Viimeiset metsänhoitomaksut maksettiin tänä vuonna | Metsäkeskus

Viimeiset metsänhoitomaksut maksettiin tänä vuonna

Metsänhoitoyhdistyslakiin tehdyt muutokset tulevat pääosin voimaan vuoden 2015 alussa. Viimeisen kerran veroluonteinen metsänhoitomaksu perittiin syksyllä. Maksuvelvollisuuden lakatessa päättyvät myös Metsäkeskuksen myöntämät vapautukset metsänhoitomaksusta.

Metsäkeskus myönsi vapautuksia metsänhoitomaksusta metsänhoitoyhdistyslaissa säädetyillä perusteilla. Vuonna 2013 ennen maksuvelvollisuuden päättymistä metsänhoitomaksuvapautuksia oli voimassa noin 5000 kappaletta. Yksi vapautuksen edellytyksistä oli, että metsänomistaja oli eronnut metsänhoitoyhdistyksestä.

Voimassa oleva jäsenyys ei katkea

Metsänomistajien jäsenyys metsänhoitoyhdistyksissä muuttuu vapaaehtoiseksi vuoden 2015 alussa, kun lain muutokset tulevat voimaan. Voimassa oleva jäsenyys ei kuitenkaan katkea ilman yhdistykselle tehtävää eroilmoitusta. Metsänhoitomaksusta vapautetusta ei puolestaan tule yhdistyksen jäsentä ilman omaa ilmoitusta.

Metsänomistaja voi hakeutua haluamansa metsänhoitoyhdistyksen jäseneksi tekemällä yhdistykselle ilmoituksen liittymisestä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus, ellei yhdistyksen säännöissä määrätä toisin. Jäsenenä voi olla useammassa kuin yhdessä metsänhoitoyhdistyksessä. Jatkossa kaikkien uusien metsänomistajien tulee ilmoittaa valitsemalleen yhdistykselle, jos haluavat liittyä jäseneksi.
 
Metsänomistaja voi myös halutessaan milloin tahansa erota metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus.
 
Metsänhoitoyhdistyslain muutos merkitsee myös sitä, että Metsäkeskus ei enää valvo metsänhoitoyhdistysten toimintaa. Metsänhoitomaksuvarojen käyttöä koskevat säännökset jäävät kuitenkin voimaan ja Metsäkeskus seuraa varojen käyttöä vielä vuonna 2015. Tämän jälkeen metsänhoitoyhdistykset rinnastuvat valvonnan ja toimintaa koskevien ilmoitusten suhteen tavanomaisiin yhdistyksiin.

Lähde: Metsäkeskuksen lehdistötiedote 22.12.2014

.