Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

uutiskuva-taimikonhoito.jpg
05.05.2020 09:07
Suomen metsäkeskus voi myöntää poikkeuksellisesti lisäaikaa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töihin, joihin on haettu Kemera-tukea. Lisäaikaa näiden metsänhoitotöiden toteutukseen myönnetään, jos työt uhkaavat viivästyä koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Lisäaikaa voi hakea 4.5.2020 alkaen Metsäkeskuksesta.
04.05.2020 10:32
Metsäkeskus avaa uuden toimipisteen Nurmekseen. Toimistolla tulee työskentelemään tässä vaiheessa yksi metsäneuvoja. Paikan päällä asiointia varten on hyvä varata aika olemalla etukäteen yhteydessä metsäneuvojaan. 
uutiskuva-maisema1.jpg
30.04.2020 11:11
Kaupunkien ja kuntien kaava-alueilla tehtävät hakkuut saattavat aiheuttaa ristiriitoja, jos ympäröivä maisema muuttuu. Maisema voi olla tärkeä esimerkiksi monille matkailualan yrityksille sekä alueen asukkaille. Metsien maisema- ja virkistysarvoja sekä talouskäyttöä on mahdollista sovittaa yhteen, ja siinä auttaa ennakoiva vuoropuhelu ja yhteistyö.
uutiskuva-istutus.jpg
29.04.2020 09:14
Metsänviljelykausi alkaa huhti-toukokuun vaihteessa suuressa osassa maata. Suomen metsäkeskuksen uusimpien tietojen mukaan uudistamishetkellä koivuvaltaisista metsistä jo kolme neljäsosaa viljellään kuuselle. Karumpien kasvupaikkojen mäntyvaltaisista metsiköistä viidennes ilmoitetaan uudistettavaksi kuuselle. Kuusen liiallinen suosiminen metsänviljelyssä lisää metsätuhojen riskiä ja heikentää monimuotoisuutta.
28.04.2020 10:38
Vallitsevan korona-tilanteen vuoksi toimisto on toistaiseksi suljettu.
uutiskuva-saastopuut.jpg
23.04.2020 08:58
Suomen metsäkeskus seuraa luonnonhoidon laatua vuosittain yksityismetsissä tehtävillä arvioinneilla. Vuonna 2019 luonnonhoidollisesti erinomaisia tai hyviä hakkuun ja metsänuudistamisen toteutuksia oli 85 prosenttia arvioiduista kohteista.
Kaatunut puunrunko keväisessä metsässä.
20.04.2020 10:42
Monilla metsänomistajilla on useita eri tavoitteita metsälleen. Eri tavoitteille voi varata metsässä täysin omat alueensa tai asioita voi hoitaa rinnakkain. Arkimetsänhoitoa on, että luonnon monimuotoisuus huomioidaan kaikissa metsänhoitotöissä. Metsäomistaja voi parantaa luonnon monimuotoisuutta pienillä valinnoilla ilman suuria kustannuksia.
uutiskuva-istutus.jpg
16.04.2020 09:22
Koronavirusepidemia ja sen torjuminen vaikuttavat laajasti monien yritysten toimintaan. Myös metsä- ja luonnontuotealan yrittäjät ovat huolissaan rahoituksestaan ja toimintansa turvaamisesta. Lisäksi liikkumisrajoitukset vaikeuttavat alalla kausityövoiman saamista. Suomen metsäkeskuksen yrityspalvelut auttaa metsä- ja luonnontuotealan yrityksiä vaikeassa tilanteessa.
uutiskuva-tuhkalannoitus.jpg
15.04.2020 09:09
Metsien tuhkalannoituksen Kemera-tuki laajenee 1.5.2020 alkaen. Toukokuun alusta lähtien Kemera-tukea voidaan myöntää entistä useampiin tuhkalannoituksiin, koska tuen myöntämisen edellytyksistä poistuu vaatimus puuston ravinne-epätasapainon osoittamisesta turvemailla. Tukea tuhkalannoitukseen haetaan Metsäkeskuksesta terveyslannoituksen Kemera-lomakkeella.
uutiskuva-taimikonhoito.jpg
08.04.2020 09:18
Suomen metsäkeskus tarkasti vuonna 2019 maastossa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töitä, joihin oli haettu Kemera-tukea. Maastotarkastuksissa havaittiin merkittävästi Kemera-tuen rahoitusehdoista poikkeavaa työnjälkeä. Metsänhoitotöiden laatua voi parantaa töiden omavalvonnalla.

.