Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

Taustalla nuoret istuttavat metsää ja edustalla näkyy männyntaimi joka on juuri istutettu.
17.09.2020 12:40
Heinolassa 8- ja 9-luokkalaiset nuoret pääsivät syyskuun alussa kokeilemaan metsitystyötä. Nuoret istuttivat 1000 mäntyä vanhalle soranottoalueelle. Hiilinieluksi metsä muodostuu noin viidentoista vuoden kuluttua.
koristeellinen kuva
17.09.2020 09:05
OTSO Metsäpalvelut Oy on esittänyt käräjäoikeudelle yrityssaneeraushakemuksen perjantaina 11.9.2020. Yrityssaneeraus on menettely, jonka tavoitteena on turvata yhtiön elinkelpoisuus ja mahdollisuudet jatkaa toimintaa normaalisti. Saneerausmenettely ei vaikuta metsänomistajille myönnettäviin ja maksettaviin Kemera-tukiin.
koristeellinen kuva
16.09.2020 08:49
Metsäkeskus tarjoaa syksyllä monipuolisesti koulutuksia metsänomistajille ja metsäammattilaisille. Koronapandemian vuoksi monet koulutuksista pidetään verkossa, mutta tarjolla on myös lähikoulutusta. Koulutuksissa noudatetaan valtionhallinnon turvaohjeistuksia.
Uutiskuva esittää kaukonäkymää Kuusamon vaaramaisemasta.
15.09.2020 10:33
Kuusamossa alkaa syyskuun puolivälissä maisema-arvokauppa, jossa matkailijat ja muut tahot voivat antaa vapaaehtoisia lahjoituksia eli niin kutsuttuja maisemahyvityksiä metsämaisemien ylläpitoon ja hoitoon.
Metsäkeskuksen logo toimiston seinässä.
15.09.2020 09:25
Metsäkeskuksen metsänomistajien palvelupäälliköksi on valittu metsätalousinsinööri, EMBA Ilpo Rautio ja toimintaohjelman ohjelmapäälliköksi MMM, metsänhoitaja Markku Granander. Rautio siirtyy Metsäkeskukseen Otso Metsäpalveluista, Granander on jo aiemmin ollut Metsäkeskuksen palveluksessa. Molemmat aloittavat uudet työnsä lokakuussa.
koristeellinen kuva
14.09.2020 09:03
Puuntuotannon Kemera-varoja oli käytetty elokuun loppuun mennessä 24,7 milj. euroa, mikä oli 8 prosenttia viime vuotta enemmän. Tukivaroista 83 prosenttia käytettiin nuorten metsien hoitotöihin. Metsäluonnonhoidon tukia oli käytetty elokuun loppuun mennessä 4,9 miljoonaa euroa, eli tuplamäärä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
11.09.2020 08:34
Metsäkeskuksen Rovaniemen toimisto muuttaa 16.9.2020 PILKE-taloon.
Metsätila kartalla, jossa taustana vääräväri-ilmakuva.
10.09.2020 14:58
Metsään.fi-palveluun voi jälleen kirjautua.
Havainnekuva puukerrostalosta
10.09.2020 09:59
Puurakentaminen tunnistetaan monessa kunnassa yhdeksi konkreettisista keinoista vähentää alueellisia päästöjä ja saavuttaa asetettuja hiilineutraaliustavoitteita. Keskeinen rooli on kaavoituksella, johon tukea tarjoaa syyskuussa 2020 julkaistu Puurakentamisen edistämisen ja ohjauksen keinot kaavoituksessa-opas.
Puuta lastataan nosturilla rekan kyytiin metsätien varresta.
08.09.2020 09:05
Hakkuuaikomukset yksityismetsissä laskivat tammi-elokuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vuoden 2018 suhdannehuipusta tultiin noin neljänneksellä alaspäin. Hakkuuaikomusten kokonaispuumäärä palautui vuoden 2016 tasolle. Metsänkäyttöilmoitusten perusteella lasku kohdistui erityisesti kuitupuuhun. Uudistushakkuiden ja varttuneiden puustojen hakkuupinta-alat pienenivät, mutta ensiharvennusten pinta-alat kasvoivat lievästi.

.