Uutiset

17.06.2015 14:46
Fiskars ja Metsäkeskus järjestävät Halonhakkuun SM-kilpailun alkukarsinnat kesän aikana yhteensä viidellä paikkakunnalla eri puolella Suomea. Kilpailemaan ovat tervetulleita kaikki täysi-ikäiset klapintekijät. Jokaisen karsintapäivän parhaimman ajan perusteella valikoituu kuusi miestä ja kuusi naista marraskuussa Metsämessuilla järjestettävään Suomen mestaruusfinaaliin.
17.06.2015 14:21
Pohjanmaa toi upeasti esiin monipuolista osaamistaan Helsingissä Pop-Up Pohjanmaa –tapahtumassa. Yleisöä hemmoteltiin hyvällä ruualla, musiikilla ja erilaisilla esityksillä.
16.06.2015 15:50
Puukaupan tahti tammi-huhtikuulla oli edellisvuotta hiljaisempi, mutta kesää kohti kauppa on piristynyt. Touko-kesäkuulla kaupan viikkotahti on ollut jo edellisvuoden tasolla. Kesäkuun alussa myyntimäärissä oltiin 15 prosenttia viime vuotta jäljessä.
16.06.2015 10:46
Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt päätöksen määrärahan myöntämisestä hirvieläinvahinkojen metsätaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Määrärahalla korvataan vuonna 2014 arvioituja metsätalouden hirvieläinvahinkoja.
15.06.2015 15:51
Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut 3,22 miljoonaa euroa lisää rahaa energiapuun korjuun tukemiseen. Metsäkeskuksella on nyt käytettävissä kaikkiaan 8,72 miljoonaa euroa, jolla voidaan tukea 1,24 miljoonan energiapuukuution korjuuta.
15.06.2015 12:42
Laki metsätuhojen torjunnasta sekä siihen liittyvät asetukset velvoittavat kuljettamaan puutavaran pois hakkuupaikalta tai välivarastosta aika- ja aluerajojen mukaisesti. Kokosimme muistilistan toimijoiden avuksi varmistamaan, että metsätuholain edellyttämät suojaustoimet on tehty oikein.
15.06.2015 11:46
Suomen metsäkeskus on käynnistänyt uusien alueellisten metsäohjelmien laatimisen kaudelle 2016-2020. Alueellinen metsäohjelma on koko metsäalan ja sen yhteiskunnallisten vaikutusten ohjelma, joka perustuu metsälakiin ja -asetukseen. Työtä tehdään maakunnallisissa metsäneuvostoissa, joiden tulee hyväksyä alueellinen metsäohjelma 31.12.2015 mennessä.
04.06.2015 14:22
Seitsemän metsäluontoyrittäjää avaa METSO-hyvinvointipolun luontomatkailijoiden käyttöön tänä vuonna. Tapio Oy:n ja Suomen metsäkeskuksen hankkeessa laadittiin METSO:n periaatteiden mukainen konsepti hyvinvointipolulle keväällä 2015. Kesällä sitä testataan yrittäjien kanssa. Tavoitteena on, että luontomatkailija löytäisi helposti palvelujen läheltä hyvinvointia tuottavan polun monimuotoisessa metsäluonnossa.
29.05.2015 09:27
Autonavigaattori on monille tuttu kapistus, mutta tien ulkopuolelle poistuttaessa jalankulkija on reitinvalinnan suhteen oman päättelykykynsä varassa. Navigointisovellukset alkavat nyt kurkottaa myös metsän puolelle.
28.05.2015 14:17
Sään lämpeneminen on saanut kirjanpainajakuoriaiset liikkeelle. Kuoriaiset pesiytyvät vahingoittuneisiin ja tuulen kaatamiin kuusiin ja kuusipuutavarapinoihin touko-kesäkuussa. Heinä-elokuussa kuoriutuvat uudet kuoriaiset aiheuttavat pahimmillaan laajoja tuhoja kuusikoissa. Tuhojen kohdentumista voi seurata Metsäkeskuksen karttapalvelussa.