Uusi tilasto antaa kattavasti tietoa yksityisistä metsänomistajista | Metsäkeskus

Uusi tilasto antaa kattavasti tietoa yksityisistä metsänomistajista

uutiskuva-metsanomistajat.jpg
Metsäkeskuksen uusi päivittyvä tilasto sisältää tietoa kaikista Manner-Suomessa metsää omistavista henkilöistä.
Haluaisitko tietää, kuinka paljon eri maakunnissa on metsää omistavia yksityishenkilöitä ja kuinka paljon he keskimäärin omistavat metsää? Entä mikä on suomalaisten metsänomistajien keski-ikä? Suomen metsäkeskus on julkaissut tilaston Suomessa metsää omistavista henkilöistä. Tilaston tiedot on jaoteltu metsänomistajan asuinmaakunnan mukaan ja niitä voi tarkastella myös omistuksen pinta-alan tai sukupuolen mukaan. Tilastoa päivitetään kaksi kertaa vuodessa.

Suomen metsäkeskuksen uusi Metsää omistavat henkilöt -tilasto sisältää tietoa kaikista Manner-Suomessa metsää omistavista henkilöistä. Tiedoissa ei ole mukana omistajia, jotka omistavat metsää vain kuolinpesän tai yhteismetsän osakkaana.

Tilasto kertoo esimerkiksi, kuinka paljon eri maakunnissa asuu metsänomistajia ja kuinka paljon he omistavat metsää keskimäärin yksin tai yhdessä muiden kanssa. Tilastosta voi katsoa myös, kuinka suuri osa metsänomistajista on miehiä tai naisia ja minkä ikäisiä he keskimäärin ovat. 

– Tilaston tiedoista on hyötyä esimerkiksi metsäalan yrityksille ja toimijoille. Tietojen avulla he voivat kohdentaa entistä paremmin palveluitaan metsänomistajille. Myös toimittajat ja tutkijat voivat hyödyntää tilaston tietoja taustatietona, kertoo metsänomistajatietopalvelujen asiantuntija Kirsi Greis Suomen metsäkeskuksesta.

Tilastossa tiedot on nyt jaoteltu metsänomistajan asuinmaakunnan mukaan. Myöhemmin Metsäkeskus julkaisee tilaston myös metsän sijaintipaikan mukaan. Tilastosivulle on lisäksi tulossa tietoa kuolinpesistä. 

Metsänomistajatilastoa päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Jatkossa tiedoista syntyy aikasarja, josta näkee metsänomistajarakenteen kehityksen suuntaa. Tiedot on koottu Suomen metsäkeskuksen asiakasrekisteristä, jossa on tiedot metsäkiinteistöistä ja niiden omistajista. Kiinteistö- ja omistajatiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen rekisteriin ja omistajien asuinpaikkatieto väestötietojärjestelmän tietoihin.

Uudellamaalla ja Pirkanmaalla eniten metsänomistajia

Metsäkeskuksen uuden metsänomistajatilaston mukaan Suomessa on vähintään kaksi hehtaaria metsää omistavia yksityishenkilöitä noin 440 800. Heidän omistuksensa keskikoko on 41,9 hehtaaria.

Tilastosivulla on mahdollisuus tarkastella tietoja pinta-alaluokan mukaan. Kun metsänomistajiin otetaan mukaan myös 0,5-2 hehtaaria omistavat, nousee lukumäärä 574 350 metsänomistajaan ja omistuksen keskikoko laskee 32,4 hehtaariin. 

Uusimaa ja Pirkanmaa ovat asukasmäärältään Suomen suurimmat maakunnat ja niissä asuu myös eniten metsänomistajia.

– Tilastosta voi nähdä myös, miten omistajien määrä ja keski-ikä vaihtelevat omistuksen pinta-alaluokan kasvaessa. Lapissa ja Kainuussa asuvat metsänomistajat ovat iäkkäimpiä. Koko maassa vähintään 2 hehtaaria metsää omistavien keski-ikä on 59,8 vuotta, Greis kertoo. 

Miesten osuus on 60 prosenttia ja naisten 40 prosenttia koko maan yli 2 hehtaaria metsää omistavista. Miesten metsänomistuksen keskikoko on selvästi suurempi kuin naisten. Naismetsänomistajien keski-ikä on miesmetsänomistajia korkeampi. Naiset usein elävät pidempään kuin miehet ja tulevat monesti metsänomistajiksi leskeksi jäädessään.

Metsää omistavat henkilöt -tilasto on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

.