Uusi verkkokoulutus tutustuttaa metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin | Metsäkeskus

Uusi verkkokoulutus tutustuttaa metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin

uutiskuva-elinymparistot.jpg
Koulutuksen erityisen tärkeistä elinympäristöistä voi suorittaa itsenäisesti sähköisessä oppimisympäristössä.
Mitä ovat metsälain 10 § mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt? Miten voin oppia tunnistamaan niitä ja mikä on niiden merkitys metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa? Näihin kysymyksiin saa vastauksia metsänomistajille ja metsäammattilaisille suunnatussa uudessa metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen verkkokoulutuksessa.

Uutinen 1.6.2020

Verkkokoulutus elinympäristöistä koostuu kuudesta osasta. Koulutuksen ensimmäisessä osassa kerrotaan erityisen tärkeistä elinympäristöistä ja niiden yleisistä edellytyksistä. Seuraavissa osioissa tutustutaan pienvesien välittömiin lähiympäristöihin, suoelinympäristöihin ja lehtolaikkuihin. Tutuksi tulevat myös soiden kangasmetsäsaarekkeet, rotkot, kurut ja jyrkänteet sekä hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot. 

Verkkokoulutus tarjoaa tietoa näiden elinympäristöjen ominaispiirteistä, tunnistamisesta ja kohteiden rajaamisesta. Materiaalissa on runsas ja havainnollinen kuvitus ja se sisältää myös pieniä kertaustehtäviä.

– Toivomme verkkokoulutuksen antavan ymmärrystä metsälain mukaisten tärkeiden elinympäristöjen merkityksestä monimuotoisuuden turvaamisessa ja osaltaan auttavan elinympäristökohteiden tunnistamisessa ja turvaamisessa, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen metsäkeskuksesta.

Koulutusaineisto perustuu erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskeviin säädöksiin, niiden valmisteluaineistoon sekä Suomen metsäkeskuksen laatimaan tulkintasuositukseen.

Elinympäristöt-verkkokoulutus on maksuton ja sen voi suorittaa itsenäisesti sähköisessä oppimisympäristössä. Koulutuksen voi välillä keskeyttää ja jatkaa seuraavalla kerralla siitä, mihin jäi. Koulutuksesta voi suorittaa kerrallaan myös jonkun yksittäisen osan. Lisätietoa verkkokoulutuksista on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Kirjaudu verkkokoulutuksiin. Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia, voit luoda ne rekisteröitymällä palveluun.

Verkkokoulutusmateriaaleihin liittyen on Metsäkeskuksessa laadittu myös kaksi esittelyvideota, joissa kuvataan lyhyesti erityisen tärkeisiin elinympäristöihin rajautuvien hakkuiden ilmoitusmenettelyitä ja tarkastusten toteutusta Metsäkeskuksessa.

Tutustu videoihin:

Metsälain 10 pykälän tulkinnat ja hakkuutarkastukset - Osa 1

Metsälain 10 pykälän tulkinnat ja hakkuutarkastukset - Osa 2

.