Verkostoista ja työn tarjonnan lisäämisestä kasvua metsäpalveluyrityksille

uutiskuva-karuselli-metsuri.jpg
Verkostoituminen, asiakkaiden tarpeisiin räätälöidyt palvelut ja ulkomaisen työvoiman hyödyntäminen ovat avaimia metsäpalveluyrittäjyyden kasvuun, todettiin Metsäpäivillä 9.11. järjestetyssä seminaarissa.

Osana Metsäkeskuksen valtakunnallista Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun -hanketta Helsingin Messukeskuksessa järjestetty seminaari kokosi alan toimijoita keskustelemaan metsäpalveluita tarvitsevien asiakkaiden odotuksista ja yritysten kehitysnäkymistä.

Suomalaisia metsäpalveluyrityksiä haastavat tällä hetkellä ennen muuta palveluiden kysynnän kasvu, käytettävissä olevan työvoiman niukkuus ja metsänomistajien palveluodotukset.

Ratkaisuiksi haasteisiin niin metsänomistajien, urakanantajien, yrityspuolen, tutkimuksen kuin Metsäkeskuksen edustajat totesivat yksimielisesti metsäpalveluyrittäjien aiempaa vahvemman verkostoitumisen, markkinoinnin ja asiakaslähtöisyyden lisäämisen sekä tarjolla olevien palveluiden tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamisen.

Erityisen tärkeiksi nähtiin Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun kaltaiset palvelut, joiden avulla metsänomistajat ja yritykset voivat löytää toisensa.

Seminaarissa metsänhoidon ammattilaisten puheenvuoroja pitivät metsänomistaja Jaakko Temmes Etämetsänomistajien Liitosta, johtaja Jorma Saarimaa UPM Silvesta Oy:stä, metsäpalveluyrittäjä Tuomo Turunen Metsäpalvelu Turunen Oy:stä, projektipäällikkö Marko Ämmälä Suomen metsäkeskuksesta ja projektitutkija Ville Kankaanhuhta Luonnonvarakeskuksesta.

Vartiainen: “Lainsäädäntöä muutettava työvoiman lisäämiseksi”

Lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon näkökulmaa seminaariin toi kansanedustaja Juhana Vartiainen, jonka vahva viesti metsäpalveluyrittäjille oli, että ulkomaisen työvoiman osuutta Suomessa on välttämätöntä lisätä, jotta metsäpalveluiden työvoiman niukkuusongelmaan kyettäisiin vastaamaan.

-Työvoiman vähyys salpaa alan kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia, Vartiainen totesi.

Vartiainen kehotti yrityskenttää toimimaan aktiivisesti ulkomaisen kausityövoiman palkkaamista hankaloittavan lainsäädännön muuttamiseksi.

Myös Vartiainen kannusti metsäpalveluyrityksiä kasvuun ja verkostoitumiseen, jotta metsienhoidon tuottavuutta maassamme saataisiin parannettua ja muun muassa taimikonhoidon rästejä pienennettyä.