Vesiensuojelutöihin etsitään tekijöitä   | Metsäkeskus

Vesiensuojelutöihin etsitään tekijöitä  

uutiskuva-kosteikko.jpg
Kosteikkoa rakennetaan Puruveden valuma-alueella. Kosteikot vähentävät vesistöjen rehevöitymistä. Ne ovat myös tärkeitä elinympäristöjä esimerkiksi vesilinnuille.
Suomen metsäkeskus avaa vuoden toisen luonnonhoitohankkeiden haun 25. toukokuuta. Toteuttajia etsitään nyt kahdeksaan eri hankkeeseen, joilla tuetaan luonnon monimuotoisuutta.

Uutinen 25.5.2020  

Nyt hakuun avautuvista luonnonhoitohankkeista valtaosa on vesiensuojelu- ja ennallistamistöitä. Hankkeita on haettavana kuudessa maakunnassa eri puolilla Suomea, ja ne toteutetaan ensi kesän ja syksyn aikana.   

Vesiensuojelutyöt vähentävät ja estävät metsätalouden vesistökuormitusta, eli kiintoaineiden ja ravinteiden valumista vesistöihin.   

– Vesiensuojeluhankkeissa rakennetaan kosteikkoja, laskeutusaltaita, pintavalutuskenttiä sekä erilaisia patorakenteita. Moneen vesiensuojeluhankkeeseen sisältyy myös pienvesi- ja suoelinympäristöjen kunnostusta ja ennallistamista, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Riikka Salomaa Suomen metsäkeskuksesta.  

Vesiensuojelurakenteista erityisesti kosteikot lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Kosteikoissa viihtyvät esimerkiksi sudenkorennot ja monet vesilintulajit, ja ne elävöittävät maaseutumaisemaa.   

Vesiensuojeluhankkeiden lisäksi vuoden toisessa hankehaussa on mukana myös Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien alueille ulottuva lehtoelinympäristöjen hoitohanke.  

Luonnonhoitotöihin rahoitus valtion Kemera-varoista  

Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeita voivat hakea toimijat, jotka ovat valmiita ottamaan kokonaisvastuun töistä.  

Luonnonhoitohankkeisiin myönnetään valtion Kemera-rahoitus, joka kattaa töiden suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat kulut. Kemera-rahoituksen hakemisesta vastaa hankehaussa valittu toimija.  

Kaikkien luonnonhoitohankkeiden tarkemmat tiedot julkaistaan kahden viikon kuluessa Metsäkeskuksen verkkosivuilla.   
Hankekohtainen hakuaika on noin 3-4 viikkoa. 

.