Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

uutiskuva-kosteikko.jpg
25.05.2020 08:49
Suomen metsäkeskus avaa vuoden toisen luonnonhoitohankkeiden haun 25. toukokuuta. Toteuttajia etsitään nyt kahdeksaan eri hankkeeseen, joilla tuetaan luonnon monimuotoisuutta.
uutiskuva-poroportti
19.05.2020 13:30
PORTTI-kehittämishankkeen tarkoituksena oli innostaa yksityisiä ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä kehittämään ratkaisuja, jotka estävät tehokkaasti poron pääsyn portein suljettujen puutavaran kuormauspaikkojen tai poro- tai viljelyssuoja-aitojen porttiaukoista. Ratkaisujen tuli olla sellaisia, että liikennöinti porttiaukon kautta olisi mahdollisimman sujuvaa.
uutiskuva-kemera-taimikko.jpg
15.05.2020 09:16
Metsänhoitotöiden Kemera-tukia on maksettu alkuvuodesta metsänomistajille 11,9 miljoonaa euroa, mikä on yhdeksän prosenttia edellisvuotta enemmän. Huhtikuun lopussa etenkin nuorten metsien tukia oli maksettu runsaasti enemmän, mutta metsäteiden ja suometsän hoidon tukimaksut puolittuivat viime vuodesta. Ympäristötukien maksut ovat yli kaksinkertaistuneet alkuvuodesta edellisvuoteen verrattuna.
Kiinteistöjen rajat ovat nyt ajantasalla Metsään.fi-palvelussa.
13.05.2020 12:45
Päivitämme kiinteistöjen raja-aineistot Metsään.fi-palvelussa kaksi kertaa vuodessa Maanmittauslaitoksen tietokannasta. 
Kuusenkerkkä.
08.05.2020 09:19
Moni metsänomistaja Pohjois-Pohjanmaalla olisi valmis myymään metsissään kasvavia luonnontuotteita. Eniten maakunnan metsänomistajia kiinnostaa pihkan, kuusenkerkkien ja koivunlehtien keruu, mutta vasta pieni osa on kuullut luomukeruualueiden sertifioinnista. Pohjois-Pohjanmaan metsänomistajien mielipiteitä luonnontuotteista ja luomukeruusta kartoitettiin laajalla kyselyllä.
uutiskuva-taimikonhoito.jpg
05.05.2020 09:07
Suomen metsäkeskus voi myöntää poikkeuksellisesti lisäaikaa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon töihin, joihin on haettu Kemera-tukea. Lisäaikaa näiden metsänhoitotöiden toteutukseen myönnetään, jos työt uhkaavat viivästyä koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi. Lisäaikaa voi hakea 4.5.2020 alkaen Metsäkeskuksesta.
04.05.2020 10:32
Metsäkeskus avaa uuden toimipisteen Nurmekseen. Toimistolla tulee työskentelemään tässä vaiheessa yksi metsäneuvoja. Paikan päällä asiointia varten on hyvä varata aika olemalla etukäteen yhteydessä metsäneuvojaan. 
uutiskuva-maisema1.jpg
30.04.2020 11:11
Kaupunkien ja kuntien kaava-alueilla tehtävät hakkuut saattavat aiheuttaa ristiriitoja, jos ympäröivä maisema muuttuu. Maisema voi olla tärkeä esimerkiksi monille matkailualan yrityksille sekä alueen asukkaille. Metsien maisema- ja virkistysarvoja sekä talouskäyttöä on mahdollista sovittaa yhteen, ja siinä auttaa ennakoiva vuoropuhelu ja yhteistyö.
uutiskuva-istutus.jpg
29.04.2020 09:14
Metsänviljelykausi alkaa huhti-toukokuun vaihteessa suuressa osassa maata. Suomen metsäkeskuksen uusimpien tietojen mukaan uudistamishetkellä koivuvaltaisista metsistä jo kolme neljäsosaa viljellään kuuselle. Karumpien kasvupaikkojen mäntyvaltaisista metsiköistä viidennes ilmoitetaan uudistettavaksi kuuselle. Kuusen liiallinen suosiminen metsänviljelyssä lisää metsätuhojen riskiä ja heikentää monimuotoisuutta.
28.04.2020 10:38
Vallitsevan korona-tilanteen vuoksi toimisto on toistaiseksi suljettu.

.