Uusi verkkokoulutus tekee tutuksi talousmetsien luonnonhoidon keinoja | Metsäkeskus

Uusi verkkokoulutus tekee tutuksi talousmetsien luonnonhoidon keinoja

uutiskuva-monimetsa-koulutus.jpg
Millainen luonnonhoitaja olen -verkkokoulutuksen voi suorittaa itsenäisesti sähköisessä oppimisympäristössä. (Kuvakaappaus verkkokoulutuksesta)
Kuinka voin lisätä monimuotoisuutta omassa metsässäni? Entä miten vähentäisin metsästäni tulevaa vesistökuormitusta? Näihin kysymyksiin saa vastauksia metsänomistajille suunnatussa uudessa talousmetsien luonnonhoidon verkkokoulutuksessa. Maksuttoman koulutuksen ovat tuottaneet Suomen metsäkeskus ja Tapio Oy valtakunnallisessa Monimetsä-hankkeessa.

Uutinen 28.1.2020

Metsänomistajat voivat kartuttaa tietojaan talousmetsien luonnonhoidon keinoista tutustumalla Monimetsä-hankkeessa tuotettuun Millainen luonnonhoitaja olen -verkkokoulutukseen. Koulutus on maksuton ja sen voi suorittaa itsenäisesti sähköisessä oppimisympäristössä.

Verkkokoulutusmateriaali tarjoaa tietoa esimerkiksi siitä, mihin säästöpuiden jättämisellä pyritään, minkälaisia säästöpuita erityisesti on hyvä jättää omaan metsään ja mikä merkitys lahopuustolla on talousmetsissä.

- Verkkokoulutus on joustava tapa oppia missä ja milloin vain. Koulutuksen voi keskeyttää ja jatkaa seuraavalla kerralla siitä mihin jäi. Koulutus sisältää tietoa, havainnollistavia kuvia ja pieniä kertaustehtäviä sekä linkkejä tiedon lähteille, kertoo henkilöstöasiantuntija Taina Kokko Metsäkeskuksesta.

Monimuotoisuuden turvaamiseen on paljon keinoja

Monimetsä-hankkeen projektipäällikkö Sanna Kotiharju kannustaa metsänomistajia pohtimaan omia luonnonhoidon tavoitteitaan. Luonnonhoidon toimenpiteistä on hyvä sopia metsäammattilaisten kanssa samalla, kun suunnitellaan hakkuita tai tulevia metsänhoitotöitä.

- Suunnittelua ja päätöksentekoa voi auttaa luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista, jossa on listattu lukuisia keinoja, joilla voi ylläpitää ja lisätä monimuotoisuutta omassa metsässä. Monet luonnonhoidon keinoista ovat edullisia ja helppo toteuttaa, kuten esimerkiksi vähäarvoisen lehtipuuston jättäminen säästöpuuksi hakkuissa, Kotiharju sanoo.

Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkit jatkuvat tänä vuonna

Metsäkeskus järjesti viime vuonna suosittuja Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkkejä, jotka jatkuvat myös tänä vuonna eri puolilla Suomea. Lenkeillä esitellään tavallisimpia talousmetsien luonnonhoidon keinoja ja kerrotaan niiden merkityksestä metsien monimuotoisuuden turvaamisessa.

Maastokohteilla on mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun ja osallistujat voivat esittää kysymyksiä metsäammattilaisille. Luonnonhoitolenkkien tarkemmat paikkakuntakohtaiset tiedot tarkentuvat myöhemmin keväällä ja tulevat Metsäkeskuksen tapahtumakalenteriin.

Monimetsä-hanke järjestää tänä vuonna myös webinaareja talousmetsien luonnonhoidosta. Maaliskuun webinaarissa esitellään hakkuiden ja hoitotöiden yhteydessä käytössä olevia luonnonhoidon keinoja. Viime vuoden Säästä, hoida ja suojele -webinaarien tallenteet ovat vapaasti katsottavissa Monimetsä-hankkeen sivuilla.

Monimetsä - jatkoaskel luonnonhoitoon 2019-2022 -hanketta toteuttaa Metsäkeskus yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, Tapio Oy:n, Metsäteollisuus ry:n ja MTK:n kanssa.
 

.