Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

uutiskuva-ymparistotuki.jpg
01.11.2019 10:10
Ensi vuonna yksityismetsien ympäristötukeen ja luonnonhoitoon on luvassa varoja 7 miljoonaa euroa, eli kaksi miljoonaa enemmän kuin kuluvana vuonna. Metsäkeskus tarvitsee yhä laajemman toimijajoukon apua METSO-ohjelman ympäristötukihakemusten valmistelussa.
uutiskuva-metsanhoidon-abc.jpg
29.10.2019 10:12
Metsänhoidon ABC -opetusvideoiden sarja on karttunut uusilla videoilla, jotka kertovat esimerkiksi taimikonhoidosta, metsän kehityksestä, verotuksesta ja kuolinpesistä sekä metsäluonnon monimuotoisuudesta ja sen lisäämisestä. Käytännönläheisiä opetusvideoita tuottavat yhteistyössä Suomen metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset sekä Stora Enso, Metsä Group ja UPM.
uutiskuva-lunawood.jpg
25.10.2019 11:04
Kasvu Open -kilpailussa on valittu Suomen parhaat kasvuyritykset. Lunawood Oy Uusiutuva metsä ja maaseutu -kasvupolulta voitti kilpailun start again -sarjan.
uutiskuva-juurikaapa-torjunta.jpg
24.10.2019 09:17
Juurikääpäsieni tuhoaa kotimaan talousmetsissä puustoa vuosittain noin 50 miljoonan euron arvosta. Juurikäävän leviämistä voidaan estää levittämällä torjunta-ainetta hakkuualueen kannoille. Suomen metsäkeskus tarkastaa kantokäsittelyn laatua torjuntakauden aikana. Kuluvana vuonna kantokäsittelyn laatu oli tarkastetuilla kohteilla hieman edellisvuosia heikompaa.
uutiskuva-metsaanfi-raportti.jpg
23.10.2019 09:45
Pellervon taloustutkimus on julkaissut Suomen malli metsätietojen hyödyntämisessä -raportin, jossa tarkastellaan Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-verkkosivujen taustaa, tavoitteita ja toteutusta sekä arvioidaan sen kehittämistarpeita ja tulevaisuuden näkymiä.
uutiskuva-kemera-kasittelyajat.jpg
22.10.2019 13:32
Rahoitushakemusten ja toteutusilmoitusten käsittely kestää keskimäärin 4–6 viikkoa siitä, kun ne ovat saapuneet Metsäkeskukseen. Metsätie- ja suometsän hoitohankkeiden käsittelyajat ovat noin 6 viikkoa, taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon sekä terveyslannoitusten noin 4 viikkoa. Käsittely tapahtuu saapumisjärjestyksessä.
uutiskuva-luonnonhoito-kulotus.jpg
14.10.2019 13:13
Suomen metsäkeskus avaa vuoden viimeisen luonnonhoitohankkeiden haun 14. lokakuuta. Toteuttajia etsitään nyt yhteensä 24 eri hankkeeseen, joilla tuetaan luonnon monimuotoisuutta. Luonnonhoitohankkeissa kulotetaan metsämaata, hoidetaan vesistöjä, kunnostetaan suo- ja pienvesielinympäristöjä sekä hoidetaan lehtometsiä.
uutiskuva-saastopuut-luontotieto.jpg
09.10.2019 10:16
Suomen metsäkeskus on tänä vuonna testannut, voidaanko drone-kuvauksilla kerätä tietoa hakkuissa metsiin jätetyn säästöpuuston määrästä ja laadusta. Tulevaisuudessa kaukokartoituksella saadaan ehkä tietoa myös lahopuun määrästä metsissä.
uutiskuva-drone.jpg
07.10.2019 13:07
Drone-lennokin keräämästä tiedosta erottuvat yksittäiset puut ja jopa ajourien painaumat. Tiedot tallentuvat digitaalisessa muodossa, ja niitä voidaan hyödyntää metsätöiden tarkastuksissa ja metsä- ja rahoituslain valvonnassa.
07.10.2019 12:57
Metsäkeskuksen Lappeenrannan toimiston uusi osoite on 8.10.2019 alkaen Oppilaankatu 4, 53100 Lappeenranta.

.