Yksityistielaki muuttuu – tavoitteena turvata myös puunkuljetukset | Metsäkeskus

Yksityistielaki muuttuu – tavoitteena turvata myös puunkuljetukset

Yksityistiet ovat tärkeitä puunkuljetusreittejä metsäteollisuudelle.
Yksityistielaki uudistuu ensi vuoden alussa. Tiekunnan perustaminen on jatkossa entistä helpompaa, mutta tieasioista valittaminen voi maksaa nykyistä enemmän. Metsäkeskus toivoo, että tieavustuksia myönnettäisiin yksityisteille, jotka ovat metsäteollisuuden puunkuljetusreittejä.

Yksityisteiden käyttöön ja tieasiointiin on tulossa muutoksia, kun yksityistielaki uudistuu ensi vuoden alussa. Maanomistajien kannattaa varautua kustannusten kasvuun, kun kuntien tielautakunnat lakkautetaan. Lautakuntien tehtäviä siirretään Maanmittauslaitokselle, maaoikeuteen ja valtion lupa- ja valvontavirastoon, jolloin tieasioiden riitauttaminen ja niistä valittaminen tulee nykyistä kalliimmaksi.

- Muutoksenhaun hinta saattaa pompata satasista tuhansiin euroihin, mikä heikentää tieosakkaiden oikeusturvaa ja nostaa kynnystä valittaa. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että tuleviin maakuntiin perustettaisiin tiekiistoja sovittelemaan oma palvelunsa, sanoo suometsien ja metsäteiden johtava asiantuntija Mika Nousiainen Suomen metsäkeskuksesta.

Lakiesityksen mukaan tiekunnat voisivat periä maksua ulkopuolisilta tienkäyttäjiltä, jos he kuluttavat yksityistietä säännöllisesti. Käyttömaksua on voinut periä jo aiemminkin, mutta uusi laki selventää veloituksen periaatteita. Satunnainen läpiajo ei lisää tien kunnossapitokuluja, eikä siitä myöskään voida veloittaa ketään. Yksityistiellä saa myös edelleen kulkea jokamiehenoikeuksilla.

Suomessa on noin 360 000 kilometriä yksityisteitä, joista rakennettuja metsäautoteitä on noin 120 000 kilometriä. Yksityisteiden varrella asuu arviolta yli puoli miljoonaa ihmistä koko maassa.

Avustuksia puunkuljetusreiteille

Uusi yksityistielaki sujuvoittaa tiekuntien toimintaa. Tiekuntien perustaminen, lopettaminen ja yhdistäminen käy nykyistä helpommin, kun niihin ei enää tarvita erillistä tietoimitusta.

- Tiekunta voi myös antaa luvan esimerkiksi johtojen ja viestintäyhteyskaapeleiden asentamiseen yksityistiealueella, eikä lupaa enää tarvitse pyytää jokaiselta osakkaalta erikseen. Tämä on varmasti hyvä uudistus. Täytyy vain huolehtia siitä, etteivät asennustyöt haittaa vaikkapa tien perusparannusta, Nousiainen sanoo.

Uuden lain tavoitteena on turvata asukkaiden liikkumisen lisäksi myös elinkeinoelämän kuljetukset. Metsäkeskuksen mukaan tieavustuksia pitäisi myöntää yksityisteille, jotka ovat alueen metsäteollisuudelle tärkeitä puunkuljetusreittejä.

- Avustuksissa tulisi painottaa paikallisen elinkeinoelämän ja biotalouden tarpeita nykyistä enemmän. Hyvässä kunnossa olevat yksityistiet ovat perusta puukaupalle ja tehtaiden puuhuollolle, Nousiainen sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoja yksityistielain uudistuksesta ja seuraavaksi lakiesitys etenee eduskunnan käsittelyyn. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan vuoden 2018 alussa.

.