Uusi opas kannustaa tuhkan monipuoliseen käyttöön | Metsäkeskus

Uusi opas kannustaa tuhkan monipuoliseen käyttöön

uutiskuva-tuhkalannoitus.jpg
Lämpölaitostuhkaa voidaan hyödyntää myös metsäautoteiden rakentamisessa. Kuva: Juha Vihavainen, XAMK
Suomalaisissa polttolaitoksissa syntyy kaikkiaan noin 1,5 miljoonaa tonnia tuhkaa vuodessa. Tuhkaa voisi kierrättää paljon nykyistä enemmän metsien lannoitteena ja metsäteiden rakennusmateriaalina. Tapio Oy on tuottanut tuhkan tuottajille ja käyttäjille oppaan, jossa kerrotaan tuhkan ominaisuuksista, laadusta ja ympäristövaikutuksista. 

Uutinen 1.9.2020

Merkittävä osa polttolaitosten tuhkasta päätyy edelleen kaatopaikoille, kun sitä voisi hyödyntää metsien lannoitteena tai esimerkiksi metsäteiden rakennuksessa. Tuhkan tehokkaampi hyödyntäminen voisi poikia myös uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. 

Tapion uudessa Tuhka osana kestävää liiketoimintaa -oppaassa on tietoa tuhkan ominaisuuksista ja tuotantomääristä alueittain. Opas kertoo myös, miten erilaisia tuhkia kannattaa hyödyntää ja käsitellä sekä millaiset ovat tuhkan ympäristövaikutukset.

– Tuhkaoppaalle ja tiedolle tuhkan hyötykäytöstä on kasvavaa kysyntää. Suomen metsien tuhkalannoitusmäärien odotetaan moninkertaistuvan tulevina vuosina, sanoo yrityspalvelujen asiantuntija Marko Ämmälä Suomen metsäkeskuksesta.

Tuhka parantaa metsän kasvua vuosiksi

Tuhkalannoitusta tehdään Suomen metsissä noin 10 000 hehtaaria vuosittain. Metsiin levitetään puu-turvetuhkaa, jossa on monia puiden kasvuun tarvitsemia ravinteita. 

Tuhkalannoitus lisää puuston kasvua sopivilla kohteilla noin 2,5-3 kuutiometriä hehtaarilla vuosittain, ja lannoituksen vaikutus kestää useita vuosia. Tuhkaa käytetään lannoitteena erityisesti ojitetuilla turvemailla.

– Puutuhkaa kannattaa käyttää lannoitteena suometsissä, sillä näin saadaan tuhka takaisin metsään kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Hiiltä sitovan puuston määrä lisääntyy, ja tuhkalannoitus on myös kiertotaloutta parhaimmillaan. On toki tiedettävä millaista tuhkaa kannattaa lannoitteeksi ohjata. Siinä opas on hyvänä apuna, Ämmälä sanoo.

Metsäkeskus myöntää tuhkalannoitukseen valtion Kemera-tukea. Tuki laajeni tämän vuoden toukokuussa niin, että sitä myönnetään muihinkin kuin metsämaan ravinne-epätasapainoa parantaviin lannoituksiin.

Lannoituksen lisäksi tuhkaa käytetään myös maanrakennuksessa tienpohjien ja meluvallien rakennusaineena. Vuosittain Suomessa käytetään maanrakennuksessa noin 100 miljoonaa tonnia kiviaineksia, joista osa voitaisiin korvata tuhkilla. Tuhkaa myös sitoo hyvin kiviaineksia ja parantaa siten esimerkiksi teiden kantavuutta.

– Tuhkan käytöstä esimerkiksi metsäteiden rakennusmateriaalina on saatu viime aikoina erittäin hyviä kokemuksia, Ämmälä sanoo.

Tuhka osana kestävää liiketoimintaa -opas on tuotettu Tapion, Suomen metsäkeskuksen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisessä Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hankkeessa. Hanketta rahoittavat EU:n maaseuturahasto sekä maa- ja metsätalousministeriö.

.