Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

02.04.2015 12:30
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsäalan toimijat järjestävät keräyksen puurakentamisen liiketoimintaprofessuurin perustamiseksi Seinäjoelle Epanet -professoriverkostoon. Metsäkeskuksen aloitteesta pystyyn polkaistu hanke alkaa huhtikuussa 2015 ja päättyy maaliskuussa 2016. Keräys toteutetaan yhteistyössä Suomen Metsäsäätiön kanssa.
01.04.2015 12:43
Puukaupan tahti alkuvuonna on ollut, odotetustikin, viime vuotta hiljaisempi. Ensimmäisen vuosineljänneksen puukauppa oli viime vuoden vastaavaa aikaa noin kolmanneksen vähäisempää.
01.04.2015 11:16
Metsäkeskus tarkasti viime vuonna energiapuun korjuujäljen laatua 313 kohteella, yhteensä 1 005 hehtaarin alalla. Tarkastukset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön Metsäkeskukselle antamaan vuotuiseen tarkastusmääräykseen. Tarkastuksissa mitataan vaurioituneen puuston sekä kasvamaan jääneen puuston määriä, urapainumia, uraleveyttä ja uraväliä.
19.03.2015 15:17
Harjujen paahteisten elinympäristöjen hoito-ohjeet on nyt koottu yksiin kansiin. Metsä- ja ympäristöalan toimijoiden yhteistyön tuloksena syntynyttä julkaisua voidaan hyödyntää luonnonhoidon suunnittelussa ja edistää harjuluonnon ja vaateliaiden lajien elpymistä.
17.03.2015 14:57
Metsäkeskus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tekivät noin 5 400 eteläsavolaiselle metsänomistajalle helmikuussa kyselyn suhtautumisesta metsien luomusertifiointiin, metsien monikäyttöön ja jokamiehen oikeuksiin. Yli puolet vastanneista piti luomua ja metsien luomusertifiointia markkinavalttina maakunnalleen.
16.03.2015 13:34
Suomen metsäkeskuksen organisaatio uudistuu 1.4.2015. Metsäkeskus johtaa jatkossa toimintaansa valtakunnallisilla prosesseilla. Alueverkosto jakautuu viiteen palvelualueeseen.
12.03.2015 12:33
Metsäkeskus on toteuttanut päättyneellä EU-ohjelmakaudella 2007-2013 lukuisia erilaisia metsätalouden kehittämishankkeita. Kehittämis- ja investointihankkeet ovat EU-ohjelmien työväline ohjelmien laadullisten ja määrällisten tavoitteiden saavuttamiseen. Osallistuminen EU-ohjelmien toteutukseen maakunnissa on myös keskeinen osa Kansallisen metsäohjelman toimeenpanoa.
26.02.2015 12:39
Vuonna 2014 metsätalouden ympäristötuella suojeltiin 4 029 hehtaaria metsiä, mikä on yli kaksinkertaisesti vuoteen 2013 verrattuna ja ylitti selvästi maa- ja metsätalousministeriön Metsäkeskukselle asettaman tavoitteen. METSO-kohteiden suojelu on metsänomistajille vapaaehtoista.
26.02.2015 11:08
Suomen metsäkeskus arvioi hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja vuonna 2014 selvästi vähemmän kuin vuonna 2013. Kaikkiaan korvauksia maksetaan vuoden 2014 vahingoista noin 460 000 euroa, kun vuoden 2013 vahingoista niitä maksettiin 876 000 euroa. Vuosina 2011-2013 korvaukset ovat olleet moninkertaisia nykyiseen verrattuna.
19.02.2015 13:23
Veromessut järjestetään Katajanokalla Helsingissä 11.-12.3.2015. Metsäkeskuksen tietoiskuissa kuulet viimeisimmät kuulumiset Kemera-laista, metsälain uusista hakkuutavoista sekä maaliskuun alussa metsänomistaja-asiakkaille maksuttomaksi muuttuvasta Metsään.fi-palvelusta.

.