Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

18.09.2014 13:06
Suomen metsäkeskuksen ylläpitämässä Metsään.fi-palvelussa avattiin työkohdevälitys, jonka avulla metsänomistaja voi laatia ilmoituksen hoitotyö- tai hakkuukohteesta. Työkohdevälityksen avulla metsänomistaja voi helposti etsiä metsätöille tekijää ja puille ostajaa.
28.08.2014 17:08
Suomen metsäkeskusta koskevaa lakia ollaan päivittämässä ja muutosesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä. Nykyisten 13 alueyksikön tilalle ehdotetaan viittä palvelualuetta. Metsäkeskuksen johtokunta linjasi, että palvelualueista ei tehdä päätöstä ennen lain hyväksymistä, mutta toiminnan suunnittelua jatketaan viiden palvelualueen pohjalta. Metsäkeskuksen toimipisteverkko säilyy koko maan kattavana tulevista muutoksista huolimatta.
20.08.2014 13:54
Keväällä 2013 aloitetun selvityksen tuloksena 27 metsänomistajaa on allekirjoittanut Lappajärven yhteismetsän perustamissopimuksen. Yhteismetsään liitettävien metsien yhteispinta-ala on noin 1350 hehtaaria.
08.08.2014 08:43
Helena-myrsky kaatoi metsää Kainuun alueella noin 50 000 m3. Suomen metsäkeskuksen arvion mukaan laajemmilta tuhoilta vältyttiin joitakin paikallisia tuhoalueita lukuun ottamatta.
06.08.2014 13:49
Perinteiset Vehkakosken metsäiltamat lauantaina 2.8 keräsi rantalavalle suuren joukon metsä- ja tanssikansaa. Ilta alkoi suojelu- ja suurpetopaneelilla, jonka jälkeen kuultiin laadukasta asiaa metsäpaneelissa.
05.08.2014 13:32
Helena-myrsky kaatoi Suomen metsäkeskuksen tarkennetun arvion mukaan puustoa 16 miljoonan euron arvosta, noin 0,4 miljoonaa kuutiometriä. Aikaisempiin myrskyihin verrattuna tuhot jäivät paikallisiksi ja niitä esiintyy lähinnä vain maan keskiosissa.
04.08.2014 10:47
Valtakunnallisessa Paahde-LIFE-hankkeessa tehdään historiaa: ensimmäistä kertaa Suomessa samassa hankkeessa hoidetaan valtion, yksityisten maanomistajien ja yritysten maita. Merenrantaniityillä, dyyneillä, harjuilla, nummilla ja muissa paahdeympäristöissä tehdään luonnonhoidollisia polttoja, raivataan puustoa, siirtoistutetaan uhanalaisia lajeja ja poistetaan vieraslajeja.
01.08.2014 13:42
Suomen metsäkeskus on aloittanut myrskyn aiheuttamien metsätuhojen arvioinnin. Tuhoarvio tehdään yhteistyössä muiden metsäalan toimijoiden kanssa.
31.07.2014 11:18
Myrskytuhometsien korjuu on vaarallisimpia metsätöitä. Metsissä on kallistuneita puita, jotka voivat kaatua yllättäen. Myrskytuhopuiden korjuu on syytä jättää ammattilaisen tehtäväksi.
15.07.2014 14:39
Kesäkuun jälkipuoliskon poikkeuksellisen viileä sää hillitsi kirjanpainajan parveilua ja vähensi näin sisarusjälkeläistöjen määrää. Lämmennyt sää on uudestaan voimistanut kirjanpainajan parveilua, joten kirjanpainajien uudet iskeytymät ovat vielä mahdollisia.

.