Leppä
18.07.2019 13:53
Lounais-Suomen metsäneuvosto tapasi maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän sekä elinkeinoministeri Katri Kulmunin SuomiAreenassa Porissa keskiviikkona 17.7.2019. Esillä olivat Lounais-Suomen metsäneuvoston esitykset hallitukselle metsäbiotaloutta tukeviksi toimenpiteiksi. Esimerkiksi puurakentamisessa Suomi on selkeästi jäljessä verraten vaikkapa Ruotsiin.
uutiskuva-puuntarjonta.jpg
03.07.2019 10:19
Metsänkäyttöilmoitusten perusteella puun tarjonnan kasvu yksityismetsistä näyttää taittuneen tänä vuonna. Koko maan tasolla puun tarjonta laski 11 prosenttia alkuvuoden aikana verrattuna alkuvuoteen 2018. Käänne kohdistui voimakkaasti tukkipuuhun, jonka tarjonta laski 27 prosenttia. Kuitupuun tarjonta jatkoi lievää nousua.
uutiskuva-ruskomantypistiainen-toukat.jpg
02.07.2019 14:40
Ensimmäiset havainnot männyn neulasia syövistä ruskomäntypistiäisten toukista tehtiin Pohjanmaan maakunnissa jo toukokuun lopussa. Kesäkuun aikana syönti lisääntyi huomattavasti ja yhteydenottoja Suomen metsäkeskukseen ja muille metsäalan toimijoille on tullut jo satoja metsänomistajilta ja muilta kansalaisilta.
uutiskuva-saastopuut.jpg
27.06.2019 10:12
Suomen metsäkeskus seuraa luonnonhoidon laatua vuosittain yksityismetsissä tehtävillä arvioinneilla. Vuoden 2018 arviointitulokset osoittavat, että luonnonhoidollisesti erinomaisia tai hyviä hakkuun ja metsänuudistamisen toteutuksia oli 84 prosenttia arvioiduista kohteista.
uutiskuva-okra2018.jpg
24.06.2019 16:22
Tervetuloa Suomen metsäkeskuksen osastolle Okra-maatalousnäyttelyyn Oripäähään heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Ohjelmassa on paljon mielenkiintoisia metsäaiheisia teemoja.
uutiskuva-automaattitulkinta.jpg
24.06.2019 10:29
Suomen metsäkeskus on ottanut maanlaajuiseen käyttöön metsänhakkuiden satelliittiseurannan. Palvelu tuottaa kartat toteutuneista hakkuista ja tehostaa metsälain valvontaa. Sen avulla metsänomistajien ja puunostajien tekemiä metsänkäyttöilmoituksia on helppo verrata toteutuneisiin hakkuisiin.

.