Uutiset

08.10.2018 09:52
Viikonlopun kestänyt käyttökatko sähköisessä asioinnissa on ohitse.
uutiskuva-spv-webinaarit.jpg
28.09.2018 08:42
Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Omistuksenvaihdokseen on useita eri vaihtoehtoja, joista voi valita perheen tilanteeseen sopivimman. Metsäkeskus järjestää loka-marraskuussa uuden webinaarisarjan, jossa asiantuntijat antavat neuvoja sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun ja toteutukseen.
uutiskuva-pienpuun-korjuu.jpg
27.09.2018 13:58
Metsänomistajat ovat korjanneet tänä vuonna metsistään ahkerasti pienpuuta, eli pienirunkoista puuta, jota saadaan nuorten metsien harvennuksista. Pienpuun korjuualueille on maksettu Kemera-tukea 8,8 miljoonaa euroa syyskuun puoliväliin mennessä. Taimikon varhaishoidon määrä puolestaan on lähes puolittunut edellisvuodesta. Varhaishoidon Kemera-tukea on tähän mennessä maksettu 2,4 miljoonaa euroa.
20.09.2018 09:18
Metsäkeskuksen Metsään-starttipäiviin osallistuu vuosittain noin 500 tuoretta metsänomistajaa eri paikkakunnilla. Seuraavat starttipäivät järjestetään ensi vuoden tammi-helmikuussa.
uutiskuva-metsa-tulee-torille.jpg
13.09.2018 09:41
Sadat kuudesluokkalaiset oppilaat tutustuivat metsäalaan Metsä tulee torille -tapahtumissa eri puolilla Suomea elo-syyskuussa. Suomen metsäkeskuksen, 4H-yhdistyksen ja kumppaneiden neljään toritapahtumaan osallistui yhteensä noin 2 500 oppilasta.
12.09.2018 10:50
Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus (Luke) ovat valmistelleet kustannustehokasta menetelmää juurikäävän torjunnan omavalvontaan. Menetelmässä hyödynnetään valokuvausta, pilvipalvelua ja sähköistä tiedonsiirtoa. Luke on myös pilotoinut männyn tyvitervastautipesäkkeiden saartamista juurikäävän kanssa kilpailevalla harmaaorvakkasienellä.
uutiskuva-puhutaan-metsasta-tulevaisuuspaiva-2018.jpg
07.09.2018 14:27
Suomen metsäkeskuksen Puhutaan metsästä -tulevaisuuspäivä kokoaa metsäalan vaikuttajat ja toimijat keskustelemaan vastuullisesta metsätaloudesta, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja avoimesta metsätiedosta. Tapahtuma järjestetään 4.10. Helsingin yliopiston Tiedekulmassa.
uutiskuva-piennartie-digitointi.jpg
07.09.2018 10:13
Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla on kartoitettu yli 700 kilometriä piennarteitä ja julkaistu niiden tiedot kartoilla. Tieto piennarteistä helpottaa puun myyntiä ja korjuuta suometsäleimikoissa, joissa korjuu on vuosi vuodelta haastavampaa talvien leudontuessa.
uutiskuva-kulotus-luonnonhoito.jpg
06.09.2018 10:13
Suomalaiset metsänomistajat suojelevat vuosittain tuhansia hehtaareja metsää pysyvästi tai määräaikaisilla sopimuksilla METSO-ohjelman kautta. Määräaikaisen suojelun ympäristötuen valintakriteerien tarkistus on pienentänyt vuosittaisia suojelupinta-aloja, mutta kohteet ovat luontoarvoiltaan aiempaa parempia. Yksityismetsissä luonnon monimuotoisuutta turvataan myös erilaisilla luonnonhoitotöillä, joilla voidaan palauttaa muuttuneiden elinympäristöjen luonnontilaa.
uutiskuva-juurikaapa.jpg
24.08.2018 09:44
Kuusenjuurikääpä ja männynjuurikääpä ovat sieniä, jotka lahottavat kuusikoita ja tappavat mäntyjä. Sienet leviävät sulanmaan hakkuissa uusiin paikkoihin itiöiden välityksellä. Puun hakkaaja on eteläisessä ja keskisessä Suomessa velvoitettu torjumaan sienen leviämistä toukokuun alusta marraskuun loppuun asti.