Uutiset | Metsäkeskus

Uutiset

koristeellinen kuva
08.10.2020 13:34
Yksityisistä talousmetsistä vuodesta 1995 lähtien kerätty luonnonhoidon seuranta-aineisto osoittaa, että metsähakkuissa kiinnitettiin 2010-luvulla vähemmän huomiota luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen kuin edeltävällä vuosikymmenellä. Tulos käy ilmi luonnonhoidon laadun seurantaa kehittävän Luontolaatu-hankkeen osaraportista.
Puuportaat Imatran Mansikkalan koulun sisätiloissa.
07.10.2020 09:24
Lähivuosina yhä useammat koulut, päiväkodit, hoitorakennukset ja muut julkiset rakennukset valmistetaan puusta. Ympäristöministeriön tavoitteena on yli kaksinkertaistaa puurakentamisen osuus julkisesta rakentamisesta. Metsäkeskuksen puurakentamisen webinaarisarja tarjoaa monipuolisesti tietoa puurakentamisesta.
Poimintahakkuuseen soveltuva kuusikko.
06.10.2020 15:18
Tasaikäisrakenteisen ja eri-ikäisrakenteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia metsänuudistamiseen, ekologisia vaikutuksia ja taloudellista kannattavuutta selvitetään Lapin havaintoalueilla.
Istutettuja taimia sorakuopalla
05.10.2020 13:08
Kemera-laki on voimassa 31.12.2020 saakka. Hallitus esittää lain voimassaolon jatkamista kolmella vuodella vuoden 2023 loppuun saakka. Hallitus on myös antanut lakiesityksen metsityksen tukemisesta. Metsitystuki on uusi tukijärjestelmä, jonka tavoitteena on lisätä hiilinieluja ja –varastoja ja vähentää maankäyttösektorin päästöjä. 
Nainen poimii kuusenkerkkiä hyttyshattu päässään.
28.09.2020 08:27
Kerääjä.fi-palvelu tuo yhteen luonnontuotteiden kerääjät, kouluttajat, välittäjät ja ostajat. Palvelussa alan yritykset voivat ilmoittaa, mitä luonnontuotteita kulloinkin tarvitsevat ja löytää niiden kerääjiä. Kerääjät voivat hankkia palvelusta sähköisen kerääjäkortin. Palvelu on tuotettu osana Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanketta.
Mies istuttaa pottiputkella kuusentaimia.
24.09.2020 09:06
Nyt päättymässä olevalla istutuskaudella taimet istutettiin koronapandemian vuoksi tavanomaista useammin kotimaisella työvoimalla. Viime vuosina istutuksista paikoin jo neljännes on tehty ulkomaisen kausityövoiman avulla.
Metsäneuvoja mittaa puun läpimittaa mittasaksilla.
23.09.2020 13:47
Suomen metsäkeskuksen uusi metsien inventointikierros on alkanut hyvissä merkeissä. Kaikki kesälle suunnitellut laserkeilaukset on saatu tehtyä ja lähes kaikki ilmakuvauksetkin on tehty suunnitelmien mukaan. Myös koealamittaukset maastossa ovat edenneet hyvin. Syksyn ja talven aikana on edessä tiivis rupeama aineistojen käsittelyssä, ja ensi vuoden puolella luvassa on tuoretta metsävaratietoa eri puolille Suomea.
Myrskyssä kaatuneita puita
21.09.2020 14:04
Aila-myrskyssä vältyttiin suurialaisilta metsätuhoilta. Myrsky kaatoi pääasiassa yksittäisiä puita tai pieniä puuryhmiä aukeiden alueiden eteläreunoilta. Isoimmat ja yhtenäisimmät tuhoalueet olivat Vaasan ja Kokkolan seuduilla sekä Satakunnan rannikkoalueilla. Näillä alueilla tuhoutuneen puuston arvo on suuruusluokkaa 10–15 miljoonaa euroa, kun koko maan tuhojen arvoksi arvioidaan noin 15–20 miljoonaa euroa.
Taustalla nuoret istuttavat metsää ja edustalla näkyy männyntaimi joka on juuri istutettu.
17.09.2020 12:40
Heinolassa 8- ja 9-luokkalaiset nuoret pääsivät syyskuun alussa kokeilemaan metsitystyötä. Nuoret istuttivat 1000 mäntyä vanhalle soranottoalueelle. Hiilinieluksi metsä muodostuu noin viidentoista vuoden kuluttua.
koristeellinen kuva
17.09.2020 09:05
OTSO Metsäpalvelut Oy on esittänyt käräjäoikeudelle yrityssaneeraushakemuksen perjantaina 11.9.2020. Yrityssaneeraus on menettely, jonka tavoitteena on turvata yhtiön elinkelpoisuus ja mahdollisuudet jatkaa toimintaa normaalisti. Saneerausmenettely ei vaikuta metsänomistajille myönnettäviin ja maksettaviin Kemera-tukiin.

.