Uutiset

uutiskuva-versosurma.jpg
18.06.2018 11:48
Surmakkasienen aiheuttama versosurma tuhoaa männiköitä eri puolilla Suomea. Viime vuoden runsaat sateet ovat edesauttaneet kasvitaudin leviämistä. Versosurma voi heikentää mäntyjen kasvua jopa 40 prosentilla.
uutiskuva-puupolttoaineet.jpg
15.06.2018 10:31
Puupolttoaineiden energiakäyttö kasvoi vuonna 2017 edellisvuodesta. Kotimaan lämpö- ja voimalaitokset polttivat kaikkiaan 19,9 miljoonaa kuutiometriä puuta energiaksi. Metsäteollisuuden sivutuotepuun ja erityisesti puun kuoren käyttö kasvoi edellisvuodesta, mutta metsähakkeen kulutus väheni. Puupolttoaineiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli reilu neljännes viime vuonna.
uutiskuva-okra2018.jpg
14.06.2018 10:49
Suomen metsäkeskus on mukana Okra-maatalousnäyttelyssä, joka järjestetään Oripäässä heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Esillä on paljon metsällistä asiaa.
13.06.2018 12:41
Ei arvannut kiuruvetinen Salme Tarkkonen, minkälainen vaikutus voi kelirikolla olla. Metsäkeskuksen asiakasneuvoja Seppo Turpeisen kanssa oli sovittu tapaaminen Tarkkosen kotitilalle Rytkylle Metsään.fi-palvelun merkeissä, mutta kelirikon vuoksi tapaamista siirrettiin neljällä viikolla. Ja onneksi siirrettiin, sillä asiakastapaamisen yhteydessä Metsään.fi-palveluun tapahtunut kirjautuminen oli 100 000 metsänomistaja Metsään.fi-palvelussa.
uutiskuva-tiedonsiirtopalvelu.jpg
13.06.2018 10:18
Metsäkeskuksen uudistettu tiedonsiirtopalvelu on valmistunut ja sen käyttäjäksi on voinut liittyä maaliskuusta alkaen. Vanha tiedonsiirtopalvelu poistuu käytöstä vuoden 2020 alussa.
uutiskuva-digiriistametsa.jpg
12.06.2018 10:04
Kesäkuussa pääsevät metsänomistajat ja metsäalan toimijat tarkastelemaan potentiaalisia riistakohteita Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa. Palvelussa näkee, onko omalla metsätilalla pienriistalle erityisen suotuisia alueita. Aineisto julkaistaan aluksi pilottialueilla, joita ovat Pori, Kuopio, Pudasjärvi ja Sodankylä.
uutiskuva-fenix.jpg
07.06.2018 13:30
Kun turvetuotanto suolla loppuu, jäljelle jää paljas suonpohja. Mikäli suonpohjalle ei tehdä mitään, se pysyy kasvittomana pitkään ja on hiilen lähde ilmakehään. Samalla huuhtoutuu vesistöihin ravinteita, ennen kaikkea typpeä, sekä kiintoainesta. Metsitettynä suonpohja tuottaa puuta ja muita ekosysteemipalveluja.
07.06.2018 12:56
Vierimetsät kuntoon Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa -hankkeessa testattiin Metsäkeskuksen keräämän metsävaratiedon käyttöä sähkölinjojen vierimetsien riskikohteiden kartoittamisessa. Hankkeen tuloksena syntyi viestijärjestelmä, jonka avulla tavoitetaan metsänomistajia ja alan toimijoita, jotka suunnittelevat hakkuita tai metsänhoitotöitä riskikohteissa.
uutiskuva-istutus-omavalvonta.jpg
06.06.2018 13:07
Suomen metsäkeskus tarjoaa metsänomistajille ja metsäalan toimijoille maksutonta verkkokoulutusta metsänhoitotöiden omavalvonnasta. Uudessa metsänistutuksen koulutuksessa opetellaan valitsemaan hyvät istutuskohdat puuntaimille ja mitataan istutusjäljen tiheyttä. Koulutus avautuu sähköiseen verkko-oppimisympäristöön, jossa sen voi suorittaa sopivana ajankohtana.
uutiskuva-melua-metsaan-toinen.jpg
05.06.2018 14:19
Työtehoseuran ja Suomen metsäkeskuksen yhteistyössä toteuttamassa hankkeessa ’Verkostoista voimaa alueellisille metsä- ja luontopalveluyrityksille - MeLua metsään’ tuotetaan metsä- ja luontopalveluyritysten liiketoiminnan kasvuun, kehittymiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävä matalan kynnyksen oppimis- ja verkostoitumisohjelma, joka antaa tukea ja työkaluja kehittyville yrittäjille.