Uutiset

uutiskuva-taimikkoa.jpg
11.01.2019 12:37
Suomen metsäkeskus automatisoi Kemera-tukihakemusten ja -toteutusilmoitusten käsittelyä sekä tuen myöntämistä ja sen lopullista määrää koskevaa päätöksentekoa. Automaattisen päätöksenteon mahdollistaa kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin tehty muutos, jonka presidentti vahvisti 11.1.2019. Lain muutokset tulevat voimaan 16. tammikuuta.
uutiskuva-kemera.jpg
10.01.2019 10:09
Suomen metsäkeskus maksoi vuonna 2018 metsänomistajille 49,1 miljoonaa euroa kestävän metsätalouden rahoitustukea puuntuotantoon. Valtion talousarviossa Kemera-tukea oli osoitettu 56,2 miljoonaa euroa.
uutiskuva-lumituhot.jpg
08.01.2019 10:17
Viime talven lumituhoja on edelleen korjaamatta laajoilla alueilla Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Kesän yli metsiin jäi noin puolet tuhoutuneista puista. Tulevan talven aikana päästään todennäköisesti korjaamaan puuta viimeisiltäkin tuhokohteilta.
04.01.2019 09:00
Pitkään valmisteilla ollut uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Se korvaa edellisen vuonna 1963 voimaan tulleen yksityistielain. Uusi lakipaketti on entistä selvästi helppolukuisempi ja luo tiekunnille nykyaikaiset toimintaedellytykset tien hallinnointiin. Vastuuta tulee myös tiekunnalle roppakaupalla lisää.
uutiskuva-myrskytuhot.jpg
03.01.2019 15:06
Aapeli-myrsky aiheutti merkittävimmät tuulituhot Pohjanmaan maakunnassa. Tuhojen suuruusluokka on Pohjanmaalla noin 100 000 kuutiometriä puuta. Vahingoittuneiden puiden arvo on noin 3,5 miljoonaa euroa ja varsinaisen vahingon määrä lähes miljoona euroa.
uutiskuva-metsankayttoilmoitukset.jpg
03.01.2019 09:12
Suomen metsäkeskukseen saapui vuonna 2018 yli 136 000 metsänkäyttöilmoitusta, joiden perusteella hakkuita on suunniteltu tehtäväksi kaikkiaan 809 702 hehtaarilla. Tästä määrästä yksityismetsien hakkuita on 574 110 hehtaaria. Metsäkäyttöilmoitukset lisääntyivät viime vuonna 13,3 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.
21.12.2018 13:51
Suomen metsäkeskus on myynyt Halkoliiteri.com -verkkopalvelun ja siihen liittyvät liiketoimet Venpo Energia Oy:lle. Kauppakirja allekirjoitettiin 20.12.2018.
uutiskuva-metsatie.jpg
19.12.2018 10:16
Suomen metsäkeskuksen tarkastuksissa ilmeni, että kolmannes tänä vuonna Kemera-tuella rakennetuista ja perusparannetuista metsäteistä oli korjaustöiden tarpeessa. Aiemmin rakennetuilla ja perusparannetuilla metsäteillä kunnossapitotyöt oli tehty kohtuullisen hyvin. Metsäteiden kuntoa voidaan parantaa riittävällä sorastuksella, lanauksilla ja tieluiskien raivauksilla.
uutiskuva-herttuainen1.jpg
17.12.2018 13:00
Suomen metsäkeskuksen läntisen palvelualueen tuore aluejohtaja on metsänhoitaja Helena Herttuainen. Herttuaisella on vahva osaaminen niin sidosryhmätoiminnasta kuin metsäisistä sisällöistä.
uutiskuva-keilaus-metsatiet.jpg
13.12.2018 10:05
Suomen metsäkeskus, Tieto Oyj ja Geotrim Oy ovat kartoittaneet metsäteiden kuntoa uusilla menetelmillä. Pilottikokeilussa metsäteitä laserkeilattiin ja kuvattiin autosta sekä drone-lennokilla ja tehtiin aineistosta 3D-malli. 3D-mallinnuksella saadaan entistä tarkempaa tietoa metsäteiden kunnosta ja muodoista. Tämä helpottaa esimerkiksi tien perusparannustöiden suunnittelua ja kunnostustöiden toteutusta.