Uutiset

26.11.2018 12:53
Metsäkeskuksen eteläisellä palvelualueella Heinolan toimisto sulkeutuu marraskuun lopussa.
uutiskuva-metsaanfi-kannattaa-kirjautua.jpg
21.11.2018 08:07
Näin toteaa suurin osa Metsään.fi-palvelua käyttäneistä metsänomistajista palautekyselyn perusteella. Palvelu sai alkuvuonna tehdyssä kyselyssä yleisarvosanaksi 4 asteikolla 1–5. Kyselyyn vastasi 1 600 viime vuonna palvelua käyttänyttä metsänomistajaa.
uutiskuva-kasvupolku-uusiutuvametsajamaaseutu.jpg
20.11.2018 08:13
Uusiutuva metsä ja maaseutu -kasvupolulle etsitään mukaan yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu metsiin, luontoon tai maaseudun palveluihin. Haku on avoinna 20.1.2019 saakka. Suomen metsäkeskus on yksi kasvupolun kumppaneista.
uutiskuva-yrittajat.jpg
16.11.2018 08:16
Metsäpalveluyritysten ja luontoalan yritysten määrä on kasvanut viime vuosina, ja yrityksillä on myös halua laajentaa liiketoimintaansa. Metsäkeskuksen ja Työtehoseuran MeLua metsään -hanke järjestää marraskuussa ja alkuvuodesta eri puolilla Suomea 13 tilaisuutta, joissa yrittäjät voivat verkostoitua ja saada valmennusta pienryhmissä.
uutiskuva-laatumetsa.jpg
13.11.2018 13:05
Suomen metsäkeskuksen uusi Laatumetsä-mobiilisovellus helpottaa metsänhoitotöiden laadun omavalvontaa. Mobiilisovelluksella voi myös ilmoittaa maastossa havaituista metsätuhoista. Sovelluksen käyttöä opastetaan maksuttomassa verkkokoulutuksessa.
uutiskuva-liito-orava.jpg
08.11.2018 10:01
Rakentaminen ja metsien käyttö ovat kaventaneet liito-oraville sopivia elinympäristöjä. Liito-oravia voi auttaa jättämällä metsään järeitä lehtipuita ja kolopuita ruokailu- ja pesäpaikoiksi. Laji hyötyy myös kulkuyhteyksistä elinympäristöjen välillä. Suomen metsäkeskus on mukana Euroopan unionin rahoittamassa Liito-orava-LIFE-hankkeessa, jossa parannetaan liito-oravien suojelua ja elinolosuhteita Suomessa ja Virossa.
uutiskuva-kasvuopen.jpg
29.10.2018 08:50
Finnos Oy voitti startup-yritysten sarjan Kasvu Open Karnevaaleilla. Voittajayritys valittiin finaaliin metsä- ja luontoyrittäjyyden kasvupolulta. Suomen metsäkeskus oli kasvupolun kumppanina yhdessä METO metsäalan yrittäjien ja Suomen Luontoyrittäjyysverkoston kanssa.
uutiskuva-metsanhoito.jpg
24.10.2018 09:53
Kotimaan taimikoihin kertyy edelleen hoitovelkaa. Taimikonhoitomäärät tulisi tuplata nykyisestä, jotta metsien kasvu turvataan myös tulevina vuosina.
15.10.2018 13:32
Suomen metsäkeskus avaa vuoden viimeisen luonnonhoitohankkeiden haun 15. lokakuuta. Kemera-tukea myönnetään arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen, vesiensuojelutöihin ja monimuotoisuutta edistäviin metsien kulotuksiin.
uutiskuva-puhutaanmetsasta-tiilikainen.jpg
09.10.2018 13:47
Metsäalan tulee varautua ilmastonmuutokseen, ennakoida tulevia luonnontuhoja, huolehtia luonnosta ja käydä harvennusrästien kimppuun, kannusti asunto-, energia- ja ympäristöministeri Suomen metsäkeskuksen Puhutaan metsässä -tulevaisuuspäivässä.