Uutiset

uutiskuva-joulukuuset.jpg
12.12.2018 10:03
Joulukuusi hankitaan useampaan kuin joka toiseen suomalaiseen kotiin. Kotimainen kuusi on edelleen suosituin joulupuu, mutta perinteessä on tapahtunut myös muutoksia viime vuosina. Kotiin kannetaan yhä pienempiä kuusia.
uutiskuva-tarkastukset.jpg
29.11.2018 09:36
Suomen metsäkeskus tarkastaa vuosittain tuhansia metsissä tehtyjä töitä. Tähän asti tarkastukset on tehty maastossa otannan ja harkinnan perusteella ihmistyönä. Jatkossa tarkastusten tiedonkeruuta on tarkoitus digitalisoida. Digitalisointi tehostaa työtä, mutta parantaa myös kerätyn tarkastustiedon laatua ja käytettävyyttä.
26.11.2018 12:53
Metsäkeskuksen eteläisellä palvelualueella Heinolan toimisto sulkeutuu marraskuun lopussa.
uutiskuva-metsaanfi-kannattaa-kirjautua.jpg
21.11.2018 08:07
Näin toteaa suurin osa Metsään.fi-palvelua käyttäneistä metsänomistajista palautekyselyn perusteella. Palvelu sai alkuvuonna tehdyssä kyselyssä yleisarvosanaksi 4 asteikolla 1–5. Kyselyyn vastasi 1 600 viime vuonna palvelua käyttänyttä metsänomistajaa.
uutiskuva-kasvupolku-uusiutuvametsajamaaseutu.jpg
20.11.2018 08:13
Uusiutuva metsä ja maaseutu -kasvupolulle etsitään mukaan yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu metsiin, luontoon tai maaseudun palveluihin. Haku on avoinna 20.1.2019 saakka. Suomen metsäkeskus on yksi kasvupolun kumppaneista.
uutiskuva-yrittajat.jpg
16.11.2018 08:16
Metsäpalveluyritysten ja luontoalan yritysten määrä on kasvanut viime vuosina, ja yrityksillä on myös halua laajentaa liiketoimintaansa. Metsäkeskuksen ja Työtehoseuran MeLua metsään -hanke järjestää marraskuussa ja alkuvuodesta eri puolilla Suomea 13 tilaisuutta, joissa yrittäjät voivat verkostoitua ja saada valmennusta pienryhmissä.
uutiskuva-laatumetsa.jpg
13.11.2018 13:05
Suomen metsäkeskuksen uusi Laatumetsä-mobiilisovellus helpottaa metsänhoitotöiden laadun omavalvontaa. Mobiilisovelluksella voi myös ilmoittaa maastossa havaituista metsätuhoista. Sovelluksen käyttöä opastetaan maksuttomassa verkkokoulutuksessa.
uutiskuva-liito-orava.jpg
08.11.2018 10:01
Rakentaminen ja metsien käyttö ovat kaventaneet liito-oraville sopivia elinympäristöjä. Liito-oravia voi auttaa jättämällä metsään järeitä lehtipuita ja kolopuita ruokailu- ja pesäpaikoiksi. Laji hyötyy myös kulkuyhteyksistä elinympäristöjen välillä. Suomen metsäkeskus on mukana Euroopan unionin rahoittamassa Liito-orava-LIFE-hankkeessa, jossa parannetaan liito-oravien suojelua ja elinolosuhteita Suomessa ja Virossa.
uutiskuva-kasvuopen.jpg
29.10.2018 08:50
Finnos Oy voitti startup-yritysten sarjan Kasvu Open Karnevaaleilla. Voittajayritys valittiin finaaliin metsä- ja luontoyrittäjyyden kasvupolulta. Suomen metsäkeskus oli kasvupolun kumppanina yhdessä METO metsäalan yrittäjien ja Suomen Luontoyrittäjyysverkoston kanssa.
uutiskuva-metsanhoito.jpg
24.10.2018 09:53
Kotimaan taimikoihin kertyy edelleen hoitovelkaa. Taimikonhoitomäärät tulisi tuplata nykyisestä, jotta metsien kasvu turvataan myös tulevina vuosina.