Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

28.08.2020 14:24
Metsään.fi-palvelun taustajärjestelmien uusiminen alkaa tänään. Palvelussa on käyttökatko klo 12–15. Katkon jälkeen palvelua voi käyttää muutamin poikkeuksin.
uutiskuva-lajiturva.jpg
28.08.2020 10:22
Uhanalaisten metsälajien esiintymistä kaksi kolmasosaa on yksityisten maanomistajien mailla. Metsänomistajat kaipaavat nykyistä tarkempaa tietoa ja ohjeita uhanalaisten lajien ja niiden elinympäristöjen turvaamisesta, käy ilmi Lajiturva-hankkeen elokuussa julkaisemasta selvityksestä. Metsäalan toimijat puolestaan toivovat, että ajantasaista lajitietoa olisi saatavilla jo hakkuiden suunnitteluvaiheessa. 
27.08.2020 14:31
Pohjois-Savon metsänhoitokoulusäätiön metsänomistajastipendi on haettavissa.
Traktori vetää lanaa soratiellä
26.08.2020 09:42
Yksityistiet vaativat säännöllistä kunnossapitoa, josta hyötyvät niin tieosakkaat kuin metsätalousyrittäjätkin. Syksyn keskeisimpiä töitä ovat lisämurskeen ajo ja tien lanaus.  
uutiskuva-verotus.jpg
18.08.2020 09:12
Perintö- ja lahjaverotuksen oikaisuajat ovat pidentyneet, mistä voi olla apua esimerkiksi metsää omistavien kuolinpesien osakkaille. Perintö- tai lahjaveron oikaisu voi tuoda tuhansien eurojen säästöt metsänomistajille, jotka harkitsevat lahjaksi saadun tai perityn metsätilan myyntiä.
uutiskuva-metsatien-kunnostus.jpg
03.08.2020 12:42
Moni metsäautotieksi aikanaan rakennettu yksityistie on tullut perusparannusikään. Tien perusparannuskustannukset saattavat aiheuttaa kitkaa, kun osa tiekunnan osakkaista käyttää metsätietä puun tai maatalouden ympärivuotisiin kuljetuksiin ja osa satunnaisiin kesämökkimatkoihin. Yksityistielain mukaan tie pitää kunnostaa sillä kulkevan liikenteen ja kuormituksen vaatimaan kuntoon. Perusparannuskulut jaetaan tieosakkaiden kesken mahdollisimman oikeudenmukaisesti.
uutiskuva-myrsytuhohakkuut1.jpg
27.07.2020 10:59
Päivö-myrskyn kaatamien puiden korjuu on alkanut vilkkaasti Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Metsäkeskukseen on saapunut heinäkuun aikana metsänkäyttöilmoituksia myrskytuhohakkuista noin 1 300 kuviolta ja noin 6 200 hehtaarin alalta. Oman metsän tilanne kannattaa tarkastaa, mutta puunkorjuu on syytä jättää ammattilaisten tehtäväksi.
Ihmisiä mäntytaimikossa, jossa runsaasti lehtipuuta.
23.07.2020 11:24
Havupuutaimikossa kannattaa metsänomistajan tehdä varhaishoitoa eli poistaa taimien kasvua haittaavaa lehtipuustoa ja pintakasvillisuutta useimmiten 4-6 vuoden päästä istutuksesta tai kylvöstä. Jos olet hakenut työhösi Kemera-tukea, niin ota raivaussahan ja muiden huoltovarusteiden lisäksi metsään mukaan myös neljän metrin mittakeppi.
uutiskuva-korpi.jpg
23.07.2020 08:40
Metsäkeskus panostaa metsälakikohteista tuotettavaan uuteen tietoon. Uutta tietoa jalostetaan muiden toimijoiden aineistoista sekä Metsäkeskuksen omasta metsätiedosta. Tietojen jatkuva päivittäminen on tärkeää, koska ajantasaisten aineistojen avulla tuetaan kestävää ja säädösten mukaista metsien käyttöä.
Männyn oksa järvimaisemaa vasten
07.07.2020 10:23
Alueellisten metsäohjelmien 2021-2025 luonnokset on koottu Metsäkeskuksen verkkosivulle. Palautetta luonnoksista voi antaa elokuulle saakka.

.