Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

26.10.2015 09:15
Juurikäävän torjunnan yhteishankkeiden rahoituspäätöksiä on Metsäkeskuksesta lähetetty tarpeettomasti hankkeen osakkaille. Näin on valitettavasti tapahtunut muutaman kymmenen päätöksen osalta.
23.10.2015 13:07
Tänä vuonna Metsäkeskus on kerännyt 128 000 hehtaaria taimikkotietoa yksityisessä omistuksessa olevista metsistä ja määrä kasvaa päivittäin maastokauden jatkuessa. Tästä määrästä 35 600 hehtaarilla on välitön toimenpidetarve metsäneuvojiemme näkemyksen mukaan.
13.10.2015 13:03
Metsäkeskuksessa toivotaan toimijoiden lähettävän metsänomistajien antamia paperisia suostumuksia skannattuna Metsäkeskuksessa käyttöön otettuun erilliseen sähköpostilaatikkoon. Nopein tie suostumusten antamiseen on kuitenkin antaa suostumus Metsään.fi-palvelussa, jolloin metsänomistajan tiedot ovat lähes samantien toimijan käytettävissä.
12.10.2015 15:10
Metsäkeskus käynnistää ensimmäisen uuden Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen luonnonhoitohankkeiden hankehaun 12. lokakuuta 2015. Luonnonhoitohanketyöt voivat sisältää esimerkiksi elinympäristöjen kunnostusta tai vesiensuojelutöitä.
07.10.2015 12:48
Uuden Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisia toteutusilmoituksia käsitellään Metsäkeskuksessa aikaisintaan lokakuun lopulta alkaen. Kemera-hakemuksia on tänä vuonna tullut Metsäkeskukseen kaksinkertainen määrä aikaisempiin vuosiin verrattuna.
05.10.2015 13:24
Kovat tuulet vahingoittivat metsiä koko keskisen Suomen alueella 2.-3. lokakuuta. Tuuli kaatoi yksittäisiä puita tai muutaman kymmenen puun ryhmiä. Pääsääntöisesti kaatuneet puut ovat aukeiden alueiden ja mäkien länsi- ja pohjoissivuilla sekä sähkölinjojen varsilla. Laaja-alaisia yhtenäisiä tuhoja ei tapahtunut.
30.09.2015 16:14
Mitä tapahtuu, kun naiset lähtevät yhdessä tuumin metsään? Hiljaista siitä ei ainakaan tule. Pitääkö pusikot siivota pois maisemasta? Paljonko saan Kemera-tukea taimikon varhaishoitoon? Paljonko raivaussaha maksaa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saatiin vastaus perjantaina 25.9. järjestetyssä metsäpäivässä. Tällä kertaa miehet saivat jäädä kotiin, sillä tapahtuma oli suunnattu pelkästään naismetsänomistajille.
28.09.2015 10:30
Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun sisältöä hyödyntävät metsänomistajien ja toimijoiden lisäksi sovellusten tuottajat. Uudet sovellukset tuovat metsätietoa metsänomistajien käyttöön mobiilipalveluiden avulla.
21.09.2015 14:48
Maa- ja metsätalousministeriö myönsi 10.9. Suomen metsäkeskukselle lisää myöntämisvaltuutta ja määrärahaa Kemera-lain mukaisten töiden rahoittamiseen.
17.09.2015 10:59
Suomen metsäkeskus on kehittänyt metsätalouden toimijoiden käyttöön uuden karttapalvelun, joka auttaa metsätalouden vesiensuojelun suunnittelussa. Malli perustuu paikkatietoon maaston muodoista ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi kunnostusojitusten suunnittelussa.

.