Uusi verkkopalvelu parantaa luonnontuotteiden saatavuutta | Metsäkeskus

Uusi verkkopalvelu parantaa luonnontuotteiden saatavuutta

Nainen poimii kuusenkerkkiä hyttyshattu päässään.
Uudessa Kerääjä.fi-palvelussa on paljon tietoa luonnontuotteiden kerääjille. Kuusenkerkkien keruuseen tarvitaan aina maanomistajan lupa.
Kerääjä.fi-palvelu tuo yhteen luonnontuotteiden kerääjät, kouluttajat, välittäjät ja ostajat. Palvelussa alan yritykset voivat ilmoittaa, mitä luonnontuotteita kulloinkin tarvitsevat ja löytää niiden kerääjiä. Kerääjät voivat hankkia palvelusta sähköisen kerääjäkortin. Palvelu on tuotettu osana Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanketta.

Uutinen 28.9.2020 

Kerääjä.fi on luonnontuotteiden kerääjien, alan kouluttajien sekä raaka-ainetta välittävien ja ostavien yritysten yhteinen verkkopalvelu.  

Palvelussa luonnontuotteita välittävät ja ostavat yritykset voivat ilmoittaa, mistä raaka-aineista on tarvetta ja tavoittaa oman alueensa kerääjiä. Palvelussa on myös tietoa luonnontuotteiden keruun hyvistä käytännöistä, jokamiehenoikeuksista sekä keruukoulutuksista. 

– Suomen metsät ovat täynnä puhtaita huippuraaka-aineita, mutta keruun organisoinnissa on ollut haasteita. Harmittavan monella luonnontuotealan yrityksellä on vaikeuksia saada riittävästi raaka-aineita. Yritykset eivät tavoita kerääjiä tai kerääjät eivät tiedä, mille raaka-aineille olisi juuri nyt kysyntää. Kerääjä.fi-palvelusta kerääjät saavat helposti tietoa tarvittavista raaka-aineista ja määristä, kertoo projektipäällikkö Marko Ämmälä Suomen metsäkeskuksesta.    

Kerääjä.fi-palveluun on rekisteröitynyt jo yli 200 luonnontuotteiden kerääjää ja ostajaa, ja määrä kasvaa koko ajan. Palveluun muodostuu vähitellen kattava rekisteri koulutetuista kerääjistä ja alan yrityksistä.   

Kerääjäkortti palvelusta  

Kerääjä.fi-palveluun rekisteröityneet kerääjät saavat palvelusta tietoa tulevista keruukoulutuksista ja ohjeita luonnontuotteiden keruuseen. Kerääjät voivat myös hankkia palvelusta sähköisen kerääjäkortin, johon kirjataan eri keruutuotekoulutusten kurssisuoritukset.  

– Kerääjäkorttikoulutus on valtakunnallinen ja yhdenmukainen koulutus, jolla perehdytetään luonnontuotteiden keruuseen. Kortin avulla kerääjä osoittaa ostajille, että hän hallitsee lajintunnistuksen, kestävän keruun menetelmät, laatukriteerit ja raaka-aineen esikäsittelyn, Ämmälä sanoo.  

Kerääjäkoulutuksia järjestävät luonnontuotealalle pätevöityneet kouluttajat eri puolilla Suomea. 

Kerääjä.fi-palvelu on tuotettu osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanketta. Hankkeessa ovat mukana Suomen metsäkeskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Luonnonvarakeskus. Kerääjä.fi-palvelun ylläpidosta vastaa jatkossa Suomen luontoyrittäjyysverkosto. 

 

.