Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

Kaatunut puunrunko keväisessä metsässä.
20.04.2020 10:42
Monilla metsänomistajilla on useita eri tavoitteita metsälleen. Eri tavoitteille voi varata metsässä täysin omat alueensa tai asioita voi hoitaa rinnakkain. Arkimetsänhoitoa on, että luonnon monimuotoisuus huomioidaan kaikissa metsänhoitotöissä. Metsäomistaja voi parantaa luonnon monimuotoisuutta pienillä valinnoilla ilman suuria kustannuksia.
uutiskuva-istutus.jpg
16.04.2020 09:22
Koronavirusepidemia ja sen torjuminen vaikuttavat laajasti monien yritysten toimintaan. Myös metsä- ja luonnontuotealan yrittäjät ovat huolissaan rahoituksestaan ja toimintansa turvaamisesta. Lisäksi liikkumisrajoitukset vaikeuttavat alalla kausityövoiman saamista. Suomen metsäkeskuksen yrityspalvelut auttaa metsä- ja luonnontuotealan yrityksiä vaikeassa tilanteessa.
uutiskuva-tuhkalannoitus.jpg
15.04.2020 09:09
Metsien tuhkalannoituksen Kemera-tuki laajenee 1.5.2020 alkaen. Toukokuun alusta lähtien Kemera-tukea voidaan myöntää entistä useampiin tuhkalannoituksiin, koska tuen myöntämisen edellytyksistä poistuu vaatimus puuston ravinne-epätasapainon osoittamisesta turvemailla. Tukea tuhkalannoitukseen haetaan Metsäkeskuksesta terveyslannoituksen Kemera-lomakkeella.
uutiskuva-taimikonhoito.jpg
08.04.2020 09:18
Suomen metsäkeskus tarkasti vuonna 2019 maastossa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töitä, joihin oli haettu Kemera-tukea. Maastotarkastuksissa havaittiin merkittävästi Kemera-tuen rahoitusehdoista poikkeavaa työnjälkeä. Metsänhoitotöiden laatua voi parantaa töiden omavalvonnalla.
uutiskuva-haavat.jpg
03.04.2020 14:11
Suomen metsäkeskuksen uudessa Osallistavaa suunnittelua METSOn avulla -hankkeessa vahvistetaan arvokkaiden luontokohteiden alueellista verkostoa. Tietoa metsänomistajien tunnistamista luontoarvoista ja luonnonhoitokohteista kerätään mobiilisovelluksen avulla ja luonnonhoidon suunnittelussa hyödynnetään erilaisia paikkatietoaineistoja. METSO-ohjelmaan kuuluva hanke alkaa tulevana kesänä.
uutiskuva-metsanomistajat.jpg
02.04.2020 09:15
Haluaisitko tietää, kuinka paljon eri maakunnissa on metsää omistavia yksityishenkilöitä ja kuinka paljon he keskimäärin omistavat metsää? Entä mikä on suomalaisten metsänomistajien keski-ikä? Suomen metsäkeskus on julkaissut tilaston Suomessa metsää omistavista henkilöistä. Tilaston tiedot on jaoteltu metsänomistajan asuinmaakunnan mukaan ja niitä voi tarkastella myös omistuksen pinta-alan tai sukupuolen mukaan. Tilastoa päivitetään kaksi kertaa vuodessa.
uutiskuva-kasvupolku-valinnat.jpg
01.04.2020 14:54
Kasvu Openin Uusiutuva metsä, maaseutu ja elintarvikkeet -kasvupolulle on valittu 29 yritystä 53 hakijan joukosta. Valitut yritykset pääsevät osallistumaan maksuttomaan yritysvalmennukseen kevään ja alkukesän aikana. Suomen metsäkeskus on kasvupolun kumppanina.
uutiskuva-koulutukset2.jpg
27.03.2020 09:09
Suomen metsäkeskus järjesti viime vuonna lähes 800 koulutustilaisuutta metsänomistajille ja metsäammattilaisille. Metsäkeskuksen koulutuksiin osallistui yli 17 000 metsänomistajaa ja noin 6 000 ammattilaista. Osallistujamäärä ylitti edellisvuosien ennätykset.
uutiskuva-metsalain-valvonta.jpg
25.03.2020 09:06
Suomen metsäkeskus valvoo satelliittierotuskuvien ja tarkastusten avulla, että metsänhakkuut tehdään metsälain mukaisesti. Tarkastuksia on viime vuodesta lähtien kohdistettu toteutuneisiin hakkuisiin ja erityisesti kriittisiin kohteisiin, kuten vesistöjen läheisyyteen ulottuviin hakkuisiin. Viime vuonna valvontamenetelmällä havaittiin yli sata epäiltyä metsälakirikkomusta eri puolilla Suomea.
uutiskuva-puronvarsi.jpg
19.03.2020 10:22
Suomen metsäkeskuksen metsälakikohteiden aineiston erillinen tietohuolto on ollut keskeytettynä viime vuoden marraskuusta saakka. Keskeytys liittyi käynnissä olleeseen metsälain arviointiin. Maaliskuussa ministeri Leppä linjasi, että koko metsälakia ei avata uudelleen tarkasteluun ja näin ollen tietohuoltotyö jatkuu.

.