Uutiset

13.02.2015 10:36
Pienillä valinnoilla on mahdollista vaikuttaa suotuisasti riistaeläinten elinmahdollisuuksiin tavallisessa talousmetsässä ja lisätä samalla metsistä saatavaa hyvinvointia ja virkistysarvoja ilman merkittäviä taloudellisia menetyksiä.
12.02.2015 14:22
Yksityismetsistä ostettiin 41,9 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta vuonna 2014. Määrä oli viimeisen 10 vuoden keskiarvoa suurempi, vaikka supistuikin 7 prosentilla edellisvuodesta. Puukauppaa käytiin alkuvuonna jonkin verran loppuvuotta vilkkaammin. Puun hintataso säilyi läpi vuoden vakaana.
06.02.2015 12:32
Kuopioon suunniteltu sellutehdas ja Äänekosken biotuotelaitos lisäisivät puun käyttöä Suomessa nykyisestä yli 10 miljoonalla kuutiometrillä. Kotimaisen puun saaminen metsäteollisuuden käyttöön vaatii aktiivisia toimia niin valtiolta, metsänomistajilta kuin teollisuudeltakin.
04.02.2015 09:50
Nykyisen Kemera-lain mukaisten hakemusten on oltava perillä Metsäkeskuksessa viimeistään 17.4.2015. Myös lisärahoitushakemusten oltava perillä viimeistään 17. huhtikuuta. Lisärahoitusta voidaan hakea käynnissä oleville hankkeille, joille rahoitus on jo myönnetty hyväksytyn suunnitelman perusteella, mutta joilla toteutuneet kulut ylittävät arvioidut. Huhtikuun 17. päivän jälkeen saapuvat hakemukset hylätään myöhästyneinä.
02.02.2015 12:07
Latvaenergia Oy tuottaa Pyhännällä energiaa höyrystämällä metsähaketta. Lähienergiaa hyödyntävät paikalliset elintarviketeollisuuslaitokset.
30.01.2015 13:53
Metsäekosysteemipalveluita tuottamalla on tulevaisuudessa mahdollista lisätä metsänomistajan tuloja. Ekosysteemipalveluiden tuotteistamisisessa ja markkinoinnissa riittää haastetta.
30.01.2015 10:10
Riskikohteiden tunnistaminen ja sähköjohtojen vierimetsien hoitaminen voi lisätä merkittävästi sähkötoimituksen luotettavuutta. Vierimetsien hakkuut on syytä teettää ammattilaisilla koneellisesti muiden hakkuiden yhteydessä.
26.01.2015 13:20
Alkutalven poikkeukselliset säät kerryttivät Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa raskaan tykkylumen puihin. Suurimman haitan lumen taittamista puista kärsivät Pohjois-Savon haja-asutusalueen sähkönjakeluverkko, jonka häiriöiden vuoksi jouduttiin jopa evakuoimaan ihmisiä.
22.01.2015 13:45
Suomen metsäkeskus seuraa luonnonhoidon laatua vuosittaisilla arvioinneilla yksityismetsissä. Tulokset osoittavat, että luonnonhoidollisesti erinomaisia tai hyviä hakkuun ja metsänuudistamisen toteutuksia oli 81 prosenttia inventoidusta pinta-alasta. Luonnonhoidollisesti välttävän toteutuksen osuus oli 18 prosenttia. Vain yhdellä prosentilla kohteista luonnonhoidon kokonaisarvio toimenpideketjulle oli heikko.
20.01.2015 13:16
Hirvien metsille aiheuttaminen korvattavien vahinkojen määrä jatkaa laskuaan Lounais-Suomessa.