Uutiset

uutiskuva-lh-hankehaku-2019.jpg
25.02.2019 10:42
Suomen metsäkeskus avaa vuoden ensimmäisen luonnonhoitohankkeiden haun 25. helmikuuta. Kemera-tukea myönnetään monimuotoisuutta edistäviin metsien kulotuksiin, elinympäristöjen kunnostukseen ja vesiensuojelutöihin.
21.02.2019 15:27
VYYHTI II -hankkeen päätavoitteena on ollut rakentaa Pohjois-Pohjanmaalle vesienhoitoa ja - kunnostuksia edistävä toimijaverkosto, joka toiminnallaan tukee paikallisia kunnostajia.
metsanomistaja-tutkimus.jpg
19.02.2019 09:20
Helmikuussa 2019 monen metsänomistajan postiluukkuun kolahtavan kyselyn tavoitteena on selvittää, millaisia ovat tämän päivän metsänomistajat ja mitä tavoitteita ja tarpeita heillä on. Kyselyn vastaajiksi on arvottu noin 16 000 erilaista metsänomistajaa ympäri Suomen. Heidät on poimittu Suomen metsäkeskuksen tietojärjestelmästä.
18.02.2019 12:58
Suomen metsäkeskuksen projektipäällikkö Jouni Silvast on saanut tunnustusta pitkäjänteisestä ja tuloksekkaasta työstään piensahojen ja höyläämöiden hyväksi.
uutiskuva-pilke-talo.jpg
14.02.2019 15:09
Metsätalouteen ja metsien monikäyttöön liittyviä hyviä käytänteitä koottiin ensimmäistä kertaa esittelykohteiksi Rovaniemellä sijaitsevan tiedekeskus Pilkkeen verkkosivuille. Esittelykohteet sopivat sekä itsenäiseen tutustumiseen että ovat avuksi etsittäessä vierailukohteita tai lappilaisia asiantuntijoita erilaisista metsäisistä teemoista.
uutiskuva-korjuujalki-tarkastus.jpg
14.02.2019 10:08
Lämpimät ja sateettomat säät helpottivat puunkorjuuta vuonna 2018. Sääolosuhteiden myönteinen vaikutus näkyi myös Suomen metsäkeskuksen korjuujälkitarkastusten tuloksissa. Kasvatushakkuiden korjuujälki parani edellisvuoteen verrattuna. Eniten huomautuksia tarkastuksissa annettiin puustovaurioista, liian leveistä ajourista sekä liiallisesta harvennusvoimakkuudesta.
uutiskuva-kasvupolku-uusiutuvametsajamaaseutu.jpg
08.02.2019 15:21
Kasvu Openin Uusiutuva metsä ja maaseutu -kasvupolulle on valittu 30 yritystä 42 hakijan joukosta. Valitut yritykset pääsevät osallistumaan maksuttomaan yritysvalmennukseen tänä keväänä sekä kilpailemaan yrityskilpailun voitosta. Suomen metsäkeskus on Uusiutuva metsä ja maaseutu -kasvupolun kumppanina.
uutiskuva-hakkuuaikomus3.jpg
08.02.2019 10:11
Suomen metsäkeskuksen Hakkuuaikomukset-tietopalvelu on jälleen käytössä alkuvuoden tauon jälkeen. Palveluun on lisätty asiakkaiden toiveesta uusia ominaisuuksia. Käyttäjä voi nyt verrata puun tarjontaa suurimpaan kestävään teollisuuspuun hakkuumäärään.
uutiskuva-veroilmoitus.jpg
07.02.2019 10:03
Metsätalouden harjoittajien tulee toimittaa veroilmoitus 28.2.2019 mennessä Verohallintoon. Määräaika koskee nyt myös metsänomistajia, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia. Maatalouden sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajilla veroilmoituksen määräaika on 2.4. ja pysyvästi ulkomailla asuvilla toukokuussa.
uutiskuva-kulotus-pori.jpg
05.02.2019 10:56
Kulotukset lisäävät talousmetsien monimuotoisuutta ja samalla ne tuovat metsänhoidollisia hyötyjä. Metsäkeskus haluaa lisätä kulotuksia, ja tänä vuonna on tavoitteena käynnistää kymmenen kulotushanketta. Kulotuksista kiinnostuneita metsänomistajia kannustetaan nyt olemaan yhteydessä.