Uutiset

29.09.2014 10:54
Metsänomistajien maakuntamestaruudet metsätaidoissa ratkottiin Kerimäellä 27.9.2014.
29.09.2014 08:43
Metsäasia sopii hyvin markkinahumuun ja metsänhoitoneuvot kävivät hyvin kaupaksi Tammisaaren syysmarkkinoilla.
24.09.2014 09:00
Kauhajoen yhteismetsän avoimet ovet -päivää vietettiin lauantaina 20.9. Tiedotuksen kärkenä oli yhteismetsän halu laajentua, ottamalla mukaan uusia osakkaita.
23.09.2014 10:32
Hoitamattomasta taimikosta voi kertyä merkittäviä tappioita metsänomistajalle. Taimet voivat vahingoittua tai jopa kuolla, mikäli taimikkoa ei hoida asianmukaisesti.
22.09.2014 10:04
Sadat kahdeksasluokkalaiset saivat mahdollisuuden tutustua luonnon saloihin ja metsäalaan Rovaniemen lähellä sijaitsevassa Mottimetsässä. Kasit metsään-tapahtuma tarjosi koululaisille toiminnallisia rasteja ja leikkihenkistä kisailua.
21.09.2014 21:17
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajat kilpailivat lauantaina metsätaidoissa Lapuan Hirvijärvellä.
18.09.2014 13:06
Suomen metsäkeskuksen ylläpitämässä Metsään.fi-palvelussa avattiin työkohdevälitys, jonka avulla metsänomistaja voi laatia ilmoituksen hoitotyö- tai hakkuukohteesta. Työkohdevälityksen avulla metsänomistaja voi helposti etsiä metsätöille tekijää ja puille ostajaa.
28.08.2014 17:08
Suomen metsäkeskusta koskevaa lakia ollaan päivittämässä ja muutosesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä. Nykyisten 13 alueyksikön tilalle ehdotetaan viittä palvelualuetta. Metsäkeskuksen johtokunta linjasi, että palvelualueista ei tehdä päätöstä ennen lain hyväksymistä, mutta toiminnan suunnittelua jatketaan viiden palvelualueen pohjalta. Metsäkeskuksen toimipisteverkko säilyy koko maan kattavana tulevista muutoksista huolimatta.
20.08.2014 13:54
Keväällä 2013 aloitetun selvityksen tuloksena 27 metsänomistajaa on allekirjoittanut Lappajärven yhteismetsän perustamissopimuksen. Yhteismetsään liitettävien metsien yhteispinta-ala on noin 1350 hehtaaria.
08.08.2014 08:43
Helena-myrsky kaatoi metsää Kainuun alueella noin 50 000 m3. Suomen metsäkeskuksen arvion mukaan laajemmilta tuhoilta vältyttiin joitakin paikallisia tuhoalueita lukuun ottamatta.