Uutiset

20.01.2015 13:16
Hirvien metsille aiheuttaminen korvattavien vahinkojen määrä jatkaa laskuaan Lounais-Suomessa.
15.01.2015 14:50
Metsäkeskus myönsi yksityisille metsänomistajille kestävän metsätalouden rahoitustukia eli Kemera-tukia 59 miljoonan euron verran vuonna 2014. Luonnonhoitoon oli tarkoitettu noin 7 miljoonaa euroa ja kestävän puuntuotannon tukemiseen noin 52 miljoonaa euroa. Puuntuotannon Kemera-varat loppuivat kesken ja kuluvalle vuodelle siirtyi maksettavaa 6,6 miljoonaa euroa.
15.01.2015 14:13
Pohjois-Savossa on ollut runsaasti sähkökatkoksia poikkeuksellisten sääolojen vuoksi.
14.01.2015 15:00
Metsäverotuksessa on jo muutaman vuoden ajan pärjännyt pitkälti vanhoilla opeilla. Vuodenvaihteessa astui voimaan kuitenkin muutama kiristys, jotka kannattaa huomioida puukauppoja suunniteltaessa.
12.01.2015 14:50
Vielä ehdit ilmoittautua mukaan 24.1. järjestettävään Metsään ABC-päivään. Erityisesti toivotamme tervetulleeksi uudet tai metsäasioihin muuten vasta tutustuvat metsänomistajat.
09.01.2015 13:17
Suomen metsäkeskuksen julkisissa palveluissa on käynnistetty yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Budjetin tasapainottamistarve on 1,2 miljoonaa euroa. Säästöjä etsitään henkilöstö- ja muista kuluista. Työnantajan esitys sisältää lomautuksia ja 25-30 henkilön irtisanomisen.
09.01.2015 12:07
Kyselyllä mitattiin hankkeen vaikuttavuutta. Kohdennettuun palautekyselyyn vastasi 103 metsänomistajaa.
05.01.2015 08:50
Myrskypuiden korjuu kannattaa jättää ammattilaisten tehtäväksi. Erityisesti on syytä huolehtia, etteivät lapset leiki kaatuneiden runkojen läheisyydessä.
30.12.2014 16:14
Tasavallan presidentti on vahvistanut Suomen metsäkeskuksen organisaatiomuutosta koskevan lain. Laki astuu voimaan heti vuoden alussa.
30.12.2014 12:14
Metsänomistajat voivat käyttää Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-asiointipalvelua maksutta helmikuun 2015 loppuun asti. Metsänomistajat ovat voineet kokeilla palvelua ilmaiseksi marraskuusta lähtien.