Uutiset

uutiskuva-inventointi.jpg
24.05.2019 11:24
Metsäkeskus aloittaa uusia metsävaratiedon inventointihankkeita eri puolilla Suomea noin 3,4 miljoonan hehtaarin kokonaisalalla. Tänä vuonna alkavien inventointien metsävaratiedot valmistuvat vuoden 2020 aikana, jonka jälkeen Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa on saatavilla kattavat metsävaratiedot Suomen yksityismetsistä.
uutiskuva-luonnonhoito-hankehaku.jpg
20.05.2019 14:19
Suomen metsäkeskus avaa vuoden toisen luonnonhoitohankkeiden haun 20. toukokuuta. Kemera-tukea myönnetään monimuotoisuutta edistäviin metsien kulotuksiin, elinympäristöjen kunnostukseen ja vesiensuojelutöihin.
uutiskuva-juurikaavan-torjunta.jpg
17.05.2019 10:23
Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus ovat kehittäneet yhteistyössä alan toimijoiden kanssa uudenlaisia keinoja juurikäävän torjuntatyön omavalvontaan. Mobiililaitteisiin ja sähköiseen tiedonsiirtoon perustuvista menetelmistä kerrotaan uudessa omavalvontaohjeessa.
uutiskuva-metsaneuvostot.jpg
15.05.2019 14:08
Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut 14 uutta maakunnallista metsäneuvostoa, jotka aloittavat toimintansa kevään aikana. Metsäneuvostot edistävät metsäalan elinkeinoja ja yhteistyötä maakunnassa sekä päättävät alueellisista metsäohjelmista.
uutiskuva-metsaanfi-metsokohde-lahopuustoa-kangasmetsa.jpg
15.05.2019 11:09
Onko sinun metsässäsi luontoarvoja, jotka haluat säilyttää? Nyt voit helposti käynnistää suojeluselvityksen metsänomistajien maksuttomassa Metsään.fi-palvelussa.
uutiskuva-metsatie-kemera.jpg
15.05.2019 09:07
Metsänhoitotöiden Kemera-tukia on maksettu alkuvuodesta metsänomistajille 10,9 miljoonaa, eli noin viidennes edellisvuotta enemmän. Huhtikuun lopussa metsätietöiden tukia oli maksettu lähes tuplamäärä edellisvuoteen verrattuna. Myös suometsien kunnostuksen ja nuorten metsien hoidon tukimaksut ovat lisääntyneet.
uutiskuva-metsanviljely.jpg
14.05.2019 10:07
Alkavalla kasvukaudella Suomen metsiin istutetaan lähes 180 miljoonaa puuntainta, joista ulkomailta tuodaan vain muutama prosentti. Kotimainen taimi on sopeutunut paikallisiin sääoloihin ja sen hiilijalanjälki on pieni.
uutiskuva-kanahaukan-poikaset.jpg
10.05.2019 10:16
Metsissä pesivät haukat ovat jatkuvasti vähentyneet. Niiden pesiä menetetään hakkuissa, jos pesäpaikkaa ei tunneta. Siksi haukanpesien sijainnit jaettiin metsänomistajille Metsään.fi-palvelussa Suomen metsäkeskuksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon eli Luomuksen yhteistyönä. Tiedon jakamisen toivotaan parantavan haukkojen asemaa ja johtavan pesäpaikkojen säästämiseen.
uutiskuva-metso-kohteet.jpg
02.05.2019 10:04
Metsäalan toimijoita tarvitaan mukaan määräaikaisten METSO-suojelusopimusten valmisteluun. Tänä vuonna ympäristötukiin on käytettävissä 4,7 miljoonaa euroa.
uutiskuva-metsaanfi-kartan-piirto-mki.jpg
30.04.2019 12:27
Metsänkäyttöilmoituksen teko Metsään.fi-palvelussa onnistuu nyt kaikista kohteista. Voit itse rajata palvelun tilakartalle alueen, josta olet ilmoitusta tekemässä.