Uutiset

uutiskuva-metsanomistaja-tavoitteet.jpg
29.04.2019 10:37
Puuntuotanto ja metsätalous ovat suurelle osalle metsänomistajista tärkeitä tai erittäin tärkeitä tavoitteita, mutta luontoarvot, virkistys ja maisema tulevat perässä hyvänä kakkosena. Tiedot käyvät ilmi Pellervon taloustutkimuksen PTT:n Metsäkeskukselle tekemästä tutkimuksesta. Usealla metsänomistajalla on monenlaisia arvoja ja tavoitteita metsilleen.
25.04.2019 08:05
Metsäkeskuksen Simpeleen toimiston metsäneuvoja Pentti Joronen päättää pitkän työuransa ja samalla Simpeleen toimisto suljetaan.
uutiskuva-metsaanfi-maisema-alueet-muurasjarvi-kulttuurimaisema.jpg
24.04.2019 18:08
Metsään.fi-palvelussa näytettävä ympäristötieto monipuolistui entisestään. Nyt palvelussa voi selata myös valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.
uutiskuva-luonnontuotteet.jpg
18.04.2019 10:17
Suomalaiset luonnontuotealan yritykset tarvitsevat yhä enemmän ja monipuolisesti raaka-aineita, jotta ne pystyisivät vastaamaan tuotteiden kysyntään kansainvälisillä markkinoilla. Ratkaisuja luonnontuotealan hankintaketjussa oleviin ongelmiin haetaan valtakunnallisessa Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hankkeessa.
uutiskuva-hirvivahinkokorvaus.jpg
17.04.2019 10:15
Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille tänä keväänä noin 2 miljoonalla eurolla. Korvaussumma kasvaa 0,6 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Suomen metsäkeskus maksaa korvaukset metsänomistajille viime vuonna arvioitujen tuhojen perusteella.
uutiskuva-kuusenkerkka.jpg
15.04.2019 14:23
Valtakunnallinen luonnontuotteiden keruun ideakilpailu on ratkennut. Kisan voitti idea kuusenkerkkien keruulaitteesta. Palkinnon saivat myös ideat villivihannesten keruuseen sopivasta hortahanskasta ja hakkuutähdeovikransseista.
uutiskuva-kemera-varat.jpg
15.04.2019 13:51
Puuntuotannon edistämiseen on käytettävissä Kemera-varoja 55,9 miljoonaa euroa tänä vuonna. Viime vuonna Kemera-tukea jäi käyttämättä noin 7 miljoonaa euroa, mutta se ei vaikuttanut tämän vuoden tukiin. Kemera-tukea on tarjolla metsänomistajille yhtä paljon kuin viime vuonna.
uutiskuva-luontokohteet.jpg
12.04.2019 10:15
Suomen metsäkeskus on valmistellut tulkintasuosituksen metsälain 10 § kohteiden rajaamisesta ja käsittelystä. Uudistettu tulkintasuositus selkeyttää metsälain tulkintaa luonnon monimuotoisuudelle tärkeissä elinympäristöissä. Tulkintasuositus on nyt myös Metsäkeskuksen verkkosivuilla.
uutiskuva-yksityistie.jpg
04.04.2019 10:16
Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Uuden lain mukaan tiekunnan osakkaat voivat jättää tiekunnan päätöksistä kuukauden sisällä oikaisuvaatimuksen. Sen lisäksi osakkailla tai muilla asianomaisilla on kolme kuukautta aikaa nostaa päätöksestä moitekanne. Uusi moiteaika voi viivästyttää teiden kunnostamisen ja rakentamisen Kemera-hakemusten hyväksymistä Metsäkeskuksessa.
uutiskuva-metsapalokartat2.jpg
27.03.2019 08:41
Metsäpalokartat kertovat, missä metsäpalo todennäköisimmin syttyy ja kuinka se uhkaa levitä maastossa. Lieksan paloasemalla kokeiltiin, kuinka karttoja voidaan hyödyntää sammutustöiden suunnittelussa.