Uutiset

uutiskuva-kasvupolku-uusiutuvametsajamaaseutu.jpg
22.03.2019 15:06
Lämpökäsiteltyjä puutuotteita valmistava Lunawood valittiin lupaavimmaksi kasvuyritykseksi Uusiutuva metsä ja maaseutu -kasvupolulla. Kasvu Openin yrityskilpailun valtakunnalliseen finaaliin etenevät myös Suomen Agrometsä Oy, Suomen Konesiirrot Oy ja Kiteen Mato ja Multa.
20.03.2019 13:59
Kaupallinen mahlanvalutus on lisääntynyt viime vuosina. Mahlanvalutuksen yhdistäminen puuntuotantoon tarjoaa metsänomistajalle mahdollisuuden lisätä metsästä saatavia tuloja. Arviot koivujen mahlasadoista vaihtelevat suuresti – kymmenistä litroista satoihin litroihin.
uutiskuva-ilmasto-tuhot.jpg
18.03.2019 13:09
Metsänhoidon suosituksia on uudistettu. Suosituksiin on lisätty uutta tietoa jatkuvasta kasvatuksesta ja siitä, kuinka metsätaloudessa voidaan sopeutua ilmastonmuutokseen. Tapio Oy ja Suomen metsäkeskus järjestävät kevään aikana koulutuskiertueen, jossa uusista suosituksista kerrotaan metsäammattilaisille.
15.03.2019 13:52
Uusi osoite on 26.3.2019 alkaen Niiralankatu 25, 70600 Kuopio.
uutiskuva-kemera-varhaishoito.jpg
15.03.2019 10:22
Suomen metsäkeskus tarkasti vuonna 2018 maastossa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töitä, joihin oli haettu Kemera-tukea. Maastotarkastuksissa havaittiin merkittävästi Kemera-tuen rahoitusehdoista poikkeavaa ja virheellistä työnjälkeä. Virheelliseksi todetun työn osuus nousi edellisvuoteen verrattuna sekä otanta- että harkintatarkastetuilla kohteilla.
uutiskuva-riistametsakohteet-kartalla.jpg
12.03.2019 10:25
Metsäkanalinnuille soveltuvia metsäalueita voi nyt selata koko Suomen alueelta Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa. Riistakohdetietojen avulla metsänomistajat voivat huomioida metsäkanalinnut ja muutkin riistaeläimet metsänhoidossa. Metsäammattilaisilta voi pyytää apua riistakohteiden säilyttämiseen ja hoitoon esimerkiksi hakkuiden suunnittelun yhteydessä.
uutiskuva-metsastrategia.jpg
11.03.2019 07:31
Kansallisen metsästrategian muutokset vahvistettiin hallituksessa helmikuun loppupuolella. Ilmastokestävä metsätalous ja puupohjaiset tuotteet nousivat uusina tavoitteina mukaan strategiaan.
uutiskuva-maalahopuu.jpg
08.03.2019 10:45
Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tilasta on saatu tuoreet arviot. Arviointien tulokset osoittavat, että uhanalaisten lajien taantumista ei ole saatu pysähtymään. Tilannetta on kuitenkin mahdollista parantaa METSO-ohjelman ja talousmetsien luonnonhoidon keinoilla yhteistyössä metsänomistajien ja metsätoimijoiden kanssa.
uutiskuva-avoin-metsatieto-vuosi.jpg
01.03.2019 09:24
Avointa metsätietoa on ladattu ensimmäisen vuoden aikana yli 3 miljoonaa kertaa Metsäkeskuksen Metsään.fi-verkkosivuilta. Tiedon pohjalta on syntynyt useita uusia sovelluksia ja palveluita metsänomistajien ja metsäalan käyttöön.
uutiskuva-kemerat-kartalla.jpg
28.02.2019 07:34
Jos taimikossasi on hoidon tarvetta, niin tarkista voitko saada työhön Kemera-rahoitusta joko verkkosivuiltamme tai metsäammattilaiselta. Kun ehdot täyttyvät niin tuen haku onnistuu kirjautumalla maksuttomaan Metsään.fi-palveluun.